Lịch công tác tháng 04.2018
09:38:39 03-04-2018
Lượt xem: 7412

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 55/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 30 tháng 3 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  4 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm: 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm ngày Quốc tế lao động. Tổ chức trực cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

- Tổ chức tham gia Kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Khối 12: Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ, cộng điểm xếp loại, lập hồ sơ thi THPT quốc gia;

- Hoàn thành đề cương sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức ôn tập cho khối 10 -11.

- Chuẩn bị minh chứng đánh giá theo chuẩn và xếp loại đánh giá tay nghề giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 12; Kiểm tra việc thực hiện PPCT.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 32: Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018

Thứ hai

02/4

- Chào cờ: Tuyên truyền ANTT, PCCC, ATGT.

- Tập huấn GVCN và HS khối 12 làm hồ sơ thi THPTQG.

- Dự kiến xếp loại hạnh kiểm HS khối 12.

- Thầy Thanh.

- GVCN 12, HS khối 12 và bộ phận tuyển sinh.

- GVCN 12 và GT khối

 

Thứ ba

03/4

- Dạy học theo TKB (khối 12 bù cho hết CT).

- Bắt đầu nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu.

 

- GVCN khối 12

 

Thứ tư

04/4

- Dạy học theo TKB (khối 12 bù cho hết CT).

- Chiều: Kiểm tra HKII khối 12: Tin, Công nghệ.

- Thầy Hiếu phụ trách.

 

Thứ năm

05/4

- Dạy học theo TKB (khối 12 bù cho hết CT).

- 13h30: Khối 12 kiểm tra chung 2 môn. Khối 11: Chiều kiểm tra Công nghệ.

- GVCN nộp Phiếu ĐKDT cho học vụ.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

06/4

- Tham dự Kỳ thi Olympic 30/4 tại TP.HCM.

 

 

Thứ bảy

07/4

- Tham dự Kỳ thi Olympic 30/4 tại TP.HCM.

- Hạn cuối nộp SKKN (gửi file qua email).

 

 

Chủ nhật

08/4

- Tham dự Kỳ thi Olympic 30/4 tại TP.HCM.

 

 

Tuần 33: từ ngày 10/4/2018 đến 15/4/2018

Thứ hai

09/4

- Chào cờ: Giáo dục kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và KN phê phán.

- Dạy học theo TKB: 9G, Khối 10,11 (Khối 12 nghỉ).

- Hạn chót vào điểm Vnedu cho khối 12 (trừ cột điểm kiểm tra HKII).

- Tổ Tin-Công nghệ.

 

 

- Thầy Hiếu triển khai

 

Thứ ba

10/4

- Lớp 9G: Dạy học theo TKB;

- Khối 10: Tiết 1,2 Hoạt động hướng nghiệp.

- Khối 11: Tiết 3,4 Hoạt động hướng nghiệp.

- Khối 12 kiểm tra HKII:

  + Sáng: Ngữ văn;

  + Chiều: Hóa học, GDCD.

 

 

Thứ tư

11/4

- Lớp 9G: Dạy học theo TKB;

- Khối 10, 11: Nghỉ học.

- Khối 12 kiểm tra HKII:

  + Sáng: Vật lý, Lịch sử;

  + Chiều: Toán.

- 16h00: Họp HĐKH xét SKKN.

 

 

- Thầy Hiếu phụ trách.

 

 

- Theo thành phần mời

 

Thứ năm

12/4

- Lớp 9G: Dạy học theo TKB;

- Khối 10: Nghỉ học.

- Khối 12 kiểm tra HKII:

  + Sáng: Sinh học, Địa lý;

  + Chiều: Tiếng Anh.

 

 

 

Thứ sáu

13/4

- Dạy học theo TKB (Khối 12 nghỉ, làm hồ sơ thi).

- 15h00: Họp Hội đồng sư phạm.

 

 

 

Thứ bảy

14/4

- Dạy học theo TKB (Khối 12 nghỉ, làm hồ sơ thi).

- Tổng kết điểm khối 12.                    

 

- GVCN khối 12.

Hoàn thành CT lớp 9G

Chủ nhật

15/4

Họp PHHS khối 12 và 9G

 

 

Tuần 34: từ ngày 17/4/2018 đến 22/4/2018

Thứ hai

16/4

- Chào cờ: Giáo dục kỹ năng lắng nghe tích cực và kỹ năng thể hiện sự cảm thông.

- Dạy học theo TKB (Khối 12 ôn thi THPTQG và 9G ôn thi vào lớp 10).

- Hội thảo công tác BDHSG

- Tổ Ngoại ngữ.

 

 

 

- Theo thành phần mời

Thông báo đề cương ôn tập và lịch kiểm tra HKII khối 10, 11.

Thứ ba

17/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ tư

18/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ năm

19/4

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Khối 10 và 11 kiểm tra chung 2 môn.

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác”.

 

 

Thứ sáu

20/4

- Dạy học theo TKB.

- Hạn cuối nhập dữ liệu thi THPTQG.

 

 

 

Thứ bảy

21/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Chủ nhật

22/4

Tổ chức Vòng 2 Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”

 

 

Tuần 35: từ ngày 24/4/2018 đến 29/4/2018

Thứ hai

23/4

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm ngày 30/4.

- Dạy học theo TKB.

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH.

- Tổ Sử - Địa – GDCD.

 

Thứ ba

24/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ tư

25/4

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

Thứ năm

26/4

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Khối 10 và 11 kiểm tra chung 2 môn.

 

 

Thứ sáu

27/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ bảy

28/4

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy, Liên tịch, TrBĐDCMHS;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5971416
Số người online: 27
IP của bạn: 3.226.251.81
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website