Dễ dàng chỉnh sửa file PDF với PDF Eraser


Dễ dàng chỉnh sửa file PDF với PDF Eraser

PDF Eraser là phần mềm miễn phí mà đa năng, cho phép bạn thêm hoặc xóa chữ, hình ảnh, logo, xoay trang ngang/dọc, cũng như hầu hết các đối tượng trong file PDF.

Đầu tiên, bạn download file cài đặt của phần mềm này tại www.pdferaser.net/down/pdferaser.exe, dung lượng 27.8 MB, tương thích với Windows XP/2000/2003/ Vista/7/8 (32/64 bit).

Xóa bỏ chữ và hình

Bạn bấm nút Open PDF để mở file PDF cần thực hiện, chọn công cụ Eraser có kích thước thích hợp và thực hiện xóa chữ hoặc hình ảnh. Xong, bạn bấm nút Save để lưu kết quả.

Thêm văn bản và hình

Để thêm chữ vào file PDF đã mở, bạn bấm nút Add Text rồi vẽ một vùng văn bản, xong nhập văn bản vào và bấm nút OK. Trong khi thực hiện, bạn có thể bấm vào vùng chữ và màu sắc để thay đổi phông chữ và màu sắc.

Thêm hình

Bạn bấm nút Add Image và bấm chuột vào trang PDF, chọn file hình. Tất nhiên là bạn có thể thay đổi kích thước file hình đã thêm vào file PDF từ các cạnh biên của hình đã chèn.

Xóa trang

Bạn chạy PDF Eraser và bấm nút Page Cutter, rồi bấm vào nút lớn (hoặc kéo và thả 1 file PDF vào nó). Sau đó, bạn một hoặc nhiều trang cần xóa, xong bấm nút Delete Selected để xóa các trang. Cuối cùng, bạn bấm nút Save để lưu file PDF. 

Theo KHPT