Thông báo
17:13:28 21-06-2018
Lượt xem: 5033
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số 143/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 21 tháng 6 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019.
 
                    Theo thông báo số 134/TB-THPTC-THĐ về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý, theo đó  Nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển bổ sung chậm nhất lúc 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2018 bằng hình thức niêm yết tại bảng thông báo và trên Website của Trường (tranhungdao-binhthuan.edu.vn).
                    Tuy nhiên, kết quả xét tuyển sau phúc khảo chưa trình Sở phê duyệt nên chưa thông báo kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý được.
                       Nay Trường thông báo để phụ huynh và học sinh được biết và sau khi Sở phê duyệt danh sách trúng tuyển sau phúc khảo Trường sẽ đồng thời công bố kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử và Địa lý.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- HT, các PHT (email);
- Niêm yết thông báo và đăng tải trên Website của Trường;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
 
Dương Đức Tuấn
 
Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725576
Số người online: 83
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website