Lịch công tác tháng 02.2018
08:55:32 30-01-2018
Lượt xem: 8239

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Số: 018/KH-THPTC-THĐ

                

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  02 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Công Sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2018).

- Phân công trực Tết âm lịch; thăm hỏi giáo viên nghỉ hưu, tổ chức học sinh tham gia làm vệ sinh trường lớp, đường phố; ổn định hoạt động dạy-học ngay sau Tết;

- Tập trung bồi dưỡng và đăng ký hồ sơ dự thi học sinh giỏi Olympic 30/4 lần thứ 24;

- Kiểm tra dạy thêm, học thêm theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 23: từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018

Thứ năm

01/02

- Dạy học theo TKB.

- Hội thảo công tác BDHSG.

 

- Theo thành phần mời.

 

Thứ sáu

02/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ bảy

03/02

- Dạy học theo TKB.

- Tổ chức chương trình “Tôi là sinh viên”

- Cô Hằng chỉ đạo.

 

Chủ nhật

04/02

- Tổ chức chương trình “Tôi là sinh viên”

- Cô Hằng chỉ đạo.

 

Tuần 24: từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018

Thứ hai

05/02

- Chào cờ: Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp BGH

- Thầy Giang phụ trách.

Kiểm tra dạy thêm, học thêm

Thứ ba

06/02

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

07/02

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

08/02

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Khối 12 kiểm tra chung 2 môn, Khối 10 1 môn.

- Thao giảng cấp trường môn Văn và Lý.

- Lao động vệ sinh trường, lớp, KTX.

 

 

 

- Thầy Hiếu, Tổ Lý & Văn

- Ban LĐ-VS, BQLKTX

 

Thứ sáu

09/02

- Dạy học theo TKB;

- Ban LĐ-VS, BQLKTX.

 

- Ban LĐ-VS, BQLKTX

 

Thứ bảy

10/02

- Dạy học theo TKB;

- 15h30: Họp HĐSP;

- 17h00: Họp mặt cuối năm.

 

 

- Toàn thể CB-GV-NV và khách mời.

 

Tuần 25: từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018

Thứ hai

12/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 27 tháng Chạp

Trực Tết theo phân công

 

Thứ ba

13/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 28 tháng Chạp

Trực Tết theo phân công

 

Thứ tư

14/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 29 tháng Chạp

Trực Tết theo phân công

 

Thứ năm

15/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 30 tháng Chạp

Trực Tết theo phân công

 

Thứ sáu

16/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 1 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ bảy

17/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 2 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Chủ nhật

18/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 3 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Tuần 26: từ ngày 20/02/2017 đến 25/02/2017

Thứ hai

19/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 4 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ ba

20/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 5 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ tư

21/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 6 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ năm

22/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 7 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ sáu

23/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 8 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Thứ bảy

24/02

Nghỉ Tết âm lịch – Mùng 9 Tết

Trực Tết theo phân công

 

Tuần 27: từ ngày 27/02/2017 đến 04/03/2017

Thứ hai

26/02

- Chào cờ: Vấn đề phòng chống bạo lực trong gia đình và phòng chống bạo lực học đường;

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH.

- BCHĐT (Chi đoàn GV)

Học lại sau Tết Nộp danh sách đăng ký dự thi Olympic

Thứ ba

27/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ tư

28/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5505427
Số người online: 35
IP của bạn: 54.92.163.105
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website