ĐẢNG UỶ NHIỆM KỲ 2020 - 2025


ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO    
         
ĐẢNG UỶ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
         
STT HỌ VÀ TÊN
HỌ VÀ TÊN KHAI SINH
Ngày tháng năm sinh
CHỨC VỤ
ĐẢNG CHÍNH QUYỀN
1 NGUYỄN HIẾU Bí thư Đảng uỷ Phó Hiệu trưởng
7/7/1963
2 NGUYỄN KIM THƯ Phó Bí thư ĐU Phó Hiệu trưởng
9/8/1978
3 DƯƠNG ĐỨC TUẤN Uỷ viên Thường vụ Hiệu trưởng
20/9/1966.
4 LÊ TRƯỜNG  GIANG Uỷ viên Phó Hiệu trưởng
04/01/1982.
5 ĐOÀN NGỌC MINH Uỷ viên Chủ tịch Công Đoàn
27/7/1975.
6 TRANG HOÀNG VĨNH SANG Uỷ viên Uỷ viên BTV Đoàn trường
17/12/1989.
7 VÕ HOÀN THÀNH Uỷ viên Giáo viên
01/11/1989.
8 HUỲNH THỊ MỸ NGÂN Uỷ viên Tổ trưởng tổ Vật lý
14/11/1978.
9 NGUYỄN THỊ HỒNG Uỷ viên Tổ phó tổ Sinh - CN
17/6/1980