Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, Năm học 2020-2021.


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

 

 
     Phan Thiết, ngày 01 tháng 9 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,
Năm học 2020-2021.
 
TT
Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
 
I
Điều kiện tuyển sinh
 Đảm bảo đúng theo quy định của Sở GD&ĐT
 
 
 
II
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
Thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
 - Phối hợp chặc chẻ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình.
- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động HĐGDNGLL; HĐGDHN; các hội thi, cuộc thi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh.
V
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
- Về học lực: Giỏi ít nhất 40%; Khá ít nhất 55%; Yếu, Kém không có.
- Về hạnh kiểm: Tỉ lệ HS xếp loại Khá, Tốt đạt 100%.
VI
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 Tỉ lệ học sinh lên lớp 100%
Tỉ lệ học sinh lên lớp 100%
- 100% HS đủ điều kiện dự thi THPT QG
- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.
- Tỉ lệ học sinh vào Đại học trên 90%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn

THƯ VIỆN ẢNH