THÔNG BÁO Về việc tạm dừng việc tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hung Đạo
12:20:05 20-04-2018
Lượt xem: 2781
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

Số: 82/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 20 tháng 4 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng việc tuyển dụng giáo viên
Trường THPT chuyên Trần Hung Đạo
 
 
 
 
 
 
 
 
              Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Công văn 846/SNV-CCVC ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc  tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm 2018 của Sở Nội vụ, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo  thông báo:
       
             Trường tạm dừng việc thu nhận hồ sơ và tuyển dụng giáo viên về Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, năm học 2017-2018 theo   Thông báo số 74/TB-THPTC-THĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018.
 
               Những vấn đề liên quan Trường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền và thông tin theo quy định.
 
               Trường trân trọng thông báo./.
 
 Nơi nhận:
- Phòng TCCB Sở GD-ĐT (để b/c);
- Báo Bình Thuận;
- HT, PHT;
- Đăng tải Website của Trường;
- Niêm yết tại Trường;
- Thông báo HĐSP;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725580
Số người online: 84
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website