Lịch Công tác tháng 12.2018
16:23:08 29-11-2018
Lượt xem: 25481

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 313/KH-THPTC-THĐ

                          Phan Thiết, ngày 27 tháng 11 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  12 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ I, phân công giảng dạy HKII;

- Sơ kết Học kỳ I năm học 2018-2019; Cộng điểm, đánh giá, xếp loại học sinh Học kỳ I;

- Thành lập đội tuyển Olympic;

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2019, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế thi đua khen thưởng; quy hoạch CBQL, quy hoạch đào tạo;

- Đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Chuẩn bị CSVC thi HSGQG;

- Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 14: Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018

Thứ Bảy

01/12

- Dạy học theo TKB

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

 

- HT, PHT, Kế toán

- Triển khai góp ý sửa đổi Dự thảo Quy chế CTNB năm 2019 và các quy chế khác.

Tuần 15: Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018

Thứ Hai

03/12

- Chào cờ: Tư vấn học đường.

- Dạy học theo TKB

- 14h30: Họp Hội đồng sư phạm

- BCH Đoàn trường và nhóm GDCD. 

.

- Họp tổ đánh giá VC theo NĐ 56 và  góp ý các quy chế (hoàn thành chậm nhất ngày 06/12/2018).

 

- Ôn tập HKI và kiểm tra HKI môn Tin,  Thể dục, Quốc phòng, tiếng Pháp.

Thứ Ba

04/12

- Dạy học theo TKB

 

Thứ Tư

05/12

- Dạy học theo TKB

 

Thứ Năm

06/12

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Kiểm tra chung

   + Tiết 1: Môn Tin K.10, K.12. Môn Toán K11

   + Tiết 2: Môn Toán K.12, môn Anh K.10, K11

- 15h30: Hội Cựu tù chính trị nói chuyện với HS

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

 

- BGH, BCH Đoàn trường

Thứ Sáu

07/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Bảy

08/12

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Thầy Hiếu triển khai

 

Chủ nhật

09/12

 

 

 

Tuần 16: Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018

Thứ Hai

10/12

- Dạy học theo TKB thứ Năm (20/12)

- Thầy Hiếu thông báo

 

 

Thứ Ba

11/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn Ngữ văn.

- Chiều: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn Hóa học và GDCD

 

K10, 11 nghỉ

Thứ Tư

12/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn Vật lý và Lịch sử.

- Chiều: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn Toán.

 

K10, 11 nghỉ

Thứ Năm

13/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn Sinh học và Địa lý.

- Chiều: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở môn tiếng Anh.

- 13h30: K11 HĐGD hướng nghiệp.

- 15h30: K10 HĐGD hướng nghiệp.

 

 

 

 

- Thầy Sâm phụ trách.

- Cô Hà phụ trách.

 

Thứ Sáu

14/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Bảy

15/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Chủ nhật

16/12

 

 

 

Tuần 17: Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018

Thứ Hai

17/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 22/12.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Hội đồng trường quyết nghị về sửa đổi, bổ sung các quy chế của nhà trường.

- Nhóm Sử.

 

 

- HT thông báo.

 

Thứ Ba

18/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Tư

19/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Năm

20/12

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Thăm Tỉnh đội

- Khối 10 và 11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

- Cô Hằng phụ trách.

- Thầy Hiếu phụ trách

K12 nghỉ

Thứ Sáu

21/12

- Dạy học theo TKB

- Các trưởng bộ môn rà soát phân công chuyên môn HKII gửi cho BGH.

- Khối 10 và 11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

K12 nghỉ

Thứ Bảy

22/12

- Khối 10 và 11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

 

K12 nghỉ

Chủ nhật

23/12

Tập huấn cán bộ Đoàn

- Đoàn Trường

 

Tuần 18: Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018

Thứ Hai

24/12

- Chào cờ: Tình hình biển đảo Việt Nam.

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH.

- Thi chọn đội tuyển Olympic

- Nhóm Địa lý và Tổ GT

 

 

- Thầy Giang phụ trách

Cộng điểm đợt II (Học kỳ I)

Thứ Ba

25/12

- Dạy học theo TKB

- 15h00: Họp BGH, giám thị, chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm HS.

 

- GT chuẩn bị.

 

Thứ Tư

26/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Năm

27/12

- Dạy học theo TKB

- Kiểm kê tài sản.

- 14h00: HĐGD hướng nghiệp K12

- 15h30: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 

- Ban KTNB

- Thầy Tuấn

- Cô Hằng phụ trách.

 

 

Thứ Sáu

28/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ Bảy

29/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Chủ nhật

30/12

Tổ chức vòng 1 Olympia cấp trường

- Đoàn Trường

 

Tuần 19: Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019

Thứ Hai

31/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 09/01 và Sơ kết thi đua đợt 3.

- Dạy học theo TKB

- BCH Đoàn trường và Tổ GT.

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7139331
Số người online: 96
IP của bạn: 3.214.224.224
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website