Thông báo tuyển dụng giáo viên
15:30:45 10-04-2018
Lượt xem: 4823
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 74/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 10 tháng 4 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc thu nhận hồ sơ và tuyển dụng giáo viên
về Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, năm học 2017-2018
 
            Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-SGDĐT, ngày 04/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018. Theo đó chỉ tiêu gồm 03 giáo viên thuộc các môn Sinh học: 01; Ngữ văn: 01; Thể dục : 01..
Nay Trường thông báo thu nhận hồ sơ và công tác sơ tuyển giáo viên như sau:       
A. THU NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1. Đối với giáo viên (hoặc giảng viên) đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là đối tượng 1), phải hội đủ các điều kiện sau:
- Có đủ phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển;
- Là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc tương đương; có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi theo chuyên ngành đào tạo;
- Có khả năng giảng dạy môn chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh đối với các môn Khoa học tự nhiên;
- Có trình độ Tin học từ chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên và đang còn trong thời hạn có giá trị  (trừ những người tốt nghiệp trung cấp Tin học trở lên);
- Có trình độ Tiếng Anh từ chứng chỉ C hoặc tương đương trở lên (Trường hợp đang là giáo viên tiếng Anh thì phải có trình độ từ B2+ trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam)
- Tuổi đời không quá 45 tuổi đối với nữ, không quá 50 tuổi đối với nam;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có đầy đủ bản sao các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ và giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi phù hợp với chuyên ngành và vị trí việc làm cần tuyển;
- Có 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tính đến thời điểm dự tuyển;
- Không đang trong thời gian xem xét để xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật.
2. Đối với những người tốt nghiệp đại học chính quy các Trường Đại học sư phạm (từ loại Khá trở lên) hoặc có trình độ từ thạc sỹ trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển (gọi tắt là đối tượng 2), phải hội đủ các điều kiện sau:
- Là công dân Việt nam, tuổi đời không quá 35 tuổi;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với đối tượng là thạc sỹ không thuộc chuyên ngành sư phạm);
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành và vị trí việc làm cần tuyển;
- Có trình độ Tin học từ chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên (trừ những người tốt nghiệp trung cấp Tin học trở lên;
- Có chứng chỉ B1 Tiếng Anh trở lên (hoặc tương đương); có khả năng giảng dạy chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh đối với môn Khoa học tự nhiên. Trường hợp chuyên ngành đào tạo là tiếng Anh thì phải có trình độ từ B2+ trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam. Riêng môn Thể dục, đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao và từng đạt giải cấp Quốc gia các môn bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, bơi lội...  
3. Đối tượng 1 và đối tượng 2 phải có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ; không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành bản án, quyết định của tòa án mà chưa được xóa án; không đang trong thời gian bị kỷ luật.
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu có phát hành tại Trường hoặc tải tại website www.tranhungdao-binhthuan.edu.vn);
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi công tác);
- Bản sao có chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi (đối với đối tượng 1);
- Giấy chứng nhận sức khỏe (của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên và không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự thi);
- Lệ phí thi: 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
III. Thu nhận hồ sơ dự thi
Trường thu nhận hồ sơ do thí sinh đăng ký đến nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Phòng Học vụ - Lầu 1 - Khu A), số 57 đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết.
Điện thoại liên hệ: 02523 822 584.
Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 02/5/2018.
B. KẾ HOẠCH SƠ TUYỂN
I. Quy trình và hình thức sơ tuyển:
1. Kiểm tra hồ sơ dự tuyển dựa vào điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Mục I, Phần A của Thông báo này.
2.  Kiểm tra kiến thức Tin học và Tiếng Anh:
- Hình thức kiểm tra: Theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính.
- Yêu cầu: Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển khi các bài kiểm tra Tin học và Tiếng Anh đạt điểm từ trung bình trở lên.
II. Tổ chức thực hiện:
1. Thời gian tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 03/5/2018 đến ngày 05/5/2018.
Kiểm tra kiến thức Tin học và Tiếng Anh của thí sinh vào lúc 7h30 ngày 05 tháng 5 năm 2018. Thời gian làm bài môn Tin học là 30 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút.
Địa điểm: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.
2. Báo cáo kết quả sơ tuyển cho Sở  Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 07/5/2018 để thẩm định, phê duyệt danh sách thí sinh sau khi sơ tuyển đã đủ điều kiện dự tuyển.
3. Kết quả sơ tuyển sau khi được phê duyệt sẽ công bố trên website của Trường và niêm yết công khai tại bảng thông báo chung của Trường.
4. Những thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển thì mới tiếp tục tham dự kiểm tra, sát hạch theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Trường dự kiến thời gian kiểm tra, sát hạch (bao gồm thi viết và thi thực hành giảng dạy) trong thời gian từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018.
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo. /.
 
 Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để báo cáo)
- Sở GD-ĐT (để báo cáo);
- Báo Bình Thuận và Đài PTTH tỉnh;
- Thông báo website của Trường;
- Thông báo HĐSP và niêm yết tại Trường;
- HT các PHT (email);
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn

 

Link tải Đơn dự tuyển.

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5828001
Số người online: 27
IP của bạn: 34.207.82.217
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website