Niêm yết danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
12:22:34 03-06-2019
Lượt xem: 8169
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo niêm yết danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thí sinh tập trung tại Trường lúc 14h00 thứ Hai ngày 03/6/2019 để học nội quy.
Khi cần liên hệ thì phụ huynh và thí sinh liên lạc với số điện thoại 02523 822584 trong giờ hành chính.
Danh sách thí sinh xem bên dưới.
              ƯU TIÊN BUỔI
1-2-3
BUỔI 4 BUỔI 5 BUỔI 6
TT SBD Họ tên Ngày sinh  ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3 Phòng Phòng Phòng Phòng
1 250001 Ngô Thị Khả Ái 05/09/2004 Văn Không Không 1 12 / /
2 250002 Võ Kim Ái 02/06/2004 Hóa Không Không 1 / 6 /
3 250003 Đặng Lê Phương An 27/03/2004 Toán Tin Không 1 1 / 1
4 250004 Đỗ Thái Thu An 24/09/2004 Văn Không Không 1 12 / /
5 250005 Đoàn Trần Xuân An 21/02/2004 Anh Hóa Văn 1 12 6 12
6 250006 Nguyễn Bùi Hà An 22/07/2004 Anh Không Không 1 / / 12
7 250007 Nguyễn Hoàng An 11/01/2004 Hóa Anh Không 1 / 6 12
8 250008 Nguyễn Ngô Hoài An 03/10/2004 Anh Toán Không 1 1 / 12
9 250009 Nguyễn Ngọc Hoài An 01/09/2004 Văn Anh Không 1 12 / 12
10 250010 Nguyễn Quốc An 12/10/2004 Anh Không 1 / 1 12
11 250011 Nguyễn Thường An 11/01/2004 Hóa Toán Anh 1 1 6 12
12 250012 Nguyễn Võ Hoài An 25/08/2004 Anh Không Không 1 / / 12
13 250013 Phạm Huỳnh An 19/04/2004 Anh Không Không 1 / / 12
14 250014 Phan Nguyễn Thùy An 14/12/2004 Anh Văn Không 1 12 / 12
15 250015 Phùng Thị Ngọc An 13/07/2004 Sinh Không Không 1 7 / /
16 250016 Trần Diệp Tường An 30/03/2004 Anh Không Không 1 / / 12
17 250017 Vũ Công Bình An 19/12/2004 Không Không 1 / 1 /
18 250018 Vũ Hoàng An 28/04/2004 Anh Sinh Không 1 7 / 12
19 250019 Cao Trần Hồng Ân 26/11/2004 Anh Không Không 1 / / 12
20 250020 Đào Nhật Gia Ân 19/02/2004 Toán Tin Không 1 1 / 1
21 250021 Nguyễn Hồng Ân 01/06/2004 Sinh Địa Không 1 7 / 10
22 250022 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 17/04/2004 Văn Địa Không 1 12 / 10
23 250023 Võ Trần Thiên Ân 02/01/2004 Anh Văn Không 1 12 / 12
24 250024 Bùi Lưu Lan Anh 27/03/2004 Địa Hóa Không 1 / 6 10
25 250025 Đặng Phương Anh 18/07/2004 Anh Văn Không 2 12 / 12
26 250026 Đinh Thị Minh Anh 22/12/2004 Anh Không Không 2 / / 12
27 250027 Hoàng Nguyễn Thị Minh Anh 07/01/2004 Anh Không Không 2 / / 12
28 250028 Ngô Việt Anh 20/02/2004 Tin Không 2 / 1 1
29 250029 Nguyễn Hồ Mỹ Anh 17/09/2004 Tin Không Không 2 / / 1
30 250030 Nguyễn Hoàng Kiệt Anh 01/02/2004 Văn Địa Sử 2 12 13 10
31 250031 Nguyễn Khanh Phước Anh 20/01/2004 Tin Không 2 / 1 1
32 250032 Nguyễn Lưu Lan Anh 24/07/2004 Anh Văn Không 2 12 / 12
33 250033 Nguyễn Minh Anh 15/04/2004 Văn Không Không 2 12 / /
34 250034 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 18/03/2004 Anh Văn Không 2 12 / 12
35 250035 Nguyễn Quỳnh Anh 21/04/2004 Hóa Không Không 2 / 6 /
36 250036 Nguyễn Tú Anh 02/10/2004 Anh Không Không 2 / / 12
37 250037 Nguyễn Tuấn Anh 11/04/2004 Toán Không 2 1 1 /
38 250038 Phạm Quỳnh Phương Anh 18/11/2004 Anh Văn Không 2 12 / 12
39 250039 Phạm Thị Quỳnh Anh 18/02/2004 Anh Không Không 2 / / 12
40 250040 Tất Thiên Anh 21/01/2004 Anh Không Không 2 / / 12
41 250041 Trần Ngọc Anh 09/03/2004 Sinh Hóa Không 2 7 6 /
42 250042 Trần Phương Anh 29/01/2004 Hóa Không Không 2 / 6 /
43 250043 Trần Thy Anh 06/06/2004 Sinh Hóa Không 2 7 6 /
44 250044 Trảo Lê Hồng Anh 15/09/2004 Văn Anh Không 2 12 / 12
45 250045 Võ Hoàng Lan Anh 01/11/2004 Hóa Toán Không 2 1 6 /
46 250046 Vũ Thái Vân Anh 21/11/2004 Sinh Không Không 2 7 / /
47 250047 Bùi Ngọc Ánh 16/02/2004 Không Không 2 / 1 /
48 250048 Vũ Hoàng Bắc 19/04/2004 Tin Không Không 2 / / 1
49 250049 Bùi Thanh Bách 25/11/2004 Toán Tin Không 3 1 / 1
50 250050 Nguyễn Duy Bách 24/07/2003 Tin Không Không 3 / / 1
51 250051 Nguyễn Hồ Bách 12/01/2004 Sinh Không Không 3 7 / /
52 250052 Trác Lưu Bân 27/01/2004 Anh Văn Không 3 12 / 13
53 250053 Bùi Hoàng Sơn Băng 25/07/2004 Anh Không Không 3 / / 13
54 250054 Hoàng Gia Bảo 11/04/2004 Anh Không Không 3 / / 13
55 250055 Hoàng Thái Bảo 07/04/2004 Hóa Sinh Không 3 7 6 /
56 250056 Huỳnh Dương Gia Bảo 19/02/2004 Toán Tin Hóa 3 1 6 1
57 250057 Lê Gia Bảo 04/01/2004 Toán Tin Không 3 1 / 1
58 250058 Lê Quốc Bảo 23/06/2004 Toán Tin Không 3 1 / 1
59 250059 Lê Trương Phúc Bảo 30/06/2004 Hóa Anh Không 3 / 6 13
60 250060 Ngô Bảo 07/02/2004 Toán Tin Không 3 1 / 1
61 250061 Nguyễn Đình Bảo 04/08/2004 Anh Toán Không 3 1 / 13
62 250062 Nguyễn Đình Thái Bảo 22/08/2004 Sinh Không Không 3 7 / /
63 250063 Phạm Ngọc Bích 14/08/2004 Văn Sử Địa 3 12 13 10
64 250064 Lê Thanh Bình 28/10/2004 Tin Không Không 3 / / 1
65 250065 Nguyễn Duy Bình 18/07/2004 Văn Anh Không 3 12 / 13
66 250066 Nguyễn Khoa Các 03/11/2004 Anh Không Không 3 / / 13
67 250067 Nguyễn Hằng Cách Cách 02/01/2004 Không Không 3 / 1 /
68 250068 Huỳnh Tú Châu 08/01/2004 Toán Tin Không 3 1 / 1
69 250069 Nguyễn Thị Diễm Châu 09/10/2004 Anh Văn Không 3 12 / 13
70 250070 Nguyễn Thị Thanh Châu 12/01/2004 Sinh Không Không 3 7 / /
71 250071 Phạm Kim Bảo Châu 19/07/2004 Anh Văn Không 3 12 / 13
72 250072 Lương Thị Quỳnh Chi 18/09/2004 Hóa Văn Không 3 12 6 /
73 250073 Lưu Huỳnh Chi 10/05/2004 Sinh Không Không 4 7 / /
74 250074 Nguyễn Ngọc Bích Chi 17/07/2004 Anh Văn Không 4 12 / 13
75 250075 Trần Võ Quỳnh Chi 08/07/2004 Anh Văn Không 4 12 / 13
76 250076 Mai Xuân Chiến 21/08/2004 Sinh Hóa Không 4 7 6 /
77 250077 Nguyễn Thành Chung 25/02/2004 Địa Không Không 4 / / 10
78 250078 Đỗ Nam Cường 24/02/2004 Anh Không Không 4 / / 13
79 250079 Trần Gia Cường 18/06/2004 Toán Hóa Không 4 1 6 /
80 250080 Trịnh Việt Cường 13/04/2004 Tin Không 4 / 1 1
81 250081 Nguyễn Minh Đan 17/06/2004 Anh Không Không 4 / / 13
82 250082 Nguyễn Ngọc Phương Đan 21/08/2004 Sinh Không Không 4 7 / /
83 250083 Võ Ngọc Linh Đan 11/10/2004 Anh Không 4 / 1 13
84 250084 Võ Tâm Đan 24/01/2004 Anh Không Không 4 / / 13
85 250085 Bùi Đinh Viết Huy Đăng 30/01/2004 Toán Tin 4 1 1 1
86 250086 Đặng Minh Đăng 18/05/2004 Anh Toán Hóa 4 1 6 13
87 250087 Đỗ Ngọc Hải Đăng 22/06/2004 Tin Sinh 4 7 1 1
88 250088 Nguyễn Xuân Đăng 30/10/2004 Anh Không Không 4 / / 13
89 250089 Trần Hải Đăng 19/02/2004 Toán Tin Không 4 1 / 1
90 250090 Võ Minh Đăng 29/09/2004 Anh Không Không 4 / / 13
91 250091 Huỳnh Hoài Danh 01/01/2004 Sử Không Không 4 / 13 /
92 250092 Huỳnh Quốc Danh 28/06/2004 Anh Văn Không 4 12 / 13
93 250093 Lê Ngân Danh 27/07/2004 Anh Toán Không 4 1 / 13
94 250094 Nguyễn Công Danh 10/11/2004 Anh Văn Không 4 12 / 13
95 250095 Nguyễn Hữu Danh 10/05/2004 Anh Không Không 4 / / 13
96 250096 Nguyễn Thị Anh Đào 30/11/2004 Địa Không Không 4 / / 10
97 250097 Hồ Thành Đạt 15/08/2004 Anh Văn Không 5 13 / 13
98 250098 Nguyễn Anh Đạt 15/11/2004 Anh Không Không 5 / / 13
99 250099 Nguyễn Hữu Đạt 28/08/2004 Sinh Sử Không 5 7 13 /
100 250100 Nguyễn Thành Đạt 28/11/2004 Hóa Không Không 5 / 6 /
101 250101 Nguyễn Văn Đạt 24/01/2004 Hóa Không Không 5 / 6 /
102 250102 Phạm Thành Đạt 19/12/2004 Tin Không Không 5 / / 1
103 250103 Phan Thành Đạt 21/08/2004 Địa Không 5 / 1 10
104 250104 Phan Thành Đạt 30/05/2004 Toán Tin Không 5 1 / 1
105 250105 Lê Quốc Hương Di 12/03/2004 Văn Địa Không 5 13 / 10
106 250106 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 31/10/2004 Hóa Không Không 5 / 6 /
107 250107 Trương Ngọc Thảo Điền 23/12/2004 Anh Không 5 / 1 14
108 250108 Ngô Thị Linh Diệu 10/12/2004 Hóa Văn Không 5 13 6 /
109 250109 Võ Xuân Diệu 01/01/2004 Anh Không 5 / 1 14
110 250110 Lượng Vũ Hải Định 19/04/2004 Toán Tin Không 5 1 / 1
111 250111 Nguyễn Trần Khánh Đoan 10/07/2004 Hóa Anh Không 5 / 6 14
112 250112 Nguyễn Thị Nhã Doanh 11/01/2004 Toán Tin Không 5 1 / 1
113 250113 Hồ Đắc Đông 18/08/2004 Sinh Tin Không 5 7 / 1
114 250114 Nguyễn Duy Đông 11/09/2004 Toán Anh Không 5 1 / 14
115 250115 Nguyễn Phạm Ngọc Đông 03/08/2004 Toán Hóa Không 5 1 6 /
116 250116 Phạm Quốc Phương Đông 19/04/2004 Hóa Không Không 5 / 6 /
117 250117 Ung Thanh Dự 19/07/2004 Sử Không Không 5 / 13 /
118 250118 Huỳnh Thanh Đức 19/04/2004 Địa Không Không 5 / / 10
119 250119 Lê Tiến Đức 03/05/204 Địa Không 5 / 1 10
120 250120 Nguyễn Tài Đức 07/03/2004 Hóa Toán Tin 5 1 7 1
121 250121 Nguyễn Trí Đức 15/12/2004 Anh Văn Không 6 13 / 14
122 250122 Lê Thị Phương Dung 11/01/2004 Tin Không Không 6 / / 2
123 250123 Lương Hoàng Dung 03/12/2004 Anh Không Không 6 / / 14
124 250124 Nguyễn Bảo Quỳnh Dung 13/11/2004 Sinh Không Không 6 7 / /
125 250125 Nguyễn Hoài Lan Dung 09/06/2004 Sinh Tin Không 6 7 / 2
126 250126 Nguyễn Minh Hạnh Dung 08/05/2004 Anh Văn Không 6 13 / 14
127 250127 Trần Đinh Kim Dung 17/05/2004 Toán Anh Không 6 2 / 14
128 250128 Lê Trọng Hoàng Dũng 17/08/2004 Sinh Không Không 6 7 / /
129 250129 Nguyễn Anh Dũng 24/04/2004 Toán Tin Không 6 2 / 2
130 250130 Nguyễn Viết Dũng 28/02/2004 Hóa Không Không 6 / 7 /
131 250131 Châu Kiến Dương 09/12/2004 Anh Không Không 6 / / 14
132 250132 Đoàn Vũ Tùng Dương 26/10/2004 Không Không 6 / 1 /
133 250133 Nguyễn Thị Ánh Dương 25/10/2004 Văn Anh 6 13 1 14
134 250134 Trần Nguyên Dương 12/05/2004 Tin Không 6 / 1 2
135 250135 Trần Thị Thùy Dương 10/02/2004 Anh Không Không 6 / / 14
136 250136 Võ Thị Thái Dương 09/12/2004 Anh Không Không 6 / / 14
137 250137 Đinh Đức Duy 09/03/2004 Sinh Không Không 6 7 / /
138 250138 Nguyễn Khắc Duy 24/07/2004 Sinh Sử Không 6 7 13 /
139 250139 Nguyễn Thanh Duy 17/01/2004 Anh Không Không 6 / / 14
140 250140 Nguyễn Văn Duy 26/06/2004 Văn Địa Không 6 13 / 10
141 250141 Trà Lê Duy 28/04/2004 Anh Không Không 6 / / 14
142 250142 Trần Ngọc Anh Duy 02/01/2004 Anh Văn Không 6 13 / 14
143 250143 Võ Mạnh Duy 11/02/2004 Sinh Tin 6 7 1 2
144 250144 Đỗ Kỳ Duyên 10/09/2004 Sinh Không Không 6 7 / /
145 250145 Lê Thị Mỹ Duyên 21/04/2004 Anh Không Không 7 / / 14
146 250146 Nguyễn Thị Bích Duyên 29/07/2004 Tin Không 7 / 1 2
147 250147 Trần Thị Mỹ Duyên 02/02/2004 Hóa Không Không 7 / 7 /
148 250148 Ngô Minh Gia 25/09/2004 Tin Không Không 7 / / 2
149 250149 Lê Khánh Giang 22/02/2004 Hóa Anh Không 7 / 7 14
150 250150 Lê Thị Thùy Giang 01/01/2004 Văn Không Không 7 13 / /
151 250151 Nguyễn Bạch Trường Giang 16/04/2004 Anh Không 7 / 1 14
152 250152 Phạm Nguyễn Châu Giang 11/04/2004 Văn Không Không 7 13 / /
153 250153 Trần Quỳnh Giang 06/04/2004 Hóa Không Không 7 / 7 /
154 250154 Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 10/12/2004 Toán Anh 7 2 1 14
155 250155 Nguyễn Ngọc Giàu 11/08/2004 Địa Không Không 7 / / 10
156 250156 Đỗ Thu 09/10/2004 Văn Không Không 7 13 / /
157 250157 Hoàng Vũ 02/03/2004 Tin Không Không 7 / / 2
158 250158 Huỳnh Kim Ngân 25/01/2004 Anh Không Không 7 / / 14
159 250159 Huỳnh Lê Ngọc 25/08/2004 Tin Không Không 7 / / 2
160 250160 Lưu Đặng Thanh 12/10/2004 Tin Không Không 7 / / 2
161 250161 Nguyễn Lê Nguyệt 10/01/2004 Anh Không Không 7 / / 14
162 250162 Nguyễn Nữ Ngân 01/04/2004 Sinh Không Không 7 7 / /
163 250163 Nguyễn Trần Vũ 31/07/2004 Toán Tin Không 7 2 / 2
164 250164 Võ Thị 16/02/2004 Văn Địa Không 7 13 / 10
165 250165 Lê Tiến Hai 06/12/2004 Hóa Toán Không 7 2 7 /
166 250166 Phan Văn Đại Hải 20/01/2004 Sinh Tin Không 7 8 / 2
167 250167 Đặng Ngọc Hân 06/11/2004 Anh Văn Không 7 13 / 14
168 250168 Lê Gia Hân 16/09/2004 Văn Không Không 7 13 / /
169 250169 Lê Nhã Nhật Hân 15/01/2004 Anh Không Không 8 / / 14
170 250170 Lê Thanh Gia Hân 10/07/2004 Anh Không Không 8 / / 14
171 250171 Lê Thị Ngọc Hân 19/06/2004 Văn Anh Không 8 13 / 15
172 250172 Lương Thị Bảo Hân 06/04/2004 Sinh Không Không 8 8 / /
173 250173 Nguyễn Đắc Bảo Hân 29/10/2004 Tin Không Không 8 / / 2
174 250174 Nguyễn Đình Bảo Hân 20/01/2004 Hóa Không Không 8 / 7 /
175 250175 Nguyễn Hoàng Gia Hân 02/04/2004 Anh Không Không 8 / / 15
176 250176 Nguyễn Hoàng Gia Hân 22/06/2004 Hóa Không Không 8 / 7 /
177 250177 Nguyễn Khắc Bảo Hân 15/12/2004 Anh Không Không 8 / / 15
178 250178 Nguyễn Ngọc Hân 10/09/2004 Anh Không Không 8 / / 15
179 250179 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 16/08/2004 Anh Văn Không 8 13 / 15
180 250180 Nguyễn Phúc Gia Hân 02/06/2004 Anh Không Không 8 / / 15
181 250181 Nguyễn Thảo Hân 15/07/2004 Anh Không Không 8 / / 15
182 250182 Nguyễn Vũ Ngọc Hân 07/01/2004 Anh Sinh Sử 8 8 13 15
183 250183 Trần Huỳnh Bảo Hân 21/06/2004 Anh Không Không 8 / / 15
184 250184 Trần Thị Ngọc Hân 10/12/2004 Hóa Anh Không 8 / 7 15
185 250185 Trương Gia Hân 25/03/2004 Anh Không Không 8 / / 15
186 250186 Lâm Ngô Mỹ Hằng 31/03/2004 Sinh Không Không 8 8 / /
187 250187 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/01/2004 Hóa Địa Không 8 / 7 10
188 250188 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/11/2004 Không Không 8 / 1 /
189 250189 Nguyễn Nhất Hào 07/11/2004 Anh Không Không 8 / / 15
190 250190 Phan Võ Anh Hào 10/08/2004 Tin Không Không 8 / / 2
191 250191 Trần Phúc Hảo 20/02/2004 Tin Không Không 8 / / 2
192 250192 Nguyễn Thị Thúy Hậu 13/03/2004 Sử Văn Không 8 13 13 /
193 250193 Nguyễn Văn Hậu 25/09/2004 Anh Không Không 9 / / 15
194 250194 Võ Phúc Hậu 21/08/2004 Anh Không Không 9 / / 15
195 250195 Huỳnh Thị Thanh Hiền 29/09/2004 Sinh Không Không 9 8 / /
196 250196 Nguyễn Lương Hiền 26/07/2004 Anh Không Không 9 / / 15
197 250197 Nguyễn Thanh Hiền 21/05/2004 Hóa Anh Không 9 / 7 15
198 250198 Trần Thanh Hiền 27/11/2004 Hóa Không Không 9 / 7 /
199 250199 Văn Mỹ Hiền 29/06/2004 Hóa Địa Không 9 / 7 10
200 250200 Võ Phạm Xuân Hiền 21/01/2004 Anh Không Không 9 / / 15
201 250201 Võ Thị Ngọc Hiền 19/08/2004 Hóa Không Không 9 / 7 /
202 250202 Đào Trung Hiếu 17/06/2004 Toán Tin Không 9 2 / 2
203 250203 Nguyễn Lê Minh Hiếu 05/04/2004 Không Không 9 / 1 /
204 250204 Nguyễn Xuân Hiếu 03/01/2004 Tin Không 9 / 2 2
205 250205 Phạm Đức Hiếu 22/07/2004 Sinh Không Không 9 8 / /
206 250206 Phạm Lê Trung Hiếu 03/10/2004 Tin Toán Không 9 2 / 2
207 250207 Trần Hoàng Nguyên Hiếu 07/04/2004 Tin Không 9 / 2 2
208 250208 Vũ Gia Hiếu 20/12/2003 Tin Toán Không 9 2 / 2
209 250209 Nguyễn Quốc Hiệu 04/06/2004 Tin Không Không 9 / / 2
210 250210 Đỗ Ngọc Thanh Hoa 09/01/2004 Sinh Không Không 9 8 / /
211 250211 Huỳnh Thị Kim Hòa 09/01/2004 Sinh Không Không 9 8 / /
212 250212 Ngô Minh Hòa 20/12/2004 Anh Không Không 9 / / 15
213 250213 Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 17/04/2004 Anh Không Không 9 / / 15
214 250214 Võ Thị Hòa 15/06/2004 Văn Không Không 9 13 / /
215 250215 Khúc Nguyễn Huy Hoàng 01/03/2004 Hóa Không Không 9 / 7 /
216 250216 Lai Tông Hoàng 23/10/2004 Sử Anh Văn 9 13 13 15
217 250217 Lê Huy Hoàng 18/03/2004 Anh Văn Không 10 13 / 15
218 250218 Lương Trương Khải Hoàng 25/08/2004 Anh Không Không 10 / / 15
219 250219 Nguyễn Huy Hoàng 20/01/2004 Toán Không Không 10 2 / /
220 250220 Nguyễn Trần Huy Hoàng 13/08/2004 Không Không 10 / 2 /
221 250221 Phan Minh Hoàng 06/04/2004 Toán Tin Không 10 2 / 2
222 250222 Phạm Trần Huy Hoàng 01/01/2004 Anh Không Không 10 / / 15
223 250223 Thân Khánh Hồng 25/10/2004 Anh Hóa Không 10 / 7 15
224 250224 Trần Phi Hợp 18/04/2004 Anh Không Không 10 / / 16
225 250225 Bùi Nguyễn Nhật Huân 30/10/2004 Anh Không Không 10 / / 16
226 250226 Đặng Sỹ Hùng 16/03/2004 Anh Không Không 10 / / 16
227 250227 Lê Thanh Hùng 01/01/2004 Anh Không Không 10 / / 16
228 250228 Nguyễn Ngọc Phi Hùng 12/02/2004 Sinh Không Không 10 8 / /
229 250229 Nguyễn Trần Vũ Hùng 31/07/2004 Toán Tin Không 10 2 / 2
230 250230 Đỗ Nhật Hưng 03/07/2004 Hóa Tin Không 10 / 7 2
231 250231 Mai Hoàng Hưng 08/11/2004 Toán Tin Hóa 10 2 7 3
232 250232 Nguyễn Duy Hưng 26/03/2004 Hóa Tin Không 10 / 7 3
233 250233 Trần Hữu Việt Hưng 31/05/2004 Hóa Không Không 10 / 7 /
234 250234 Trần Quốc Hưng 01/01/2004 Không Không 10 / 2 /
235 250235 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 13/05/2004 Anh Văn Không 10 13 / 16
236 250236 Nguyễn Thị Khánh Hương 06/03/2004 Văn Không Không 10 13 / /
237 250237 Trần Lương Quỳnh Hương 01/11/2004 Tin Không Không 10 / / 3
238 250238 Võ Quỳnh Hương 06/11/2004 Tin Toán Không 10 2 / 3
239 250239 Trần Đình Hữu 14/09/2004 Tin Không Không 10 / / 3
240 250240 Cao Gia Hy 16/01/2004 Toán Tin Không 10 2 / 3
241 250241 Đặng Thanh Huy 14/10/2004 Sinh Không Không 11 8 / /
242 250242 Huỳnh Quốc Huy 17/03/2004 Anh Văn Sử 11 13 13 16
243 250243 Lê Đoàn Đức Huy 10/09/2004 Anh Không Không 11 / / 16
244 250244 Lê Thanh Huy 21/03/2004 Sinh Không Không 11 8 / /
245 250245 Nguyễn Đình Huy 14/03/2004 Anh Không Không 11 / / 16
246 250246 Nguyễn Minh Huy 04/08/2004 Không Không 11 / 2 /
247 250247 Nguyễn Quốc Huy 16/03/2004 Không Không 11 / 2 /
248 250248 Nguyễn Quốc Huy 17/11/2004 Hóa Không Không 11 / 7 /
249 250249 Nguyễn Thành Huy 11/102004 Tin Không Không 11 / / 3
250 250250 Nguyễn Vũ Huy 08/07/2004 Hóa Toán Tin 11 2 7 3
251 250251 Phạm Nhật Huy 26/09/2004 Anh Không Không 11 / / 16
252 250252 Phan Bảo Gia Huy 03/02/2004 Toán Tin Không 11 2 / 3
253 250253 Phan Minh Huy 30/03/2004 Anh Văn Không 11 13 / 16
254 250254 Trương Bảo Huy 09/10/2004 Sử Không Không 11 / 13 /
255 250255 Ngô Ngọc Huyền 03/03/2004 Hóa Không Không 11 / 7 /
256 250256 Nguyễn Võ Thu Huyền 16/04/2004 Toán Địa Không 11 2 / 10
257 250257 Trần Phan Ngọc Huyền 09/05/2004 Địa Văn Không 11 14 / 10
258 250258 Võ Ngọc Huyền 18/01/2004 Anh Không Không 11 / / 16
259 250259 TacTay Hoàng Jon 09/11/2004 Không Không 11 / 2 /
260 250260 Đỗ Nguyên Kha 01/01/2004 Toán Tin Hóa 11 2 7 3
261 250261 Nguyễn Hoàng Bảo Kha 11/06/2004 Hóa Không Không 11 / 8 /
262 250262 Lê Trung Khải 18/09/2004 Hóa Không Không 11 / 8 /
263 250263 Bùi Gia Khang 08/12/2004 Tin Không Không 11 / / 3
264 250264 Bùi Nguyên Bảo Khang 22/01/2004 Không Không 11 / 2 /
265 250265 Hàm Phú Khang 28/12/2004 Anh Không Không 12 / / 16
266 250266 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 14/02/2004 Anh Toán Không 12 2 / 16
267 250267 Huỳnh Ngọc Nguyên Khang 03/12/2004 Hóa Tin Không 12 / 8 3
268 250268 Lê Hoàng Nguyên Khang 24/02/2004 Anh Không Không 12 / / 16
269 250269 Lý Nguyên Khang 31/03/2004 Toán Tin Không 12 2 / 3
270 250270 Ngô Văn Nam Khang 10/11/2004 Anh Toán Không 12 2 / 16
271 250271 Nguyễn Huy Khang 16/08/2004 Toán Anh Không 12 2 / 16
272 250272 Nguyễn Nhật Khang 27/05/2004 Sinh Tin Không 12 8 / 3
273 250273 Phạm Duy Khang 18/03/2004 Tin Không 12 / 2 3
274 250274 Trần Duy Bảo Khang 02/09/2004 Văn Anh Không 12 14 / 16
275 250275 Trần Gia Khang 05/02/2004 Hóa Tin Không 12 / 8 3
276 250276 Trần Thanh Khang 02/02/2004 Văn Không Không 12 14 / /
277 250277 Trương Hoàng Khang 20/01/2004 Anh Không Không 12 / / 16
278 250278 Đỗ Nhật Trúc Khanh 22/12/2004 Văn Không Không 12 14 / /
279 250279 Ngô Phạm Hoàng Khanh 19/10/2004 Tin Toán Không 12 2 / 3
280 250280 Nguyễn Bảo Khánh 06/02/2004 Toán Không Không 12 2 / /
281 250281 Nguyễn Trúc Khanh 14/02/2004 Hóa Văn Không 12 14 8 /
282 250282 Đỗ Thị Vân Khánh 21/12/2004 Anh Không Không 12 / / 16
283 250283 Đoàn Ngọc Khánh 29/08/2004 Toán Tin Không 12 3 / 3
284 250284 Ngô Hải Khánh 18/10/2004 Toán Tin Không 12 3 / 3
285 250285 Nguyễn Hữu Khánh 08/02/2004 Địa Không Không 12 / / 10
286 250286 Nguyễn Lê Phúc Khánh 20/02/2004 Anh Văn Không 12 14 / 16
287 250287 Nguyễn Ngọc Gia Khánh 22/03/2004 Hóa Văn Không 12 14 8 /
288 250288 Nguyễn Nữ Đăng Quốc Khánh 02/09/2004 Anh Không 12 / 2 16
289 250289 Nguyễn Quốc Khánh 14/11/2004 Tin Sinh 13 8 2 3
290 250290 Phạm Gia Khánh 08/06/2004 Sử Không Không 13 / 13 /
291 250291 Trần Nhật Khánh 09/04/2004 Anh Không Không 13 / / 16
292 250292 Huỳnh Nhật Khiêm 18/01/2004 Tin Không 13 / 2 3
293 250293 Nguyễn Khiêm 28/01/2004 Anh Văn Không 13 14 / 16
294 250294 Phạm Bảo Gia Khiêm 21/08/2004 Không Không 13 / 2 /
295 250295 Đỗ Đăng Khoa 28/09/2004 Sinh Không 13 8 2 /
296 250296 Hồ Lê Đăng Khoa 01/02/2004 Toán Tin 13 3 2 3
297 250297 Huỳnh Viễn Khoa 23/09/2004 Anh Không Không 13 / / 16
298 250298 Lương Nguyên Khoa 28/06/2004 Toán Tin Không 13 3 / 3
299 250299 Nguyễn Anh Khoa 07/11/2003 Toán Tin Không 13 3 / 3
300 250300 Nguyễn Đăng Khoa 07/11/2004 Toán Tin Không 13 3 / 4
301 250301 Nguyễn Đăng Khoa 12/10/2004 Tin Không Không 13 / / 4
302 250302 Nguyễn Minh Khoa 24/04/2004 Hóa Tin Không 13 / 8 4
303 250303 Nguyễn Thanh Khoa 12/05/2004 Anh Hóa Không 13 / 8 17
304 250304 Phạm Tấn Khoa 13/11/2004 Hóa Không Không 13 / 8 /
305 250305 Phan Văn Khoa 27/08/2004 Anh Không 13 / 2 17
306 250306 Trần Võ Đăng Khoa 26/04/2004 Toán Tin Không 13 3 / 4
307 250307 Võ Nguyễn Việt Khoa 27/11/2004 Hóa Không Không 13 / 8 /
308 250308 Đặng Anh Khôi 23/08/2004 Anh Văn Không 13 14 / 17
309 250309 Lê Anh Khôi 01/01/2004 Toán Tin Không 13 3 / 4
310 250310 Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 10/05/2004 Hóa Anh Không 13 / 8 17
311 250311 Nguyễn Tiến Khôi 05/11/2004 Toán Anh Không 13 3 / 17
312 250312 Nguyễn Vũ Nguyên Khôi 02/10/2004 Anh Toán 13 3 2 17
313 250313 Phạm Đình Khôi 13/09/2004 Hóa Không Không 14 / 8 /
314 250314 Trần Anh Khôi 12/10/2004 Văn Không 14 14 2 /
315 250315 Trần Anh Khôi 16/01/2004 Hóa Tin Không 14 / 8 4
316 250316 Triệu Bảo Khôi 19/04/2004 Tin Toán Không 14 3 / 4
317 250317 Trúc Minh Khôi 13/02/2004 Anh Văn Không 14 14 / 17
318 250318 Đỗ Minh Khuê 26/11/2004 Văn Không Không 14 14 / /
319 250319 Phan Anh Khuê 28/05/2004 Hóa Văn Không 14 14 8 /
320 250320 Huỳnh Ngọc Duy Khương 11/08/2004 Anh Văn Không 14 14 / 17
321 250321 Huỳnh Nhật Khương 18/01/2004 Sinh Anh Không 14 8 / 17
322 250322 Dương An Khuyên 16/02/2004 Hóa Tin Không 14 / 8 4
323 250323 Nguyễn Anh Khuyên 29/07/2004 Tin Không Không 14 / / 4
324 250324 Hoàng Ngọc Trung Kiên 09/10/2004 Không Không 14 / 2 /
325 250325 Lương Trung Kiên 08/01/2004 Anh Không Không 14 / / 17
326 250326 Nguyễn Sỹ Kiên 01/04/2004 Tin Không 14 / 2 4
327 250327 Nguyễn Trung Kiên 28/04/2004 Hóa Tin Không 14 / 8 4
328 250328 Cao Nguyễn Thái Kiệt 02/12/2004 Hóa Không Không 14 / 8 /
329 250329 Châu Gia Kiệt 27/04/2004 Sinh Tin Không 14 8 / 4
330 250330 Lê Hoàng Châu Kiệt 18/09/2004 Hóa Không Không 14 / 8 /
331 250331 Phan Tuấn Kiệt 22/03/2004 Toán Tin Không 14 3 / 4
332 250332 Võ Lê Anh Kiệt 29/04/2004 Toán Tin Không 14 3 / 4
333 250333 Vũ Nguyễn Hoàng Kiệt 01/11/2004 Sinh Không Không 14 8 / /
334 250334 Phạm Hoàng Kiều 14/05/2004 Văn Sử Không 14 14 13 /
335 250335 Nguyễn Thị Mỹ Kim 21/12/2004 Văn Sử Không 14 14 13 /
336 250336 Nguyễn Trọng Kim 20/01/2004 Địa Không 14 / 2 10
337 250337 Trần Dĩnh Kỳ 26/09/2004 Toán Tin Không 15 3 / 4
338 250338 Huỳnh Châu Lam 14/05/2004 Anh Không Không 15 / / 17
339 250339 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 09/08/2004 Anh Không Không 15 / / 17
340 250340 Nguyễn Thái Ngọc Lam 10/07/2004 Anh Không Không 15 / / 17
341 250341 Nguyễn Phúc Lâm 02/04/2004 Toán Tin Không 15 3 / 4
342 250342 Nguyễn Vũ Lâm 07/10/2004 Hóa Anh Không 15 / 8 17
343 250343 Võ Hoàng Lâm 28/01/2004 Tin Không Không 15 / / 4
344 250344 Nguyễn Vũ Tấn Lân 29/01/2004 Hóa Anh Không 15 / 8 17
345 250345 Nguyễn Hòa Leng 04/08/2004 Anh Không Không 15 / / 17
346 250346 Nguyễn Trần Y Liên 13/01/2004 Anh Không Không 15 / / 17
347 250347 Đặng Khánh Linh 21/06/2004 Văn Không Không 15 14 / /
348 250348 Huỳnh Ngọc Ngân Linh 10/11/2004 Sinh Địa Không 15 8 / 10
349 250349 Lê Nguyễn Diệu Linh 26/08/2004 Sinh Không 15 8 2 /
350 250350 Nguyễn Khánh Linh 08/08/2004 Toán Hóa Không 15 3 8 /
351 250351 Nguyễn Lê Diệu Linh 01/05/2004 Sinh Không Không 15 8 / /
352 250352 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 30/03/2004 Toán Anh Không 15 3 / 17
353 250353 Nguyễn Ngọc Phương Linh 02/04/2004 Sinh Anh Không 15 8 / 17
354 250354 Nguyễn Phương Linh 14/03/2004 Tin Không 15 / 2 4
355 250355 Nguyễn Phương Linh 14/12/2004 Văn Anh Không 15 14 / 17
356 250356 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/02/2004 Anh Không Không 15 / / 17
357 250357 Trương Khánh Linh 16/10/2204 Địa Không Không 15 / / 10
358 250358 Bùi Thị Yến Loan 08/12/2004 Anh Văn Không 15 14 / 17
359 250359 Huỳnh Tấn Lộc 19/12/2004 Anh Sử Không 15 / 13 17
360 250360 Đỗ Ngọc Lợi 17/09/2004 Anh Văn Không 15 14 / 17
361 250361 Lê Văn Long 22/05/2004 Không Không 16 / 2 /
362 250362 Nguyễn Ngọc Bảo Long 12/07/2004 Toán Tin Không 16 3 / 4
363 250363 Nguyễn Trường Long 22/04/2004 Văn Không 16 14 3 /
364 250364 Lê Quốc Luân 02/04/2004 Tin Không 16 / 3 4
365 250365 Trần Thiện Luân 22/02/2004 Tin Không Không 16 / / 4
366 250366 Nguyễn Thành Luật 25/02/2004 Địa Không Không 16 / / 10
367 250367 Trịnh Đức Luật 21/10/2004 Sinh Không Không 16 8 / /
368 250368 Ngô Đình Lưu 25/07/2004 Không Không 16 / 3 /
369 250369 Lê Sao Ly 04/11/2004 Hóa Không Không 16 / 8 /
370 250370 Trần Lê Thùy Ly 20/08/2004 Anh Văn Không 16 14 / 18
371 250371 Võ Nguyễn Vân Ly 08/12/2004 Sử Không Không 16 / 13 /
372 250372 Bùi Xuân Mai 22/07/2004 Anh Không Không 16 / / 18
373 250373 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 26/04/2004 Anh Văn Không 16 14 / 18
374 250374 Trần Ngọc Mai 21/02/2004 Văn Không Không 16 14 / /
375 250375 Lê Công Minh 20/10/2004 Hóa Không Không 16 / 8 /
376 250376 Nguyễn Đức Minh 24/05/2004 Anh Sinh Không 16 8 / 18
377 250377 Nguyễn Hoàng Duy Minh 23/09/2004 Toán Hóa Không 16 3 8 /
378 250378 Nguyễn Văn Minh 06/10/2004 Toán Không Không 16 3 / /
379 250379 Võ Quốc Minh 01/09/2004 Toán Anh Không 16 3 / 18
380 250380 Nguyễn Thị Xuân 24/04/2004 Anh Văn Không 16 15 / 18
381 250381 Đinh Trần Nhã My 17/04/2004 Văn Không Không 16 15 / /
382 250382 Đỗ Ngọc Trà My 03/05/2004 Anh Không Không 16 / / 18
383 250383 Dương Hoàng My 27/01/2004 Anh Toán Không 16 3 / 18
384 250384 Dương Nguyễn Hà Mi 25/04/2004 Văn Không Không 16 15 / /
385 250385 Nguyễn Ngọc Hồng My 24/07/2004 Anh Không Không 17 / / 18
386 250386 Nguyễn Vũ Giáng My 28/11/2004 Sinh Không Không 17 8 / /
387 250387 Phạm Thị Khả My 28/02/2004 Anh Toán Không 17 3 / 18
388 250388 Trần Ái My 13/11/2004 Anh Văn Không 17 15 / 18
389 250389 Trần Thùy Hoàng My 30/06/2004 Hóa Không Không 17 / 9 /
390 250390 Vũ Đình Thảo My 27/07/2004 Anh Sử Không 17 / 13 18
391 250391 Nguyễn Đình Lê Na 15/09/2004 Văn Không Không 17 15 / /
392 250392 Lê Quốc Nam 01/03/2004 Toán Tin Không 17 3 / 4
393 250393 Nguyễn Ngọc Phương Nam 11/05/2004 Văn Sử Không 17 15 13 /
394 250394 Trần Hải Nam 02/03/2004 Không Không 17 / 3 /
395 250395 Vũ Lê Hà Nam 18/10/2004 Hóa Sinh Không 17 9 9 /
396 250396 Hồ Trần Hồng Nga 14/01/2004 Không Không 17 / 3 /
397 250397 Huỳnh Thiên Nga 10/07/2004 Anh Không Không 17 / / 18
398 250398 Nguyễn Thị Hồng Nga 24/01/2004 Sinh Hóa Không 17 9 9 /
399 250399 Nguyễn Thị Mai Nga 14/10/2004 Tin Không Không 17 / / 4
400 250400 Hồ Thị Tú Ngân 05/03/2004 Địa Không Không 17 / / 10
401 250401 Huỳnh Khánh Uyển Ngân 09/01/2004 Anh Không Không 17 / / 18
402 250402 Lê Hoàng Xuân Ngân 19/10/2004 Tin Toán 17 4 3 4
403 250403 Lê Nguyễn Bảo Ngân 11/10/2004 Anh Không Không 17 / / 18
404 250404 Lê Thị Mỹ Ngân 06/11/2004 Hóa Địa Không 17 / 9 11
405 250405 Nguyễn Kim Ngân 09/02/2004 Văn Không Không 17 15 / /
406 250406 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11/09/2004 Tin Sinh Không 17 9 / 5
407 250407 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/10/2004 Sinh Hóa Không 17 9 9 /
408 250408 Nguyễn Thị Thu Ngân 30/09/2004 Anh Toán Không 17 4 / 18
409 250409 Phạm Huỳnh Kim Ngân 29/05/2004 Anh Văn Không 18 15 / 18
410 250410 Phạm Kim Ngân 10/11/2004 Văn Không Không 18 15 / /
411 250411 Phạm Ngọc Bảo Ngân 23/05/2004 Anh Không Không 18 / / 18
412 250412 Tống Ngọc Kim Ngân 26/04/2004 Hóa Không Không 18 / 9 /
413 250413 Trần Gia Bảo Ngân 10/06/2004 Tin Không Không 18 / / 5
414 250414 Trần Lê Thanh Ngân 01/02/2004 Anh Văn Không 18 15 / 18
415 250415 Vũ Tuyết Ngân 17/11/2004 Anh Không Không 18 / / 18
416 250416 Lê Ngô Đông Nghi 27/06/2004 Văn Sử Không 18 15 13 /
417 250417 Lục Gia Nghi 23/10/2004 Anh Không Không 18 / / 18
418 250418 Mai Trung Nghĩa 27/06/2004 Hóa Văn Không 18 15 9 /
419 250419 Nguyễn Minh Nghĩa 25/05/2004 Anh Văn Không 18 15 / 18
420 250420 Phan Trọng Nghĩa 13/07/2004 Văn Không Không 18 15 / /
421 250421 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 16/08/2004 Sinh Không Không 18 9 / /
422 250422 Cao Thị Bích Ngọc 01/12/2004 Sinh Không Không 18 9 / /
423 250423 Đỗ Bích Ngọc 27/04/2004 Toán Tin Không 18 4 / 5
424 250424 Lê Hải Ngọc 08/05/2004 Anh Sử Không 18 / 13 18
425 250425 Lý Hoàng Kim Ngọc 14/01/2004 Văn Không Không 18 15 / /
426 250426 Nguyễn Hồ Minh Ngọc 22/06/2004 Sinh Không Không 18 9 / /
427 250427 Nguyễn Nam Bích Ngọc 16/10/2004 Anh Không Không 18 / / 18
428 250428 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 11/05/2004 Toán Anh Không 18 4 / 19
429 250429 Phạm Bích Ngọc 14/08/2004 Văn Sử Địa 18 15 13 11
430 250430 Đỗ Thị Thái Nguyên 05/09/2004 Sinh Tin Không 18 9 / 5
431 250431 Đỗ Thị Thảo Nguyên 19/02/2004 Văn Không Không 18 15 / /
432 250432 Dương Gia Thảo Nguyên 26/01/2004 Anh Không 18 / 3 19
433 250433 Dương Phục Nguyên 29/03/2004 Anh Không Không 19 / / 19
434 250434 Dương Xuân Nguyên 14/02/2004 Anh Hóa Không 19 / 9 19
435 250435 Hà Khởi Nguyên 09/04/2004 Toán Tin Không 19 4 / 5
436 250436 Hồ Thảo Nguyên 11/02/2004 Hóa Tin Không 19 / 9 5
437 250437 Hoàng Xuân Nguyên 02/03/2004 Anh Không Không 19 / / 19
438 250438 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 24/09/2004 Anh Không 19 / 3 19
439 250439 Huỳnh Trần Thảo Nguyên 01/01/2004 Hóa Văn Tin 19 15 9 5
440 250440 Lê Quốc Nguyên 14/05/2004 Toán Tin 19 4 3 5
441 250441 Mai Văn Thảo Nguyên 07/08/2004 Anh Không Không 19 / / 19
442 250442 Ngô Hồ Kỷ Nguyên 16/11/2004 Anh Văn 19 15 3 19
443 250443 Ngô Minh Nguyên 21/05/2004 Tin Không Không 19 / / 5
444 250444 Nguyễn Cao Nguyên 17/06/2004 Toán Tin Không 19 4 / 5
445 250445 Nguyễn Đăng Thảo Nguyên 18/02/2004 Văn Không 19 15 3 /
446 250446 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 10/09/2004 Sinh Không Không 19 9 / /
447 250447 Nguyễn Lê Đăng Nguyên 19/06/2004 Hóa Không Không 19 / 9 /
448 250448 Nguyễn Nhật Nguyên 24/01/2004 Anh Sử Không 19 / 13 19
449 250449 Nguyễn Thanh Nguyên 03/03/2004 Anh Không Không 19 / / 19
450 250450 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 19/08/2004 Tin Không Không 19 / / 5
451 250451 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 08/11/2004 Anh Hóa Không 19 / 9 19
452 250452 Phạm Gia Nguyên 02/01/2004 Toán Tin Không 19 4 / 5
453 250453 Phan Công Nguyên 31/01/2004 Anh Toán Không 19 4 / 19
454 250454 Trần Ngọc Khôi Nguyên 11/09/2004 Hóa Không Không 19 / 9 /
455 250455 Văn Thụy Minh Nguyên 26/07/2004 Văn Không Không 19 15 / /
456 250456 Vũ Trần Bảo Nguyên 10/05/2004 Toán Anh Không 19 4 / 19
457 250457 Đỗ Nguyễn 22/10/2004 Hóa Anh Không 20 / 9 19
458 250458 Đặng Cao Minh Nguyệt 01/01/2004 Anh Văn Không 20 15 / 19
459 250459 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 12/01/2004 Văn Không 20 15 3 /
460 250460 Trần Tăng Ngọc Nguyệt 28/04/2004 Hóa Không Không 20 / 9 /
461 250461 Trần Mỹ Nhã 21/01/2004 Anh Không Không 20 / / 19
462 250462 Trần Phương Nhã 04/11/2004 Văn Không Không 20 15 / /
463 250463 Trần Phương Nhã 30/08/2004 Anh Văn Không 20 16 / 19
464 250464 Võ Thị Thanh Nhã 17/09/2004 Anh Hóa Không 20 / 9 19
465 250465 Nguyễn Thị Nhàn 30/12/2004 Văn Tin Không 20 16 / 5
466 250466 Huỳnh Trọng Nhân 27/02/2004 Hóa Không Không 20 / 9 /
467 250467 Nguyễn Quốc Nhân 26/10/2004 Anh Không Không 20 / / 19
468 250468 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 13/04/2004 Sinh Không Không 20 9 / /
469 250469 Trần Lê Trung Nhân 12/02/2004 Văn Hóa Không 20 16 9 /
470 250470 Đoàn Trần Minh Nhật 01/06/2004 Toán Tin 20 4 3 5
471 250471 Lê Hoàng Gia Nhật 06/11/2004 Hóa Tin Không 20 / 9 5
472 250472 Nguyễn Anh Nhật 08/03/2004 Anh Không 20 / 3 19
473 250473 Nguyễn Quang Nhật 15/08/2004 Hóa Không Không 20 / 9 /
474 250474 Trần Văn Nhật 20/07/2004 Toán Tin Không 20 4 / 5
475 250475 Từ Sỹ Minh Nhật 25/12/2004 Không Không 20 / 3 /
476 250476 Đặng Uyên Nhi 04/12/2004 Anh Văn Không 20 16 / 19
477 250477 Đinh Thị Yến Nhi 05/12/2004 Anh Không Không 20 / / 19
478 250478 Đỗ Ngọc Ánh Nhi 04/06/2004 Văn Không Không 20 16 / /
479 250479 Lê Ngọc Uyển Nhi 15/01/2004 Hóa Anh Không 20 / 9 19
480 250480 Nguyễn An Nhi 24/04/2004 Anh Hóa Không 20 / 9 19
481 250481 Nguyễn Đăng Bảo Nhi 21/08/2004 Anh Không Không 21 / / 20
482 250482 Nguyễn Gia Nhi 01/09/2004 Sinh Không Không 21 9 / /
483 250483 Nguyễn Huỳnh Phuơng Nhi 23/10/2004 Hóa Văn Không 21 16 9 /
484 250484 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 04/07/2004 Văn Địa Không 21 16 / 11
485 250485 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 08/12/2004 Văn Không Không 21 16 / /
486 250486 Nguyễn Thái Yến Nhi 22/05/2004 Sinh Không Không 21 9 / /
487 250487 Nguyễn Thanh Yến Nhi 09/03/2004 Tin Không Không 21 / / 5
488 250488 Nguyễn Trần Phương Nhi 14/01/2004 Văn Không Không 21 16 / /
489 250489 Nguyễn Tú Uyên Nhi 08/08/2004 Toán Anh Không 21 4 / 20
490 250490 Phạm Ngọc Yến Nhi 09/06/2004 Văn Không Không 21 16 / /
491 250491 Trần Đặng Uyên Nhi 15/11/2004 Anh Văn Không 21 16 / 20
492 250492 Trần Ngọc Thảo Nhi 13/10/2004 Anh Không Không 21 / / 20
493 250493 Võ Hà Yến Nhi 22/06/2004 Văn Không Không 21 16 / /
494 250494 Võ Nguyễn Tuyết Nhi 15/11/2004 Hóa Không Không 21 / 9 /
495 250495 Phạm Uyên Nhiên 29/09/2004 Anh Văn Sử 21 16 13 20
496 250496 Trương Hải Nhiên 12/07/2004 Sử Không Không 21 / 13 /
497 250497 Đỗ Ngọc Ánh Như 04/06/2004 Văn Không Không 21 16 / /
498 250498 Hòa Lê Yến Như 19/01/2004 Hóa Không Không 21 / 10 /
499 250499 Ngô Ngọc Như 08/03/2004 Văn Anh Không 21 16 / 20
500 250500 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 31/01/2004 Sinh Không Không 21 9 / /
501 250501 Nguyễn Võ Hoa Như 21/10/2004 Tin Không Không 21 / / 5
502 250502 Phạm Thị Cẩm Như 25/07/2004 Sử Không Không 21 / 14 /
503 250503 Tống Quỳnh Như 25/11/2004 Toán Tin Không 21 4 / 5
504 250504 Trần Thị Ngọc Như 12/05/2004 Anh Không Không 21 / / 20
505 250505 Triệu Ý Như 21/01/2004 Văn Không Không 22 16 / /
506 250506 Trương Quỳnh Như 03/07/2004 Hóa Không Không 22 / 10 /
507 250507 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/04/2004 Văn Anh 22 16 3 20
508 250508 Nguyễn Thị Thanh Nhung 28/04/2004 Toán Không Không 22 4 / /
509 250509 Nguyễn Tuyết Nhung 18/04/2004 Hóa Sinh Không 22 9 10 /
510 250510 Lê Huỳnh Kim Oanh 11/11/2004 Không Không 22 / 3 /
511 250511 Lê Thị Kim Oanh 11/06/2004 Anh Không Không 22 / / 20
512 250512 Lưu Nguyễn Hoàng Oanh 11/06/2004 Văn Không Không 22 16 / /
513 250513 Nhiêu Xuân Oanh 19/03/2004 Hóa Văn Không 22 16 10 /
514 250514 Cao Vĩnh Phát 19/04/2004 Sinh Tin Không 22 9 / 5
515 250515 Nguyễn Hoàng Phát 15/03/2004 Toán Tin Không 22 4 / 5
516 250516 Nguyễn Văn Phát 21/08/2004 Không Không 22 / 3 /
517 250517 Nguyễn Minh Phi 25/07/2004 Hóa Không Không 22 / 10 /
518 250518 Võ Thanh Phong 21/05/2004 Toán Tin Không 22 4 / 5
519 250519 Bùi Đức Phúc 28/12/2004 Anh Toán Không 22 4 / 20
520 250520 Đào Hoàng Phúc 02/01/2004 Tin Không 22 / 3 5
521 250521 Đỗ Hồng Phúc 02/07/2004 Anh Không Không 22 / / 20
522 250522 Huỳnh Tấn Phúc 22/02/2004 Hóa Tin Không 22 / 10 5
523 250523 Lương Hải Phúc 03/03/2004 Văn Địa Không 22 16 / 11
524 250524 Nguyễn Như Phúc 27/02/2004 Anh Không Không 22 / / 20
525 250525 Nguyễn Thiên Phúc 01/06/2004 Văn Không 22 16 3 /
526 250526 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc 29/04/2004 Tin Toán Không 22 4 / 6
527 250527 Phạm Gia Phúc 01/09/2004 Anh Không Không 22 / / 20
528 250528 Phạm Hồng Phúc 17/10/2004 Sinh Không Không 22 9 / /
529 250529 Trần Công Phúc 26/02/2004 Toán Tin Không 23 4 / 6
530 250530 Trần Thanh Phúc 17/09/2004 Tin Không Không 23 / / 6
531 250531 Võ Huỳnh Phúc 02/10/2004 Toán Tin Không 23 4 / 6
532 250532 Nguyễn Thị Ngọc Kim Phụng 01/01/2004 Anh Văn Không 23 16 / 20
533 250533 Nguyễn Đình Đại Phươc 25/10/2004 Hóa Không Không 23 / 10 /
534 250534 Nguyễn Trương Hữu Phước 06/12/2004 Anh Không 23 / 3 20
535 250535 Hoàng Minh Phương 25/01/2004 Văn Không Không 23 16 / /
536 250536 Lê Nguyễn Uyên Phương 31/03/2004 Toán Tin Không 23 4 / 6
537 250537 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 06/10/2004 Anh Không Không 23 / / 20
538 250538 Nguyễn Trần Uyên Phương 24/03/2004 Anh Văn Không 23 16 / 20
539 250539 Trần Minh Phương 13/05/2004 Sinh Không Không 23 9 / /
540 250540 Từ Khánh Phương 25/01/2004 Văn Không Không 23 17 / /
541 250541 Ung Bửu Hà Phương 10/03/2004 Anh Không Không 23 / / 20
542 250542 Lê Trương Minh Quân 29/10/2004 Anh Không Không 23 / / 20
543 250543 Nguyễn Đỗ Minh Quân 10/11/2004 Tin Không 23 / 3 6
544 250544 Nguyễn Hoàng Quân 02/07/2004 Toán Không Không 23 4 / /
545 250545 Trần Đặng Minh Quân 08/11/2004 Anh Không Không 23 / / 20
546 250546 Trần Minh Quân 17/05/2004 Anh Văn Không 23 17 / 20
547 250547 Trần Minh Quân 22/10/2004 Tin Văn Không 23 17 / 6
548 250548 Trương Hồng Quân 13/11/2004 Anh Văn Không 23 17 / 20
549 250549 Ngô Đăng Quang 17/11/2004 Sinh Không Không 23 9 / /
550 250550 Nguyễn Văn Quang 07/01/2004 Anh Không Không 23 / / 20
551 250551 Trần Nguyễn Đăng Quang 19/08/2204 Hóa Tin Không 23 / 10 6
552 250552 Võ Huy Quang 25/04/2004 Toán Tin 23 4 3 6
553 250553 Lê Cường Quốc 06/04/2004 Không Không 24 / 3 /
554 250554 Lê Ngọc Quý 22/09/2004 Anh Không 24 / 4 20
555 250555 Nguyễn Trần Thảo Quyên 19/09/2004 Văn Không Không 24 17 / /
556 250556 Bùi Phương Quỳnh 19/04/2004 Hóa Không Không 24 / 10 /
557 250557 Đào Ngọc Diễm Quỳnh 02/03/2004 Anh Không Không 24 / / 21
558 250558 Hà Ngọc Như Quỳnh 17/01/2004 Anh Văn Không 24 17 / 21
559 250559 Hồ Nhật Quỳnh 07/01/2004 Văn Không Không 24 17 / /
560 250560 Nguyễn Mạnh Quỳnh 07/08/2004 Hóa Không Không 24 / 10 /
561 250561 Nguyễn Trúc Quỳnh 26/07/2004 Toán Tin Không 24 5 / 6
562 250562 Trần Thanh Trúc Quỳnh 29/02/2004 Tin Không Không 24 / / 6
563 250563 Trương Thị Như Quỳnh 16/06/2004 Sinh Không Không 24 9 / /
564 250564 Ung Thị Diễm Quỳnh 27/11/2004 Sinh Không Không 24 9 / /
565 250565 Nguyễn Hoàng Duy San 10/03/2004 Tin Không Không 24 / / 6
566 250566 Nguyễn Hữu Sang 21/08/2004 Toán Anh Không 24 5 / 21
567 250567 Phạm Tăng Vĩnh Sang 21/02/2004 Sinh Không Không 24 9 / /
568 250568 Trịnh Thị Sang 20/08/2004 Sinh Không Không 24 9 / /
569 250569 Trần Nguyễn Nam Sơn 18/08/2004 Hóa Anh Không 24 / 10 21
570 250570 Võ Trường Sơn 29/02/2004 Tin Không Không 24 / / 6
571 250571 Huỳnh Thị Ly Sương 11/07/2004 Không Không 24 / 4 /
572 250572 Nguyễn Anh Sỹ 06/01/2004 Toán Không Không 24 5 / /
573 250573 Đặng Thành Tài 01/10/2004 Tin Không 24 / 4 6
574 250574 Nguyễn Ngọc Tài 12/01/2004 Hóa Không Không 24 / 10 /
575 250575 Nguyễn Trung Tài 14/12/2004 Sinh Không Không 24 9 / /
576 250576 Vũ Minh Tài 06/11/2004 Anh Không 24 / 4 21
577 250577 Lê Đình Thiện Tâm 11/10/2004 Toán Anh Không 25 5 / 21
578 250578 Lê Đỗ Thành Tâm 05/09/2004 Không Không 25 / 4 /
579 250579 Lê Thụy Ngọc Tâm 27/04/2004 Hóa Không Không 25 / 10 /
580 250580 Trần Ngọc Nhân Tâm 12/09/2004 Anh Không Không 25 / / 21
581 250581 Lê Nguyễn Thanh Tân 08/09/2004 Toán Tin Không 25 5 / 6
582 250582 Nguyễn Ngọc Tân 02/04/2004 Toán Không Không 25 5 / /
583 250583 Nguyễn Văn Tân 23/03/2004 Hóa Không Không 25 / 10 /
584 250584 Trần Tuệ Tánh 22/07/2004 Toán Tin Không 25 5 / 6
585 250585 Nguyễn Huỳnh Minh Thái 05/11/2004 Hóa Không Không 25 / 10 /
586 250586 Nguyễn Bá Thân 13/11/2004 Anh Không Không 25 / / 21
587 250587 Cao Thị Thanh Thản 07/11/2004 Sinh Không Không 25 9 / /
588 250588 Dương Quang Thắng 26/10/2004 Toán Tin Không 25 5 / 6
589 250589 Đinh Thị Kim Thanh 10/01/2004 Sinh Không Không 25 10 / /
590 250590 Lê Viết Thanh 01/03/2004 Hóa Tin Không 25 / 10 6
591 250591 Ngô Lê Hà Thanh 24/05/2004 Sinh Không Không 25 10 / /
592 250592 Nguyễn Thị Phúc Thanh 15/04/2004 Văn Không Không 25 17 / /
593 250593 Nguyễn Thị Yến Thanh 04/03/2004 Anh Không Không 25 / / 21
594 250594 Trần Quốc Thanh 15/04/2004 Anh Không 25 / 4 21
595 250595 Đỗ Vưu Khải Thành 18/08/2004 Sinh Không Không 25 10 / /
596 250596 Huỳnh Công Thành 08/11/2004 Anh Không Không 25 / / 21
597 250597 Lê Công Thành 27/04/2004 Không Không 25 / 4 /
598 250598 Nguyễn Phạm Chí Thành 20/10/2004 Hóa Địa Không 25 / 10 11
599 250599 Nguyễn Trung Thành 15/08/2004 Anh Không Không 25 / / 21
600 250600 Trịnh Quốc Thành 21/07/2004 Toán Không Không 25 5 / /
601 250601 Chung Diệu Thảo 23/02/2004 Anh Không Không 26 / / 21
602 250602 Dương Nguyễn Phương Thảo 12/05/2004 Anh Không Không 26 / / 21
603 250603 Lương Thu Thảo 07/10/2004 Hóa Không Không 26 / 10 /
604 250604 Lý Thu Thảo 29/11/2004 Anh Không Không 26 / / 21
605 250605 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/03/2004 Tin Văn Không 26 17 / 6
606 250606 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/11/2004 Tin Không 26 / 4 6
607 250607 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/02/2004 Không Không 26 / 4 /
608 250608 Trần Thu Thảo 01/01/2004 Văn Không Không 26 17 / /
609 250609 Trần Uyên Thảo 28/10/2004 Sinh Anh Không 26 10 / 21
610 250610 Nguyễn Đình Thi 25/07/2004 Toán Tin Không 26 5 / 6
611 250611 Nguyễn Hoàng Thi 05/10/2004 Văn Không Không 26 17 / /
612 250612 Nguyễn Trần Kha Thi 16/02/2004 Văn Không Không 26 17 / /
613 250613 Nguyễn Vũ Minh Thi 17/04/2004 Văn Không Không 26 17 / /
614 250614 Lê Bảo Thiên 11/09/2004 Tin Không Không 26 / / 6
615 250615 Nguyễn Hồng Thiên 13/04/2004 Tin Không Không 26 / / 6
616 250616 Đặng Diệu Thiện 24/03/2004 Hóa Địa Không 26 / 10 11
617 250617 Lê Nguyễn Quốc Thịnh 29/02/2004 Hóa Tin Không 26 / 10 6
618 250618 Lương Gia Thịnh 11/04/2004 Anh Không Không 26 / / 21
619 250619 Mạc Diệp Nguyên Thịnh 11/12/2004 Hóa Không Không 26 / 10 /
620 250620 Phạm Tấn Thịnh 13/09/2003 Hóa Không Không 26 / 10 /
621 250621 Trần Đức Thịnh 12/01/2004 Hóa Toán Tin 26 5 10 7
622 250622 Trần Nhật Thịnh 21/06/2004 Không Không 26 / 4 /
623 250623 Nguyễn Thị Hoàng Thơ 11/03/2004 Anh Không Không 26 / / 21
624 250624 Chế Trần Linh Thoại 03/12/2004 Văn Không Không 26 17 / /
625 250625 Lê Vỹ Thông 06/02/2004 Toán Tin Không 27 5 / 7
626 250626 Nguyễn Trí Thông 29/09/2004 Anh Toán Không 27 5 / 21
627 250627 Nguyễn Đình Thống 22/10/2004 Anh Sinh Không 27 10 / 21
628 250628 Hoàng Minh Thư 24/10/2004 Toán Địa Không 27 5 / 11
629 250629 Lê Anh Thư 06/07/2004 Tin Không 27 / 4 7
630 250630 Lê Đặng Uyên Thư 10/08/2004 Anh Sử Không 27 / 14 21
631 250631 Nguyễn Anh Thư 18/09/2004 Văn Anh Không 27 17 / 21
632 250632 Nguyễn Bảo Anh Thư 12/01/2004 Văn Tin Không 27 17 / 7
633 250633 Nguyễn Hoàng Anh Thư 12/01/2004 Hóa Địa Không 27 / 10 11
634 250634 Nguyễn Lê Anh Thư 05/09/2004 Văn Không Không 27 17 / /
635 250635 Nguyễn Minh Thư 08/12/2004 Hóa Không Không 27 / 11 /
636 250636 Nguyễn Minh Thư 23/01/2004 Văn Không Không 27 17 / /
637 250637 Nguyễn Nhật Thư 06/07/2004 Anh Không Không 27 / / 21
638 250638 Nguyễn Phúc Kim Thư 02/01/2004 Anh Không Không 27 / / 21
639 250639 Nguyễn Thị Giang Thư 20/08/2004 Tin Không 27 / 4 7
640 250640 Nguyễn Thị Minh Thư 01/10/2004 Văn Anh Không 27 17 / 22
641 250641 Phan Lê Minh Thư 08/09/2004 Anh Không Không 27 / / 22
642 250642 Trần Hoàng Anh Thư 19/02/2004 Toán Không 27 5 4 /
643 250643 Trần Lê Minh Thư 09/11/2004 Anh Không 27 / 4 22
644 250644 Trần Nguyễn Anh Thư 10/02/2004 Anh Không Không 27 / / 22
645 250645 Trần Nguyễn Anh Thư 29/05/2004 Hóa Anh Không 27 / 11 22
646 250646 Trần Phúc Anh Thư 09/10/2004 Văn Không Không 27 17 / /
647 250647 Trượng Nại Anh Thư 07/02/2004 Hóa Không Không 27 / 11 /
648 250648 Trương Võ Anh Thư 29/05/2004 Anh Văn Không 27 17 / 22
649 250649 Văn Hoàng Anh Thư 18/01/2004 Văn Không Không 28 17 / /
650 250650 Văn Phương Thư 26/01/2004 Văn Không Không 28 17 / /
651 250651 Văn Thị Minh Thư 11/11/2004 Sử Không Không 28 / 14 /
652 250652 Võ Thị An Thư 16/02/2004 Văn Không Không 28 17 / /
653 250653 Hồ Hải Thuận 15/03/2004 Không Không 28 / 4 /
654 250654 Nguyễn Minh Thuận 17/01/2004 Toán Không Không 28 5 / /
655 250655 Nguyễn Tiến Thuận 29/10/2004 Hóa Tin Không 28 / 11 7
656 250656 Trần Minh Thuận 20/01/2004 Tin Không Không 28 / / 7
657 250657 Vũ Minh Thuận 20/04/2004 Toán Tin Không 28 5 / 7
658 250658 Nguyễn Hữu Thức 24/01/2004 Toán Tin Không 28 5 / 7
659 250659 Lê Thị Thu Thương 07/12/2004 Địa Không Không 28 / / 11
660 250660 Nguyễn Thị Hoài Thương 13/07/2004 Hóa Anh Không 28 / 11 22
661 250661 Nguyễn Thị Thanh Thương 03/04/2004 Anh Hóa Không 28 / 11 22
662 250662 Võ Trần Hoài Thương 08/06/2004 Hóa Không Không 28 / 11 /
663 250663 Lưu Hồng Thúy 15/11/2004 Anh Văn Không 28 18 / 22
664 250664 Nguyễn Ngọc Thúy 16/08/2004 Tin Không Không 28 / / 7
665 250665 Bùi Thị Xuân Thùy 27/09/2004 Văn Không Không 28 18 / /
666 250666 Lê Nguyên Phương Thùy 06/05/2004 Sinh Không 28 10 4 /
667 250667 Trần Nguyễn Thanh Thùy 03/08/2004 Hóa Không Không 28 / 11 /
668 250668 Võ Anh Thùy 24/01/2004 Anh Văn Không 28 18 / 22
669 250669 Võ Đỗ Trúc Thùy 21/02/2004 Hóa Không Không 28 / 11 /
670 250670 Nguyễn Ngọc Bích Thủy 06/05/2004 Sinh Sử Không 28 10 14 /
671 250671 Trần Võ Lam Thuyên 16/07/2004 Hóa Văn Anh 28 18 11 22
672 250672 Nguyễn Lê Phương Thy 27/10/2004 Anh Văn Không 28 18 / 22
673 250673 Đinh Bích Tiên 09/10/2004 Tin Không Không 29 / / 7
674 250674 Dương Ngọc Tiên 15/10/2004 Sinh Không Không 29 10 / /
675 250675 Nguyễn Hồ Nhựt Tiên 21/04/2004 Hóa Anh Sinh 29 10 11 22
676 250676 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 02/09/2004 Anh Không Không 29 / / 22
677 250677 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/06/2004 Sử Văn Không 29 18 14 /
678 250678 Nguyễn Thị Thảo Tiên 03/08/2004 Hóa Địa Văn 29 18 11 11
679 250679 Phan Huỳnh Thủy Tiên 14/02/2004 Anh Văn Không 29 18 / 22
680 250680 Hà Hữu Tiến 15/09/2004 Toán Tin Không 29 5 / 7
681 250681 Lê Thanh Tiến 11/04/2004 Tin Không 29 / 4 7
682 250682 Nguyễn Ngọc Tiến 14/11/2004 Toán Anh Không 29 5 / 22
683 250683 Trần Tiến 12/11/2004 Tin Văn Không 29 18 / 7
684 250684 Đặng Vũ Bảo Tín 01/01/2004 Anh Văn Không 29 18 / 22
685 250685 Nguyễn Chánh Tín 10/04/2004 Tin Không Không 29 / / 7
686 250686 Trần Hữu Tính 13/02/2004 Không Không 29 / 4 /
687 250687 Lưu Đức Toàn 13/07/2004 Anh Không Không 29 / / 22
688 250688 Nguyễn Phan Khánh Toàn 08/03/2004 Tin Không 29 / 4 7
689 250689 Trần Quốc Toàn 14/12/2004 Anh Không 29 / 4 22
690 250690 Cao Nguyễn Hương Trà 15/07/2004 Hóa Anh Không 29 / 11 22
691 250691 Huỳnh Bảo Trâm 03/06/2004 Văn Không Không 29 18 / /
692 250692 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 23/05/2004 Toán Tin Không 29 5 / 7
693 250693 Lê Đặng Ngọc Trâm 08/07/2004 Hóa Không Không 29 / 11 /
694 250694 Mai Thị Quế Trâm 17/05/2004 Anh Văn Không 29 18 / 22
695 250695 Nguyễn Bảo Trâm 06/02/2004 Sinh Không Không 29 10 / /
696 250696 Nguyễn Đặng Bích Trâm 14/12/2004 Toán Không Không 29 5 / /
697 250697 Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 16/08/2004 Sinh Anh Không 30 10 / 22
698 250698 Nguyễn Lê Bích Trâm 10/05/2004 Văn Không Không 30 18 / /
699 250699 Nguyễn Quỳnh Trâm 10/04/2004 Hóa Không Không 30 / 11 /
700 250700 Nguyễn Thị Bảo Trâm 17/05/2004 Hóa Sinh Không 30 10 11 /
701 250701 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 12/01/2004 Anh Văn Không 30 18 / 22
702 250702 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 28/02/2004 Văn Địa Không 30 18 / 11
703 250703 Phan Trần Kiều Trâm 30/03/2004 Văn Anh Không 30 18 / 22
704 250704 Tạ Ngọc Bảo Trâm 19/03/2004 Anh Văn Không 30 18 / 23
705 250705 Trần Ngọc Bảo Trâm 18/12/2004 Toán Anh Không 30 5 / 23
706 250706 Trần Thị Huyền Trâm 01/08/2004 Hóa Không Không 30 / 11 /
707 250707 Ức Minh Bảo Trâm 11/09/2004 Anh Toán Không 30 5 / 23
708 250708 Võ Trần Phương Trâm 21/09/2004 Anh Văn Không 30 18 / 23
709 250709 Trần Thanh Trầm 16/06/2004 Sinh Không Không 30 10 / /
710 250710 Đào Thị Ngọc Trân 15/09/2004 Anh Không Không 30 / / 23
711 250711 Đinh Vũ Kỳ Trân 04/08/2004 Anh Hóa Không 30 / 11 23
712 250712 Hà Bảo Trân 28/09/2004 Văn Không Không 30 18 / /
713 250713 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 26/08/2004 Anh Không Không 30 / / 23
714 250714 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 07/01/2004 Anh Hóa Sinh 30 10 11 23
715 250715 Nguyễn Ngọc Nhã Trân 05/01/2004 Tin Không 30 / 4 7
716 250716 Nguyễn Thị Thu Trân 29/08/2004 Hóa Văn Không 30 18 11 /
717 250717 Nguyễn Trương Hoài Trân 20/06/2004 Hóa Không Không 30 / 11 /
718 250718 Truơng Ngọc Bảo Trân 06/03/2004 Sử Không Không 30 / 14 /
719 250719 Võ Ngọc Bảo Trân 03/02/2004 Hóa Không Không 30 / 11 /
720 250720 Võ Ngọc Khánh Trân 24/08/2004 Văn Sử Không 30 18 14 /
721 250721 Nguyễn Phương Trang 11/11/2004 Anh Không Không 31 / / 23
722 250722 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/08/2004 Sinh Không Không 31 10 / /
723 250723 Nguyễn Thị Minh Trang 03/08/2004 Tin Không 31 / 4 7
724 250724 Nguyễn Thùy Trang 29/08/2004 Tin Không Không 31 / / 7
725 250725 Phạm Thùy Trang 08/05/2004 Sinh Không Không 31 10 / /
726 250726 Phan Ngọc Diễm Trang 23/03/2004 Tin Không 31 / 4 7
727 250727 Trần Khánh Trang 27/07/2004 Toán Không 31 6 4 /
728 250728 Lê Công Trí 27/04/2004 Sinh Không Không 31 10 / /
729 250729 Nguyễn Cao Trí 30/04/2004 Anh Không Không 31 / / 23
730 250730 Nguyễn Đức Trí 27/10/2004 Hóa Sinh Địa 31 10 11 11
731 250731 Phạm Minh Trí 03/04/2004 Toán Tin 31 6 5 7
732 250732 Phạm Thuận Trí 20/01/2004 Toán Hóa Không 31 6 11 /
733 250733 Võ Minh Trí 12/05/2004 Hóa Tin Không 31 / 12 7
734 250734 Võ Xuân Trí 09/04/2004 Anh Văn Không 31 18 / 23
735 250735 Nguyễn Minh Triết 16/11/2004 Văn Anh Không 31 18 / 23
736 250736 Nguyễn Vũ Minh Triều 05/07/2004 Hóa Tin Không 31 / 12 7
737 250737 Trần Huỳnh Thanh Triều 01/03/2004 Anh Không Không 31 / / 23
738 250738 Trần Minh Triều 10/08/2004 Hóa Tin Không 31 / 12 8
739 250739 Trần Phan Hoàng Triều 26/12/2004 Không Không 31 / 5 /
740 250740 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 22/06/2004 Anh Sử Văn 31 18 14 23
741 250741 Nguyễn Ngọc Hồng Trinh 13/03/2004 Sinh Không Không 31 10 / /
742 250742 Nguyễn Trần Mai Trinh 29/10/2004 Địa Không Không 31 / / 11
743 250743 Phạm Ngọc Trinh 19/06/2004 Văn Không Không 31 19 / /
744 250744 An Nguyễn Bảo Trúc 26/03/2004 Anh Không Không 31 / / 23
745 250745 Hoàng Ngọc Thủy Trúc 09/01/2004 Sinh Sử Không 32 10 14 /
746 250746 Lê Thị Thanh Trúc 10/11/2004 Sinh Địa Sử 32 10 14 11
747 250747 Phan Tôn Hoàng Trúc 01/01/2004 Toán Tin Hóa 32 6 12 8
748 250748 Võ Lê Khánh Trúc 12/04/2004 Anh Không 32 / 5 23
749 250749 Võ Thanh Trúc 18/08/2004 Toán Tin Không 32 6 / 8
750 250750 Bùi Khắc Trung 13/05/2004 Toán Tin Không 32 6 / 8
751 250751 Đỗ Thành Trung 12/10/2004 Sinh Anh Không 32 10 / 23
752 250752 Võ Văn Trung 10/04/2004 Văn Không Không 32 19 / /
753 250753 Lê Xuân Trường 22/07/2004 Toán Tin Không 32 6 / 8
754 250754 Lương Lâm Trường 06/06/2004 Sinh Không Không 32 10 / /
755 250755 Ngô Nguyễn Khánh Trường 09/11/2004 Sinh Không 32 10 5 /
756 250756 Nguyễn Minh Trường 08/01/2004 Anh Không Không 32 / / 23
757 250757 Đinh Minh 01/08/2004 Hóa Không Không 32 / 12 /
758 250758 Nguyễn Hữu 14/03/2004 Hóa Không Không 32 / 12 /
759 250759 Lê Hồng Thanh 08/07/2004 Toán Tin Không 32 6 / 8
760 250760 Đặng Đoàn Vũ Tuân 18/10/2004 Hóa Địa Không 32 / 12 11
761 250761 Phan Trọng Tuân 27/10/2004 Tin Không Không 32 / / 8
762 250762 Lê Thanh Tuấn 16/08/2004 Hóa Toán Tin 32 6 12 8
763 250763 Ngô Minh Tuấn 09/01/2004 Hóa Tin Không 32 / 12 8
764 250764 Nguyễn Anh Tuấn 14/02/2004 Tin Không Không 32 / / 8
765 250765 Nguyễn Đình Tuấn 02/01/2004 Hóa Văn Không 32 19 12 /
766 250766 Nguyễn Minh Tuấn 13/01/2004 Tin Không Không 32 / / 8
767 250767 Nguyễn Truyền Tuấn 16/04/2004 Toán Tin Không 32 6 / 8
768 250768 Trần Anh Tuấn 05/04/2004 Hóa Tin Không 32 / 12 8
769 250769 Lê Cát Tường 06/02/2004 Anh Không Không 33 / / 23
770 250770 Nguyễn Hải Lam Tường 21/02/2004 Anh Không Không 33 / / 23
771 250771 Lê Anh Tuyền 28/12/2004 Toán Tin Không 33 6 / 8
772 250772 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/02/2004 Văn Anh Không 33 19 / 23
773 250773 Huỳnh Thiên Ưng 13/01/2004 Hóa Anh Không 33 / 12 23
774 250774 Võ Ngô Vô Ưu 14/02/2004 Không Không 33 / 5 /
775 250775 Đỗ Thiên Uy 11/06/2004 Địa Không 33 / 5 11
776 250776 Đỗ Phương Uyên 19/01/2004 Anh Không Không 33 / / 23
777 250777 Đỗ Thùy Phúc Uyên 09/06/2004 Tin Không Không 33 / / 8
778 250778 Đoàn Ngọc Phương Uyên 08/06/2004 Tin Văn Không 33 19 / 8
779 250779 Lê Nhã Uyên 23/03/2004 Anh Sử Không 33 / 14 23
780 250780 Lê Phúc Uyên 09/02/2004 Văn Không Không 33 19 / /
781 250781 Lê Trần Như Uyên 02/08/2004 Anh Văn Không 33 19 / 24
782 250782 Nguyễn Khánh Gia Uyên 09/04/2004 Hóa Không Không 33 / 12 /
783 250783 Nguyễn Khoa Thảo Uyên 23/05/2004 Anh Không Không 33 / / 24
784 250784 Nguyễn Nhật Thảo Uyên 08/01/2004 Anh Không Không 33 / / 24
785 250785 Nguyễn Thị Tú Uyên 06/10/2004 Hóa Anh Không 33 / 12 24
786 250786 Phan Minh Thảo Uyên 25/05/2004 Anh Không Không 33 / / 24
787 250787 Phan Ngũ Lan Uyên 17/05/2004 Toán Tin 33 6 5 8
788 250788 Phan Thị Bích Uyên 28/03/2004 Hóa Không Không 33 / 12 /
789 250789 Phùng Tô Phương Uyên 15/11/2004 Sinh Anh Không 33 11 / 24
790 250790 Thái Kim Phương Uyên 27/10/2004 Anh Không Không 33 / / 24
791 250791 Trần Huỳnh Tố Uyên 29/07/2004 Địa Không Không 33 / / 11
792 250792 Trịnh Thu Uyên 21/09/2004 Địa Văn Sử 33 19 14 11
793 250793 Đào Hoàng Thanh Vân 01/01/2004 Hóa Không Không 34 / 12 /
794 250794 Nguyễn Kiều Khả Vân 26/03/2004 Không Không 34 / 5 /
795 250795 Nguyễn Thị Hồng Vân 25/06/2004 Anh Không Không 34 / / 24
796 250796 Nguyễn Thị Thủy Vân 16/06/2004 Hóa Tin Không 34 / 12 8
797 250797 Nguyễn Thị Tuyết Vân 15/07/2004 Hóa Không Không 34 / 12 /
798 250798 Phan Nguyễn Bích Vân 09/06/2004 Văn Không Không 34 19 / /
799 250799 Bùi Minh Triệu Vi 13/01/2004 Hóa Tin Không 34 / 12 8
800 250800 Dương Hồ Thảo Vi 19/05/2004 Anh Không Không 34 / / 24
801 250801 Lê Yến Vi 21/08/2004 Tin Không Không 34 / / 8
802 250802 Nguyễn Thị Tường Vi 15/05/2004 Sinh Không Không 34 11 / /
803 250803 Trần Ngọc Khánh Vi 21/04/2004 Tin Không Không 34 / / 8
804 250804 Võ Yến Vi 30/04/2004 Không Không 34 / 5 /
805 250805 Trần Nguyễn Nhật Viên 06/10/2004 Sinh Địa Không 34 11 / 11
806 250806 Bùi Văn Việt 21/04/2004 Hóa Toán Tin 34 6 12 8
807 250807 Nguyễn Khánh Vinh 21/07/2004 Toán Anh 34 6 5 24
808 250808 Nguyễn Dương Khánh 06/12/2004 Hóa Địa Không 34 / 12 11
809 250809 Nguyễn Hoàng 10/11/2004 Văn Sử Địa 34 19 14 11
810 250810 Trịnh 02/03/2004 Tin Không 34 / 5 8
811 250811 Uông Tuấn 20/02/2004 Tin Không Không 34 / / 8
812 250812 Võ Lê Vương 10/08/2004 Toán Tin Không 34 6 / 9
813 250813 Trương Thịnh Vượng 07/08/2004 Tin Không Không 34 / / 9
814 250814 Bùi Đặng Xuân Vy 04/10/2004 Anh Văn Không 34 19 / 24
815 250815 Lâm Cao Thảo Vy 03/11/2004 Anh Không Không 34 / / 24
816 250816 Lê Hạ Vy 05/07/2004 Anh Toán Không 34 6 / 24
817 250817 Lê Khánh Vy 14/07/2004 Văn Không Không 35 19 / /
818 250818 Lê Nguyễn Tường Vy 14/05/2004 Tin Không 35 / 5 9
819 250819 Lê Thị Kim Vy 21/05/2004 Sinh Không Không 35 11 / /
820 250820 Lê Thị Thanh Vy 15/02/2004 Văn Anh Không 35 19 / 24
821 250821 Lê Trần Nguyên Vy 01/06/2004 Sinh Không Không 35 11 / /
822 250822 Ngô Nguyễn An Vy 23/08/2004 Văn Tin Không 35 19 / 9
823 250823 Ngô Nguyễn Linh Vy 01/02/2004 Anh Văn Không 35 19 / 24
824 250824 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 10/11/2004 Tin Không Không 35 / / 9
825 250825 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 16/04/2004 Hóa Không Không 35 / 12 /
826 250826 Nguyễn Nhật Vy 28/07/2004 Tin Không Không 35 / / 9
827 250827 Nguyễn Phạm Kiều Vy 19/12/2004 Hóa Sinh Không 35 11 12 /
828 250828 Nguyễn Thị Trúc Vy 05/09/2004 Văn Địa Không 35 19 / 11
829 250829 Nguyễn Thúy Vy 23/07/2004 Văn Không Không 35 19 / /
830 250830 Trần Nguyễn Khánh Vy 06/11/2004 Anh Sử Không 35 / 14 24
831 250831 Trương Tiểu Vy 04/02/2004 Địa Không Không 35 / / 11
832 250832 Khưu Kiều Xuân 14/02/2004 Hóa Văn Tin 35 19 12 9
833 250833 Nguyễn Thị Ngọc Ý 04/10/2004 Văn Không Không 35 19 / /
834 250834 Nguyễn Thị Như Ý 01/04/2004 Địa Không Không 35 / / 11
835 250835 Tạ Ngọc Như Ý 10/08/2004 Toán Anh Sử 35 6 14 24
836 250836 Thái Nguyên Như Ý 11/10/2004 Hóa Anh Văn 35 19 12 24
837 250837 Trần Ngô Như Ý 26/04/2004 Văn Không Không 35 19 / /
838 250838 Trịnh Như Ý 18/08/2004 Sinh Không Không 35 11 / /
839 250839 Nguyễn Thị Thu Yên 17/08/2004 Anh Văn Không 35 19 / 24
840 250840 Đỗ Ngọc Thanh Yến 21/02/2004 Văn Sử Không 35 19 14 /
841 250841 Nguyễn Hải Yến 19/06/2004 Tin Không Không 36 / / 9
842 250842 Nguyễn Hoàng Yến 30/10/2004 Anh Không Không 36 / / 24
843 250843 Nguyễn Thị Hoàng Yến 31/10/2004 Văn Không Không 36 19 / /
844 250844 Trần Thị Hải Yến 06/01/2004 Tin Không Không 36 / / 9
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6230663
Số người online: 115
IP của bạn: 35.173.47.43
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website