Get Adobe Flash player

Trong lịch sử Việt Nam, sự kiện “Loạn 12 sứ quân” xảy ra vào thời điểm:


Trong lịch sử Việt Nam, sự kiện “Loạn 12 sứ quân” xảy ra vào thời điểm:
a. Cuối thời Ngô
1  16.7%
b. Đầu thời Đinh
1  16.7%
c. Đầu thời Tiền Lê
1  16.7%
d. Cuối thời Đinh
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  6
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 13 Tháng 4 2012 15:42
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 12:40