Lịch kiểm tra cuối Học kỳ I - năm học 2020 – 2021


TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021.

 

  1. KHỐI 12: (LỊCH KIỂM TRA CHUNG CỦA SỞ)

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Thời gian

Làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

17/12/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

Chiều

Hóa học

50 phút

14 giờ 20 phút

14 giờ 25 phút

GDCD

50 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

18/12/2020

Sáng

Vật lý

50 phút

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

Lịch sử

50 phút

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20 phút

14 giờ 25 phút

Công nghệ

45 phút

16 giờ 05 phút

16 giờ 10 phút

19/12/2020

Sáng

Sinh học

50 phút

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

Địa lý

50 phút

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 20 phút

14 giờ 25 phút

Tin học

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

CHÚ ÝF Giáo viên coi kiểm tra và học sinh lớp 12 có mặt tại trường:

Buổi sáng trước 7 giờ 10 phút; buổi chiều trước 14giờ 00 phút.

  1. KHỐI 10 &11 và LỚP 9G:

Thứ/ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi

Thời gian

Làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Thứ Hai

28/12/2020

Sáng

Ngữ Văn 

120 phút

07 giờ 10’

07 giờ 15’

Sinh học

45 phút

9 giờ 30’

9 giờ 35’

Chiều

Vật Lý

45 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

GDCD

45 phút

15 giờ 05’

15 giờ 10’

Thứ Ba 29/12/2020

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 10’

07 giờ 15’

Lịch sử

45 phút

09 giờ 00’

09 giờ 05’

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

Công nghệ

45 phút

15 giờ 05’

15 giờ 10’

Thứ Tư

30/12/2020

Chiều

Hóa học

45 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

Địa lý

45 phút

15 giờ 00’

15 giờ 05’

Tin học

45 phút

16 giờ 00’

16 giờ 05’

 

CHÚ Ý: F Giáo viên coi kiểm tra và học sinh lớp 9, khối 10, khối 11 có mặt tại trường: Buổi sáng trước 6 giờ 50 phút ; buổi chiều trước 13giờ 40’

                F Môn Tiếng Pháp, Thể dụcGDQP kiểm tra tại lớp trong tuần 15 và 16 (từ 14/12/2020 đến 23/12/2020).

 

                                                                    Phan Thiết, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;;

- TB GV, HS;

- Email toàn trường, website;

- Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Kim Thư

THƯ VIỆN ẢNH