Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản về việc đấu giá cho thuê tài sản công


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


THƯ VIỆN ẢNH