HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC


08:51:55 05-10-2017
Lượt xem: 34450
Từ ngày 11/9 – 19/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo về phương pháp dạy – học và hướng dẫn học sinh tự học tại Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

Mục đích của việc Hội thảo nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên biết rõ 12 tiêu chí trong kế hoạch bài học và hoạt động dạy học; quy trình các bước thiết kế bài dạy; bản chất của các hoạt động học và hình thức tổ chức hoạt động học.

Tham gia Hội thảo là cán bộ, giáo viên cốt cán tất cả các môn học của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (trừ môn tiếng Anh, Thể dục và Giáo dục Quốc phòng) và được chia làm 05 lớp để cùng trao đổi, thảo luận với nhau cũng như báo cáo viên, đồng thời hoàn thành sản phẩm được giao.

Sau khi kết thúc Hội thảo, cán bộ, giáo viên các trường phải xây dựng kế hoạch, nội dung để triển khai lại cho các tổ, nhóm chuyên môn của trường và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

THƯ VIỆN ẢNH