Ban Thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo


 

Họ và tên: DƯƠNG MINH TÂM

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: tam.duongminh@thd.edu.vn

Phụ trách quản lý chung công tác Đoàn, lập các kế hoạch, phân công Ủy viên BCH Đoàn trường thực hiện nhiệm vụ, báo cáo các hoạt động của Đoàn trường; Thay mặt BCH điều động lực lượng tham gia các hoạt động; Tổ chức và chủ trì tất cả các cuộc họp; Trực tiếp chỉ đạo và quản lý tài sản, hồ sơ, sổ sách, đoàn phí, duyệt thu - chi kinh phí, các loại quỹ đoàn.

 

 

 

Họ và tên: LÊ DUY THÔNG

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, kiêm Bí thư Chi đoàn Giáo viên

Năm sinh: 1991

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Địa lí học

Email: thong.leduy@thd.edu.vn

Phụ trách chủ trì và giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng; Phát triển nội dung cho Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; Quản lý Sổ Đoàn viên và phụ trách công tác chuyển sinh hoạt Đoàn; Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bí thư giao; Quản lý trực tiếp Chi đoàn Giáo viên.

 
 
 
 
 
 
 

Họ và tên: TRƯƠNG HỮU THIÊN

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: thien.truonghuu@thd.edu.vn

Phụ trách quản trị phần mềm và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin của Đoàn; Các cuộc thi về Tin học, các cuộc thi qua mạng; Quản lý công văn đi và đến; Kiểm tra các Chi đoàn; Phát triển Đoàn viên mới, cấp phát Sổ Đoàn viên, Thẻ Đoàn viên.

 
 
 
 
 
 

Họ và tên: TRANG HOÀNG VĨNH SANG

Chức vụ: UVTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: sang.tranghoangvinh@thd.edu.vn

Phụ trách công tác kiểm tra; Phong trào văn hóa - văn nghệ; Quản lý và phát triển các Câu lạc bộ, trang Fanpage, Đội Thanh niên xung kích, các Chi hội. Tiếp nhận đoàn viên mới. 

 
 

Họ và tên: NGUYỄN HOÀN THIỆN

Chức vụ: UVTV Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Vật lý

Email: thien.nguyenhoan@thd.edu.vn

Phụ trách hỗ trợ cho BCH Đoàn trường và Chủ tịch Hội LHTNVN trong thực hiện tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội; Cơ sở vật chất trong các hoạt động của Đoàn, Hội; Các cuộc thi về sáng tạo; Công tác kiểm tra các Chi hội.