Lịch công tác tháng 06.2018
15:15:17 31-05-2018
Lượt xem: 6025

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 116/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 31 tháng 5 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  6 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp tạo nguồn và lớp 10 của Trường;

- Tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia;

- Công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra quỹ tiền mặt, sổ sách tài chính.

B- Lịch công tác cụ thể

Ngày/Thứ

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

01

Thứ Sáu

Thu nhận hồ sơ, biên chế phòng thi và báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 về Sở

Ban thu nhận hồ sơ

 

03

Chủ Nhật

Lãnh đạo và thư ký HĐCT vào 10 làm việc.

HĐCT theo QĐ của Sở

 

04

Thứ Hai

Họp HĐCT vào 10 và tổ chức cho thí sinh học Quy chế thi.

HĐCT theo QĐ của Sở

 

05 – 07

Thứ Ba - Thứ Năm

Thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường.

HĐCT theo QĐ của Sở

 

07

Thứ Năm

Hạn cuối trả giấy báo dự thi THPTQG cho thí sinh

Tổ Văn phòng.

 

07 - 10

Thứ Năm – Chủ Nhật

Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu làm việc.

HĐChT theo QĐ của Sở

 

08

Thứ Sáu

Họp Hội đồng và tổ chức nghiệp vụ công tác thi.

Cô Hằng phụ trách

Mời cả HĐSP

11

Thứ Hai

Niêm yết kết quả thi tuyển vào lớp 10 tại Trường.

HĐTS của Trường.

 

11 - 12

Thứ Hai – Thứ Ba

- Xét tuyển vào lớp 10 của Trường.

- Công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019.

HĐTS của Trường.

 

13 - 16

Thứ Ba – Thứ Sáu

Thu nhận hồ sơ vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Tổ Văn phòng.

 

15 - 20

Thứ Năm - Thứ Ba

Chuẩn bị CSVC phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia.

Cô Hằng phụ trách.

 

16

Thứ Bảy

Hạn cuối nhận hồ sơ thi THPTQG từ Sở.

Tổ Văn phòng.

 

18

Thứ Hai

Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng Vallet về Ban điều hành học bổng.

Học vụ.

 

20

Thứ Tư

Nhận hồ sơ phúc khảo vào lớp 10.

Tổ Văn phòng.

 

18 – 29

Thứ Hai – Thứ Sáu

Thu nhận hồ sơ thi tuyển vào lớp tạo nguồn (qua mạng).

Ban thu nhận hồ sơ.

 

21

Thứ Năm

9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

 

 

25 - 27

Thứ Hai - Thứ Tư

Tham gia coi thi Kỳ thi THPT quốc gia.

Theo điều động của Sở

 

28

Thứ Năm

Tham gia chấm thi THPTQG

Theo QĐ của Sở

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5934881
Số người online: 44
IP của bạn: 35.171.183.163
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website