Công bố danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp lớp 9G Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
07:22:25 28-06-2019
Lượt xem: 2370
TT Mã thí sinh Họ Tên Ngày sinh Số điện thoại Đăng ký môn
1 A172 Nguyễn Trương Gia Nguyên 3/17/2005 '0888691372 Anh
2 A179 Bùi Thục Tâm Đoan 3/21/2005 '0888550408 Anh
3 A181 Hoàng Nguyễn Mỹ Hà 8/13/2005 '0945869295 Anh
4 A182 Nguyễn Vương Nhi 11/25/2005 '0842626326 Anh
5 A186 Lâm Mỹ Phương 9/3/2005 '0948947720 Anh
6 A187 Nguyễn Thành Nghĩa 11/26/2005 '0942031639 Anh
7 A194 Dương Thùy Dương 7/19/2005 '0971933712 Anh
8 A199 Chướng Lương Viễn Ngọc 11/18/2005 '0961687409 Anh
9 A200 Bùi Ngọc Thùy Dung 5/16/2005 '0917736467 Anh
10 A202 Hoàng Thị Vương 5/25/2005 '0937285736 Anh
11 A207 Nguyễn Lữ Kiệt 1/31/2005 '0913186147 Anh
12 A222 Lê Ngọc Khánh Duy 9/24/2005 '0382515790 Anh
13 A224 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 9/7/2005 '0933417330 Anh
14 A225 Nguyễn Hồng Gia Nghi 4/6/2005 '0916769005 Anh
15 A241 Huỳnh Nhật Huyên 6/28/2005 '0939739373 Anh
16 A244 Đặng Nguyễn Quốc Khánh 8/26/2005 '0941122796 Anh
17 A249 Nguyễn Thị Anh Thư 1/6/2005 '0912767909 Anh
18 A262 Hồ Ngọc Khánh Quỳnh 2/27/2005 '0946161333 Anh
19 A263 Nguyễn Bùi Như Quỳnh 5/14/2005 '0937312057 Anh
20 A265 Lê Quốc Huy 6/22/2005 '0948376414 Anh
21 A266 Huỳnh Xuân Thuận An 1/1/2005 '0378023345 Anh
22 A273 Văn Nguyễn Bảo Như 7/26/2005 '0942147999 Anh
23 A279 Trương Ngọc Thuỳ Vân 2/3/2005 '0918196012 Anh
24 A287 Bùi Thị Kim Ngân 4/19/2005 '0898903446 Anh
25 A297 Nguyễn Đào Minh Thư 2/5/2005 '0934064088 Anh
26 A300 Nguyễn Mạnh Thùy Duyên 3/17/2005 '0919572451 Anh
27 A302 Nguyễn Trương Tấn Thông 10/27/2005 '0913677119 Anh
28 A303 Phù Thanh Bảo 8/4/2005 '0918205562 Anh
29 A309 Nguyễn Nhật Anh Thư 7/12/2005 '0838349332 Anh
30 A315 Yên Hồ Ngọc Châu 8/6/2005 '0914536532 Anh
31 A316 Lưu Gia Hân 4/22/2005 '0933442820 Anh
32 A318 Đào Gia Bảo 4/5/2005 '0918022377 Anh
33 A324 Bùi Trung Dũng 9/15/2005 '0909909142 Anh
34 A327 PHAN LÊ MINH HUYỀN 12/10/2005 '0944355455 Anh
35 A333 Nguyễn Đức Thắng 3/16/2005 '0394493601 Anh
36 H171 Nguyễn Hữu Thiện 1/9/2005 '0916842306 Hóa
37 H176 Trần Thanh Lâm 12/12/2005 '0907634748 Hóa
38 H177 Đỗ Lê Minh Hoàng 2/12/2005 '0914412346 Hóa
39 H188 Tô Huỳnh Thảo Phúc 4/5/2005 '0916721304 Hóa
40 H191 Nguyễn Phúc Lương 7/18/2005 '0985880926 Hóa
41 H193 Nguyễn Hồ Kim Ngân 9/23/2005 '0792230905 Hóa
42 H196 Trần Thanh Lâm 6/12/2005 '0907634748 Hóa
43 H205 Trần Bá Thuận Phương 6/14/2005 '0945187296 Hóa
44 H209 Nguyễn Quốc Khôi Nguyên 12/7/2005 '0985 356 245 Hóa
45 H211 Đinh Hoàng Diệu 10/30/2005 '0913787002 Hóa
46 H217 Mai Trần An Duyên 12/2/2005 '0797600022 Hóa
47 H223 Nguyễn Phạm Phú Khải 2/3/2005 '0973725705 Hóa
48 H227 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 10/17/2005 '0937024723 Hóa
49 H230 Tô Kiếm Hào 1/7/2005 '0962994937 Hóa
50 H233 Võ Xuân Uyên Thy 7/21/2005 '0919004333 Hóa
51 H237 Hàn Thiện Nhân 10/27/2005 '0912022723 Hóa
52 H239 NGUYỄN MAI KHUÊ 9/27/2005 '0903321301 Hóa
53 H257 Nguyễn Huỳnh Tiến 7/10/2005 '0983732171 Hóa
54 H261 Đặng Công Hiếu 9/6/2005 '0837902076 Hóa
55 H274 Phạm Quốc Tài 3/16/2005 '0366414712 Hóa
56 H277 Đỗ Đình Phong 4/4/2005 '0933941546 Hóa
57 H290 Trần Bảo Trâm 10/4/2005 '0797883779 Hóa
58 H291 Trần Huỳnh Gia Phát 6/4/2005 '0914753791 Hóa
59 H299 Nguyễn Thị Bích Ngân 6/3/2005 '0376525466 Hóa
60 H306 Nguyễn Huỳnh Tiến 7/10/2005 '0983732171 Hóa
61 H307 Võ Huỳnh Thục Khuê 8/23/2005 '0979748790 Hóa
62 H314 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm 3/31/2005 '0916818877 Hóa
63 H317 Phan Minh Duy 3/5/2005 '0913186205 Toán
64 H321 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm 3/31/2005 '0916818877 Hóa
65 H337 Nguyễn Kiến Bình 10/12/2005 '0919575372 Hóa
66 H346 Nguyễn Thanh Kiều 5/6/2005 '0917752744 Hóa
67 H347 Võ Triều Khánh Ngọc 8/2/2005 '0948013571 Hóa
68 L173 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 6/27/2005 '0973655745
69 L185 Ngô Quang Nhân 9/25/2005 '0918081827
70 L206 Trần Nhật Tiến 8/10/2005 '0917315181
71 L210 Nguyễn Thế Hoàng 6/10/2005 '0937895287
72 L212 Trần Nhật Trí 8/10/2005 '0917315181
73 L228 Nguyễn Đỗ Lê Huỳnh 9/27/2005 '0962748365
74 L231 Lê Trung Thành Đạt 7/2/2005 '0989803480
75 L232 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 5/1/2005 '0374317366
76 L235 NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU 6/1/2005 '0987199171
77 L242 Trần Quốc Duy 9/10/2005 '0942824546
78 L258 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 3/26/2005 '0919112323
79 L264 Lê Minh Quân 7/3/2005 '0918010189
80 L276 Ngô Thành Khôi 3/5/2005 '0915436254
81 L278 Trần Nhật Tiến 8/10/2005 '0917315181
82 L308 Nguyễn Thành Danh 4/22/2005 '0889118901
83 L325 Trần Nguyễn Phương Uyên 8/18/2005 '0374050781
84 L326 Ngô Như Thy Lam 3/16/2005 '0965618421
85 L328 Võ Tấn Huy 3/8/2005 '0949160764
86 L332 Lê Minh Quân 7/3/2005 '0918010189
87 L343 Dương Lê Thành Phát 10/31/2005 '0918136004
88 L344 Trần Nguyễn Trung Kiên 4/22/2005 '0358843141
89 S184 Nguyễn Gia Khang 9/13/2005 '0978455303 Sinh
90 S197 Lương Khởi An 11/17/2005 '0908373457 Sinh
91 S251 Lê Thị Mỹ Anh 5/31/2005 '0919988478 Sinh
92 S305 Lâm Hoàng Quân 7/10/2005 '0937480067 - 0909644643 Sinh
93 S320 nguyễn thị du 5/30/2019 '099998989 Sinh
94 S329 Trần Nguyễn Thanh Hân 11/26/2005 '0587120124 Sinh
95 S335 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 10/21/2005 '01662930728 Sinh
96 T174 Trần Hồng Anh 11/28/2005 '0916324040 Toán
97 T178 Vũ Quốc Bảo 1/27/2005 '0933289359 Toán
98 T180 Nguyễn Khánh Tuyền 5/23/2005 '0916708605 Toán
99 T198 Nguyễn Bách Hợp 12/15/2005 '0943547615 Toán
100 T214 Phạm Văn Minh 5/14/2005 '0946001044 Toán
101 T215 Nguyễn Hữu Cảnh 4/20/2005 '0868039199 Toán
102 T218 PHẠM ĐĂNG KHOA 6/20/2005 '0866436668 Toán
103 T219 Nguyễn Nhật Quỳnh 1/16/2005 '0949133989 Toán
104 T220 Hà Nguyễn Duy linh 2/24/2005 '0342111798 Toán
105 T221 Đoàn Vĩnh Lợi 5/11/2005 '0386878645 Toán
106 T229 Phạm Trọng Trường Duy 5/30/2005 '0962112961 Toán
107 T234 Nguyễn Ngọc Khánh 2/25/2005 '0354918252 Toán
108 T236 Lê Quốc Huy 7/2/2005 '0772927797 Toán
109 T238 Nguyễn Quốc Gia Huy 11/18/2005 '0937011003 Toán
110 T240 Nguyễn Hồng Phúc 8/19/2005 '0946129783 Toán
111 T243 Phạm Nguyên Gia Quốc 7/3/2005 '0787366365 Toán
112 T247 ĐỖ CAO CƯỜNG 5/23/2005 '0382036714 Toán
113 T248 Phạm Long Nghiêm 6/13/2005 '0387116388 Toán
114 T250 PHAN ĐỨC LÂM 4/14/2005 '0918022655 Toán
115 T252 Nguyễn Nam Phước 9/22/2005 '0917194115 Toán
116 T253 Võ Lê Hải Đăng 1/15/2005 '0906260814 Toán
117 T255 Lê Phương Vũ 5/1/2005 '0377382315 Toán
118 T256 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 4/26/2005 '0859575675 Toán
119 T259 Nguyễn Huỳnh Thiên Hậu 3/14/2005 '0968841727 Toán
120 T260 Phạm Ngọc Thanh Bình 5/9/2005 '0373263034 Toán
121 T270 Lưu Nguyễn Khải Hoàn 1/28/2005 '0868000501 Toán
122 T271 Vũ Ngọc Quang Huy 1/24/2005 '0913679449 Toán
123 T272 Lâm Hải Đăng 8/23/2005 '0986294985 Toán
124 T286 Vũ Quốc Bảo 1/27/2005 '0933289359 Toán
125 T296 Trần Khánh Dư 11/13/2005 '0947190010 Toán
126 T304 Lê Kiều Nhật Ánh 3/11/2005 '0989951974 Toán
127 T310 Nguyễn Lê Hoàng Kiệt 7/3/2005 '0908832386 Toán
128 T312 Võ Hà Minh Phương 4/25/2005 '0918890050 Toán
129 T319 Long Quang Thiên 6/18/2005 '0378816637 Toán
130 T323 Nguyễn Hồng Phúc 8/19/2005 '0946129783 Toán
131 T334 Huỳnh Việt Hoàng 8/12/2005 '0946702312 Toán
132 T342 Trương Anh Phan 6/19/2005 '0913838594 Toán
133 T345 Nguyễn Ngọc Lợi 12/19/2005 '0522844235 Toán

 

Ngoài ra còn các thí sinh sau chưa hợp lệ vì thiếu ngày tháng năm sinh

TT Mã thí sinh Họ Tên Ngày sinh Email Số điện thoại Đăng ký môn
1 A311 Lê Uyển Thy 0000-00-00 trantham2011@gmail.com '0918610888 Anh
2 A330 Hoàng Ngô Phương Thảo 0000-00-00 huengothibich@yahoo.com.vn '0918444393 Anh
3 A336 Lê Thủy Tiên 0000-00-00 lemaithien2010@gmail.com '0976686829 Anh
4 H078 Nguyễn Trung Kiên 0000-00-00 kienngtrung1234@gmail.com '0915286673 Hóa

Thông báo này thay cho việc thí sinh xác nhận bằng email.

Chi tiết liên hệ điện thoại 0911 57 58 11

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6650191
Số người online: 160
IP của bạn: 3.233.226.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website