Lịch Công tác tháng 7.2018
08:22:34 09-08-2018
Lượt xem: 1736

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 147/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 02 tháng 7  năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  7 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tham gia chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia; Kỳ thi tuyển sinh vào 10;

- Tổ chức tham quan, học tập cho đội ngũ;

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do Bộ, Sở tổ chức;

- Bồi dưỡng cho các đội tuyển học sinh giỏi.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

27/6 - 08/7

Thứ Tư – Chủ Nhật

- Tham gia chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia.

- Theo điều động của Sở

 

10/7

Thứ Ba

- Tổ chức thi tuyển sinh lớp 9 tạo nguồn.

- Theo QĐ của Hiệu trưởng

 

10/7 – 12/7

Thứ Ba – Thứ Năm

- Tham gia coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào 10.

- Theo QĐ của Sở

 

12/7 - 20/7

Thứ Năm –Thứ Sáu

- Tham gia chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào 10.

- Theo QĐ của Sở

 

26/7

Thứ Năm

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH.

 

 

27/7 - 05/8

Thứ Sáu-Chủ Nhật

- Tổ chức tham quan, học tập cho đội ngũ.

 

Dự kiến

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

 

 
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7139288
Số người online: 103
IP của bạn: 3.214.224.224
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website