Lịch công tác tháng 9.2018
08:49:16 04-09-2018
Lượt xem: 4829

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 000/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 00 tháng 8  năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  9 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 718 năm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo.

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch hoạt động các bộ phận.

- Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, Hội nghị Cha mẹ học sinh.

- Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng các ban.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 1: Từ ngày 27/8/2018 đến 01/9/2018

Thứ bảy

01/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Chủ nhật

02/9

 

 

 

Tuần 2: Từ ngày 03/9/2018 đến 08/9/2018

Thứ hai

03/9

Nghỉ bù Lễ Quốc khánh

 

 

Thứ ba

04/9

- Dạy học theo TKB

- Chuẩn bị Lễ khai giảng

 

- Cô Hằng phụ trách và chỉ đạo.

 

Thứ tư

05/9

- Khai giảng năm học 2018-2019

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi.

 

- Đoàn Trường.

 

Thứ năm

06/9

- Dạy học theo TKB

- Hội thảo công tác BDHSG.

 

- BGH, trưởng các bộ môn chuyên và GV phụ trách các đội tuyển.

 

 

Thứ sáu

07/9

- Dạy học theo TKB;

 

 

Nhận HB Vallet

Thứ bảy

08/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

09/9

- Họp PHHS đầu năm.

- Hội nghị CMHS.

- BGH, GVCN, GThị.

 

 

Tuần 3: Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018

Thứ hai

10/9

- Chào cờ:

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ ba

11/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

12/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

13/9

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Kiểm tra chất lượng đầu năm Toán, Anh.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

14/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

15/9

- Dạy học theo TKB.

- Hạn cuối họp các tổ CM-NV chuẩn bị công tác đầu năm.

 

- BGH hướng dẫn.

 

Chủ nhật

16/9

 

 

 

Tuần 4: Từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018

Thứ hai

17/9

- Chào cờ:

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy và BGH;

- 10h30: Họp BTC Hội nghị CNVC.

 

 

 

- Theo thành phần mời.

 

Thứ ba

18/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

19/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

20/9

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Bảy (22/9)

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Thứ sáu

21/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ bảy

22/9

Hội nghị CNVC.

 

Toàn thể HĐSP tham dự.

 

Chủ nhật

23/9

 

 

 

Tuần 5: Từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018

Thứ hai

24/9

- Chào cờ:

- Dạy học theo TKB

- Lập DSHS dự thi HSG cấp tỉnh

 

 

- Thầy Giang và Học vụ

 

Thứ ba

25/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

26/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

27/9

- Dạy học theo TKB

- 15h30: Hoạt động NGLL chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

 

- Cô Hằng phụ trách.

 

Thứ sáu

28/9

- Dạy học theo TKB

- 18h00: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo (20/8 ÂL).

 

- BGH (Cô Hằng phụ trách) , CĐ, ĐTN.

 

Thứ bảy

29/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

30/9

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

 

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696168
Số người online: 26
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website