Get Adobe Flash player

Tác giả và tên gọi bộ lịch sử dân tộc đầu tiên của nước ta là ai ?


Tác giả và tên gọi bộ lịch sử dân tộc đầu tiên của nước ta là ai ?
Lê Văn Hưu với Đại Việt sử ký.
10  37%
Lê Văn Hưu với Đại Việt sử ký toàn thư.
8  29.6%
Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký toàn thư.
7  25.9%
Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký.
2  7.4%

Số người tham gia bình chọn  :  27
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 20 Tháng 4 2013 14:21
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 16 Tháng 5 2013 14:44