HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC Năm học 2020 – 2021


09:26:47 28-09-2020
Lượt xem: 153

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, ngày 26 tháng 9 năm 2020 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức năm học 2020 – 2021. Hội nghị có sự tham dự đông đủ của toàn thể CB – GV - NV trong nhà trường.

Chương trình Hội nghị được mở đầu với phần Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và Phương hướng kế hoạch năm học 2020 – 2021 do thầy Dương Đức Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, trình bày. Báo cáo công tác năm học 2019 – 2020 nhấn mạnh những ưu điểm và hạn chế của nhà trường, cụ thể có 5 nội dung đã được thực hiện tốt đó là: Thực hiện tốt trường học an toàn; Kết quả học tập của học sinh tiến bộ; Công tác quản lí hiệu quả; Nề nếp giảng dạy và học tập được duy trì tốt; Các hoạt động giáo dục thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về công tác sàng lọc học sinh còn hạn chế; Công tác thi đua khen thưởng còn mang tính thủ tục chưa thực sụ là đông lực thúc đẩy sự phát triển. Trong phương hướng năm học 2020 – 2021, nhà trường tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn - lành mạnh – văn hóa; Xây dựng và triển khai kế hoạch kịp thời, hiệu quả; Ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các trường chuyên trong khu vực.

Hội nghị cũng đã được nghe qua Báo cáo tài chính và các tham luận, thầy Nguyễn Ngọc Huy với tham luận về Công tác kiểm tra- đánh giá và thầy Trương Nguyên Thông tham gia nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Phần thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi tập trung vào công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đề tài nghiên cứu khoa học và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Sau phần giải trình, nhận xét tổng kết của Đoàn chủ tich, Hội nghị đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2020-2021; Chỉ tiêu về dạy học và hoạt động giáo dục; Chỉ tiêu về Đảng, Trường và Đoàn thể; Chỉ tiêu các danh hiệu thi đua và danh hiệu GVDG các cấp

Hội nghị công chức – viên chức năm học 2020 – 2021 của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm, đoàn kết và đã thành công tốt đẹp. Hi vọng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể CB – GV –NV, năm học 2020- 2021 nhà trường sẽ thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Hồng Khương

THƯ VIỆN ẢNH