HƯỚNG DẪN Về việc nộp hồ sơ trực tuyến của học sinh lớp 10 năm học 2021- 2022 do đã quá hạn theo Thông báo số 318/TB-THPTC-THĐ ngày 19/8/2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


THƯ VIỆN ẢNH