Thông báo Về việc xét tuyển sau phúc khảo và tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019
06:47:17 29-06-2018
Lượt xem: 7724
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 145/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 28 tháng 6 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển sau phúc khảo và tuyển bổ sung vào lớp 10
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019
 
           Căn cứ Công văn số 1272/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 21 tháng 6 năm 2018 về việc thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2018– 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;
            Căn cứ ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 144/TTr-THPTC-THĐ ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc xin phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, năm học 2018- 2019, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo đến phụ huynh và học sinh như sau:
1. Danh sách trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo
1. Bùi Đăng  Khoa, trúng tuyển lớp không chuyên;
2. Phạm Huỳnh Thanh Quân, trúng tuyển lớp chuyên Lý;
3. Nguyễn Hoàng Phúc Thiện, trúng tuyển lớp chuyên Lý;
           4. Nguyễn Lê Khánh Trang, trúng tuyển lớp không chuyên;
           5. Đặng Mỹ Trinh, trúng tuyển lớp không chuyên;
           6. Nguyễn Kim Vân, trúng tuyển lớp chuyên Địa.
Danh sách này có 06 thí sinh.
2. Kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý
a) Xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử: Thí sinh có đơn xin xét tuyển bổ sung môn Lịch sử có tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên không tính hệ số đạt từ 20,10 điểm trở lênkhông có bài thi nào điểm dưới 3.
b) Xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Địa lý: Thí sinh có đơn xin xét tuyển bổ sung môn Địa lý có tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên không tính hệ số đạt từ 21,55 điểm trở lênkhông có bài thi nào điểm dưới 3.
3. Bổ sung cho các trường hợp thí sinh không nộp hồ sơ nhập học  
Sau hai lần Nhà trường thông báo nộp hồ sơ nhập học (Thông báo số 127/TB-THPTC-THĐ ngày 11/6/2018 và Thông báo số 138/TB-THPTC-THĐ ngày 19/6/2018) nhưng quá thời hạn quy định các thí sinh trúng tuyển không đến làm thủ tục nhập học nên Nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý bổ sung như sau:
a) Lớp chuyên Hóa: Bổ sung 01 em là thí sinh đã trúng tuyển chính thức vào lớp không chuyên và Điểm xét tuyển vào lớp chuyên Hóa là 28.85 (liền kề điểm chuẩn vào lớp chuyên Hóa).
b) Lớp chuyên Sinh: Bổ sung 02 em là thí sinh đã trúng tuyển chính thức vào lớp không chuyên và có Điểm xét tuyển vào lớp chuyên Sinh từ 30,20 trở lên (liền kề điểm chuẩn vào lớp chuyên Sinh).
c) Lớp không chuyên: Bổ sung thêm các thí sinh có Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên đạt từ 22,60 điểm trở lên (là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên không tính hệ số), không có bài thi nào có điểm dưới 2.
Các thí sinh thuộc diện nêu tại các mục 1,2 và 3c phải nộp hồ sơ nhập học đúng thời gian quy định tại mục 4 của Thông báo này.
Các thí sinh thuộc diện nêu tại các mục 3a và 3b nếu có nguyện vọng theo học lớp chuyên như trên phải đến Văn phòng của Trường (Điện thoại liên hệ 0252 3822 584) để xác nhận đồng ý  trước 17 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2018.
4. Thu nhận hồ sơ
a) Hồ sơ gồm:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Ảnh 3x4 (2 ảnh).
Ngoài ra, học sinh mang theo bản chính học bạ cấp THCS để đối chiếu và trả lại.
b) Thời gian thu nhận:
Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 04/7/2018.
- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00;
- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.
c) Nơi nộp: Phòng Học vụ - Lầu 1, Khu A Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.
Đề nghị thí sinh đọc kỹ Thông báo này và thực hiện đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- HT, các PHT (email);
- Niêm yết thông báo và đăng tải trên Website của Trường;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
 
Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725696
Số người online: 75
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website