Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tổ chức Hội nghị công chức-viên chức năm học 2022-2023


         Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 – 2023, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 – 2022, triển khai kế hoạch giáo dục năm học 2022 – 2023.  Hội nghị có sự tham dự của toàn thể CB – GV – NV nhà trường.

          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 – 2023 của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận đã diễn ra nghiêm túc, tích cực.

          Thay mặt lãnh đạo, thầy Dương Đức Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường – báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và thông qua bản Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

                     

         Hội nghị thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021 – 2022 và chương trình công tác năm học 2022 – 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo thu, chi tài chính năm học 2021 – 2022.

                       

          Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023: Bảo đảm an toàn trường học, hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục; Sắp xếp, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhà trường và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; Xây dựng các công trình có giá trị về truyền thống, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng mức độ 2… Hiệu trưởng tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị, thông qua và bổ sung nội quy, quy chế của Trường. 

          Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị bằng biểu quyết và tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm học 2022 – 2023.

                    

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 – 2023 của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và đã thành công tốt đẹp. Hi vọng với tinh thần đoàn kết, xây dựng, sáng tạo, nỗ lực không ngừng, tập thể CB – GV – NV nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong năm học 2022 – 2023.

          BQT.

THƯ VIỆN ẢNH