Lịch Công tác tháng 11.2018
08:40:29 06-11-2018
Lượt xem: 33153

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 269/KH-THPTC-THĐ

           Phan Thiết, ngày 29 tháng 10  năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  11 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức bồi dưỡng HSG Quốc gia, HSG Olympic theo kế hoạch của Sở và Trường;

- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức Lễ Nhà giáo Việt Nam, Hội diễn Văn nghệ;

- Kiểm tra thực hiện chương trình của của giáo viên và hồ sơ tổ chuyên môn.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 10: từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018

Thứ năm

01/11

- Dạy học theo TKB

- 15h00: Họp Hội đồng sư phạm.

 

 

Thứ sáu

02/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

03/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

04/11

 

 

 

Tuần 11: từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018

Thứ hai

05/11

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật.

- Dạy học theo TKB.

- Nhóm GDCD

 

 

Thứ ba

06/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

07/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

08/11

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Cả 3 khối kiểm tra chung 2.

- 15h45: Thao giảng cấp trường chào mừng 20/11.

 

- Thầy Hiếu phụ trách;

- Tổ Sinh và nhóm Sử

 

Thứ sáu

09/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

 

Thứ bảy

10/11

- Dạy học theo TKB;

- Chiều: Chấm Hội thi văn nghệ 20/11

- Theo QĐ của HT

 

Chủ nhật

11/11

- Chấm Hội thi văn nghệ 20/11

- Theo QĐ của HT

 

Tuần 12: từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018

Thứ hai

12/11

- Chào cờ: Giáo dục kĩ năng tự nhận thức và kĩ năng xác định giá trị sống

- Dạy học theo TKB

- Tổ Toán.

 

Thứ ba

13/11

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: Tổng dợt Hội diễn Văn nghệ

- Ban VN

 

Thứ tư

14/11

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ năm

15/11

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Cả 3 khối kiểm tra chung 2 môn.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

16/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

17/11

- Dạy học theo TKB;

- Tối: Hội diễn văn nghệ.

 

- Ban tổ chức.

 

Chủ nhật

18/11

 

 

 

Tuần 13: từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018

Thứ hai

19/11

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20/11 và sơ kết thi đua đợt 2.

- Dạy học theo TKB.

- Công đoàn, Tổ Giám thị

 

Thứ ba

20/11

Nghỉ Lễ 20/11

 

 

Thứ tư

21/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

22/11

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Kiểm tra chung:

   + Tiết 1: Cả 3 khối kiểm tra Sinh.

   + Tiết 2: Khối 10, 11 kiểm tra GDCD.

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

 

- Cô Hằng phụ trách

 

Thứ sáu

23/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

24/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ Nhật

25/11

- Giao lưu bóng đá giáo viên

- Công đoàn và nhóm TD

 

Tuần 14: từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018

Thứ hai

26/11

- Chào cờ: Tuyên truyền về ngày Thế giới phòng chống  HIV .

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Đoàn Trường

Kiểm tra PPCT của GV và hồ sơ của TCM.

Thứ ba

27/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

28/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

29/11

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Cả 3 khối kiểm tra chung 2 môn.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

30/11

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7829390
Số người online: 34
IP của bạn: 3.219.167.194
Đường dây nóng
0911575811
Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 - phát triển website