Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIV) thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030,


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


THƯ VIỆN ẢNH