Thông báo (Lần 2) Về việc thu nhận hồ sơ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019
00:59:59 20-06-2018
Lượt xem: 3711
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 138/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 19 tháng 6 năm 2018
 
THÔNG BÁO (LẦN 2)
Về việc thu nhận hồ sơ vào lớp 10
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019
 
              Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã ban hành Thông báo số 127/TB-THPTC-THĐ, ngày ngày 11 tháng 6 năm 2018 về Điểm chuẩn và thu nhận hồ sơ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2018- 2019. Theo đó thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 13/6/2018 đến hết ngày 16/6/2018.
             Đến thời điểm này vẫn còn thí sinh chưa nộp hồ sơ làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác, biên chế lớp và chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.
              Nay, Trường tiếp tục thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2018-2019 phải nộp hồ sơ chậm nhất lúc 17 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2018.
              Quá thời hạn trên, nếu thí sinh đã trúng tuyển vẫn không nộp hồ sơ thì Nhà trường xem như thí sinh đó không có nhu cầu theo học tại Trường và Trường không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan về sau (như chứng nhận trúng tuyển, chuyển hồ sơ …)
                Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Phòng KT&QLCL Sở (để b/c)
- HT, các PHT (email);
- Niêm yết và đăng trên Website của Trường;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
 
Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725567
Số người online: 77
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website