Lịch công tác tháng 01.2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 492/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 31 tháng 12 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  01 / 2021

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Thi chọn và thành lập đổi tuyển học sinh giỏi khối 10 tham dự kỳ thi Olympic năm 2021;

- Rà soát kế hoạch, phân công chuyên môn, thời khóa biểu cho học kỳ II;

- Tổ chức họp PHHS cuối kỳ I.

- Kiểm tra nội bộ việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy và việc sử dụng phần mềm VnEdu và ứng dụng CNTT trong nhà trường.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 17: Từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021

Thứ Sáu

01/01

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Thứ Bảy

02/01

Nghỉ (học bù vào sáng thứ Năm 31/12)

- Thầy Hiếu thông báo.

 

 

Tuần 18: từ ngày 04/01/2021 đến 09/01/2021

Thứ Hai

04/01

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 9/1 và yuyeen truyền biển đảo

- Dạy học theo TKB;

- Đoàn TN và Nhóm Địa

 

 

Thứ Ba

05/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

 

Thứ Tư

06/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

Thứ Năm

07/01

- Dạy học theo TKB;

- 15h00: Họp Hội đồng sư phạm.

 

 

Thứ Sáu

08/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Bảy

09/01

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Cô Thư triển khai

 

Chủ nhật

10/01

 

 

 

Tuần 19: từ ngày 11/01/2021 đến 16/01/2021

Thứ Hai

11/01

- Chào cờ: Sơ kết thi đua đợt 2. Thanh niên với vấn đề sử dụng mạng xã hội.

- Dạy học theo TKB.

- Thi chọn đội tuyển Olympic khối 10

- Giáo vụ và Tổ Hóa học.

 

 

- Theo quyết định.

 

Thứ Ba

12/01

- Dạy học theo TKB;

- Chấm thi chọn đội tuyển Olympic khối 10

 

- Theo quyết định.

 

Thứ Tư

13/01

- Dạy học theo TKB;

- Thăm Trường Tiểu học Tân Tiến.

 

- Theo quyết định.

 

Thứ Năm

14/01

- Dạy học theo TKB;

- 14h00: BGH và Trưởng đoàn thể tiếp xúc với bí thư, lớp trưởng các lớp.

- 15h30: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

 

- Theo thông báo.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

Hoàn thành điểm HKI trên hệ thống VnEdu

Thứ Sáu

15/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Bảy

16/01

- Dạy học theo TKB.

- Hoàn thành chương trình Học kỳ I.

 

 

Tuần 20: Từ ngày 18/01/2021 đến 23/01/2021

Thứ Hai

18/01

- Chào cờ: Sơ kết HKI, phát thưởng HSG.

- Dạy học theo TKB Học kỳ II.

- Ban tổ chức.

Áp dụng TKB Học kỳ II.

Kiểm tra nội bộ

Thứ Ba

19/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Tư

20/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Năm

21/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Sáu

22/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Bảy

23/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Chủ nhật

24/01

 

 

 

Tuần 21: Từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021

Thứ Hai

25/01

- Chào cờ: Thanh niên trong các mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội.

- Dạy học theo TKB.

- 9h00: Họp Đảng ủy, BGH.

- Tổ Vật lý.

 

Thứ Ba

26/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Tư

27/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Năm

28/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Sáu

29/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Bảy

30/01

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Chủ nhật

31/01

Họp PHHS cuối học kỳ I

- BGH, GVCN, GT.

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn