Công bố Danh sách học sinh Khối 10 năm học 2021-2022 đăng ký thông tin qua mạng


Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo công bố Danh sách học sinh Khối 10 năm học 2021-2022 đăng ký thông tin qua mạng.

Danh sách học sinh đăng ký xếp theo thời gian: Tải tại đây.

Danh sách học sinh đăng ký xếp họ tên: Tải tại đây.

Các trường hợp các em đã đăng ký hơn một lần Trường lấy thông tin lần sau cùng.

Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên các em học sinh phải thường xuyên theo dõi email và website để tập trung trực tuyến chuẩn bị năm học mới.

Các trường hợp chưa đăng ký trực tuyến theo Thông báo số 318/TB-THPTC-THĐ ngày 19/8/2021 của Trường, Trường tiếp tục gia hạn đến 17h00 ngày 24/8/2021. Quá thời gian trên Trường sẽ không xếp lớp cho đến khi các em được chấp thuận vào học.

Mọi phản ánh và cần hỗ trợ (nếu có) học sinh liên hệ thầy Nguyễn Xuân Sâm (điện thoại 0913101577, email sam.nguyenxuan@thd.edu.vn) hoặc cô Võ Hoàn Thành ((điện thoại 0976429700, email thanh.vohoan@thd.edu.vn).

THƯ VIỆN ẢNH