Thông báo Về việc Thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo Năm học 2019-2020
07:18:16 14-04-2019
Lượt xem: 13998
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        

Số: 70/TB-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 13 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc Thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
Năm học 2019-2020

          Căn cứ Công văn số 664/SGDĐT-TCCB&QLCLGD, ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và tuyển sinh bậc trung học năm học 2019-2020, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo về việc Thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT
Lớp
Số lớp
Số học sinh
1
Chuyên Toán
1
35
2
Chuyên Tin học
1
35
3
Chuyên Vật lý
1
35
4
Chuyên Hoá học
1
35
5
Chuyên Sinh học
1
35
6
Chuyên Ngữ văn
1
35
7
Chuyên Tiếng Anh
2
70
8
Không chuyên
3
90
Riêng các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Sở sẽ xem xét quyết định số lớp chuyên là 01môn/lớp hoặc 02 môn/lớp.
2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.
3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
          Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, có nguyện vọng học tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, khi có đủ các điều kiện sau:
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ Khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên;
- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.
* Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển ít nhất 01 môn chuyên và nhiều nhất là 03 môn chuyên theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.
4. Hồ sơ dự thi
- Đơn dự tuyển theo mẫu quy định. (Bấm vào đây để tải về);
- 01 ảnh  3x4 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp, để làm Phiếu thí sinh);
* Tất cả hồ sơ trên bỏ vào một phong bì đựng hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, học sinh trường THCS.
5. Thu nhận hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày 27/5/2019 đến hết ngày 30/5/2019.
6. Lệ phí thi: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
7. Môn thi và đề thi
+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không Chuyên và một bài thi Chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;
+ Môn chuyên được chọn là một trong các môn sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.
+ Những học sinh thi vào lớp chuyên Tin học thì môn chuyên phải thi là môn Toán (khác đề với lớp chuyên Toán).
+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận.
8. Thời gian làm bài thi
- Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn tiếng Anh là 90 phút;
- Các bài thi chuyên: 150 phút.
9. Điểm xét tuyển
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);  
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì lấy điểm thi môn chuyên có điểm thi cao nhất.
10. Nguyên tắc và cách xét tuyển
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Đối với lớp chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 3 trở lên.
+ Đối với lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
* Thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 1 không xét các ưu tiên 2 và ưu tiên 3; thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 2 không xét ưu tiên 3.
- Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
11. Ngày thi: Ngày 04, 05 và 06 tháng 6 năm 2019.
12. Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, số 57, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
13. Lịch thi cụ thể:
Ngày thi
Buổi
thi
Giờ bắt đầu
làm bài
Môn thi (hệ số)
04/6/2019
Sáng
8h00
Ngữ văn (hệ số 1)
Chiều
14h00
Toán (hệ số 1)
05/6/2019
Sáng
8h00
Tiếng Anh (hệ số 1)
Chiều
14h00
Toán(hệ số 2), Sinh học(hệ số 2), Ngữ văn (hệ số 2)
06/6/2019
Sáng
8h00
Hóa học(hệ số 2), Vật lý(hệ số 2), Lịch sử (hệ số 2)
Chiều
14h00
Tiếng Anh(hệ số 2), Tin học(hệ số 2), Địa lý (hệ số 2)
14. Phúc khảo: Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.
15. Thông tin khác:
          - Những học sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo vẫn được đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp 10 trường THPT theo quy định hiện hành.
          - Những học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo có tiêu chuẩn ở tại Ký túc xá của Trường.
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo đến các bậc phụ huynh và học sinh được biết. Mọi chi tiết phụ huynh và học sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 02523 822 584 trong giờ hành chính./.
 
 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Bình Thuận (để b/c);
- Đăng tải trên Website của Trường;
- Hội đồng sư phạm (email);
- PHHS lớp tạo nguồn;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7139511
Số người online: 93
IP của bạn: 3.214.224.224
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website