Lịch Công tác tháng 8.2018
08:20:35 09-08-2018
Lượt xem: 3556

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 180/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 04 tháng 8 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  8 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học.

- Ổn định công tác tổ chức, phân công công tác, biên chế lớp;

- Chuẩn bị hồ sơ học vụ, CSVC, ký túc xá đầu năm học;

- Xây dựng Khung kế hoạch thời gian, Khung PPCT năm học 2018-2019;

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn hè 2018;

- Tập trung học sinh và thực hiện tuần lễ sinh hoạt tập thể;

- Thực hiện giảng dạy theo TKB từ ngày 27/8/2018.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

01/8

Thứ Tư

- Tham quan học tập tại Lào Cai.

 

 

02/8

Thứ Năm

- Tham quan học tập tại Ninh Bình.

 

 

09/8

Thứ Năm

- 8h30: Họp phân công công tác

- Theo thành phần mời.

 

11/8

Thứ Bảy

- Học chính trị Hè

- Theo thông báo của Thành Ủy Phan Thiết

Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển VC y tế 2018

Tuần 0: Từ ngày 21/8/2018 đến 27/8/2018

20/8

Thứ Hai

- 7h00: Tập trung học sinh toàn trường

Sinh hoạt Ngày hội toàn dân BVANTQ

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- 9h00: Họp Đảng ủy; họp BGH.

- Chiều: Huấn luyện PCCC

- Giám thị, GVCN.

- Thầy Thanh phụ trách

- Cô Hằng phụ trách

 

 

- Thầy Thanh phụ trách

 

21/8

Thứ Ba

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Cô Hằng phụ trách

 

22/8

Thứ Tư

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.

- 8h00: Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến văn bản giáo dục.

- 9h30: Họp Hội đồng sư phạm

- Cô Hằng phụ trách.

 

- BGH phụ trách

 

 

 

23/8

Thứ Năm

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- 9h00: Họp BTC lễ khai giảng.

- Cô Hằng phụ trách

 

- Theo thành phần mời

 

24/8

Thứ Sáu

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Cô Hằng phụ trách

 

Tuần 1: Từ ngày 27/8/2018 đến 01/9/2018

27/8

Thứ Hai

- Chào cờ: Triển khai công tác đầu năm

- Dạy học theo TKB.

- BGH

 

28/8

Thứ Ba

- Dạy học theo TKB.

 

 

29/8

Thứ Tư

- Sáng: Sở Nộ vụ mượn CSVC- Nghỉ học

- Chiều: Dạy bù TKB buổi sáng.

 

 

30/8

Thứ Năm

- Dạy học theo TKB.

 

 

30/8

Thứ Sáu

- Dạy học theo TKB.

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Cấp ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6230743
Số người online: 163
IP của bạn: 35.173.47.43
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website