Thông báo Về việc dời thời gian thu nhận hồ sơ vào lớp 10


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 256/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 14 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc dời thời gian thu nhận hồ sơ vào lớp 10, năm học 2020- 2021
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
 
Ngày 12/8/2020 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo có Thông báo số 252/TB-THPTC-THĐ về việc việc thu nhận hồ sơ vào lớp 10, năm học 2020- 2021. Theo đó Nhà trường sẽ thu nhận hồ sơ vào từ ngày 17 đến 19/8/2020. Tuy nhiên do Hội đồng chấm thi Tốt nghiệp THPT tổ chức tại Trường nên việc khách ra, vào Trường không thuận lợi. Do đó, Trường thông báo dời lịch thu nhận hồ sơ vào lớp 10, năm học 2020- 2021 từ ngày 20/8/202 đến hết ngày 22/8/2020.
1. Hồ sơ gồm:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Ảnh 3x4 (2 ảnh);
- Học bạ bản chính để đối chiếu xong trả lại lúc nộp.
2. Thời gian thu nhận:
- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00;
- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.
Từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 22/8/2020.
3. Nơi nộp: Phòng Tiếp dân – Tầng trệt, Khu A Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.
Đề nghị thí sinh trúng tuyển theo dõi và nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định. Quá thời hạn nêu trên, nếu thí sinh nào không đến nộp hồ sơ để làm thủ tục nhập học thì xem như thí sinh đó không có nhu cầu theo học tại Trường và Trường không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan về sau.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT (để b/c)
- HT, các PHT (email);
- Niêm yết và đăng trên Website của Trường;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn
 

Điện thoại liên hệ khi có thắc mắc 02523 822 584

THƯ VIỆN ẢNH