Lịch Công tác tháng 01.2018
14:46:06 27-12-2017
Lượt xem: 6785

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 397/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 25 tháng 12 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  01 / 2018

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tập trung phối hợp các phòng, ban Sở tổ chức tốt Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018 tại Trường;

- Rà soát kế hoạch, phân công chuyên môn cho học kỳ II;

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Trường”;

- Thành lập các đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Olympic lần thứ 24;

- Tổ chức Trại xuân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 19: từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018

Thứ hai

01/01

Nghỉ Tết dương lịch.

Trực cao điểm

 

Thứ ba

02/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ tư

03/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ năm

04/01

- Dạy học theo TKB;

- 14h30: Họp HĐSP;

- 15h30: Hội nghị Đảng bộ.

 

 

Thứ sáu

05/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ bảy

06/01

- Dạy học theo TKB;

- Hoàn thành vào điểm học bạ.

 

Hoàn thành chương trình Học kỳ I

Tuần 20: từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018

Thứ hai

08/01

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 9/1;

- Dạy học theo TKB Học kỳ II.

- BCH Đoàn trường.

Áp dụng TKB Học kỳ II

Thứ ba

09/01

- Dạy học theo TKB;

- Chiều: Học bù TKB thứ Hai (15/01).

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Thứ tư

10/01

- Nghỉ học;

- Tổ chức thi HSG quốc gia tại Trường.

 

- Theo QĐ của Sở.

 

Thứ năm

11/01

- Nghỉ học;

- Tổ chức thi HSG quốc gia tại Trường.

 

- Theo QĐ của Sở.

 

Thứ sáu

12/01

- Nghỉ học;

- Tổ chức thi HSG quốc gia tại Trường.

 

- Theo QĐ của Sở.

 

Thứ bảy

13/01

- Nghỉ học;

- Tổ chức thi HSG quốc gia tại Trường.

 

- Theo QĐ của Sở.

 

Chủ nhật

14/01

Tổ chức Trại xuân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên.

- Toàn trường;

- Thường trực: Cô Hằng, Thầy Công.

 

Tuần 21: từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018

Thứ hai

15/01

Tổ chức Trại xuân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên.

- Toàn trường;

- Thường trực: Cô Hằng, Thầy Công.

 

Thứ ba

16/01

Nghỉ và học bù vào thứ Bảy

 

 

Thứ tư

17/01

- Dạy học theo TKB;

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi.

 

- Thầy Hiếu phụ trách.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục

Thứ năm

18/01

- Dạy học theo TKB;

- 15h30: Tiếp xúc Lớp trưởng và Bí thư các lớp.

 

- Theo thành phần mời.

Thứ sáu

19/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ bảy

20/01

- Sáng: Dạy học theo TKB thứ Ba (16/01);

- Chiều: Dạy học theo TKB thứ Bảy (20/01).

Thầy Hiếu thông báo.

 

Nghỉ tiết SHCN

Chủ nhật

21/01

- Họp Phụ huynh học sinh cuối HKI.

 

- BGH, GVCN, GT.

 

Tuần 22: Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018

Thứ hai

22/01

- Chào cờ: Sơ kết HK1 và sơ kết thi đua đợt 3;

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; họp BGH.

- BGH và GT.

 

Thứ ba

23/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ tư

24/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ năm

25/01

- Dạy học theo TKB;

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc”.

 

- Cô Hằng phụ trách.

 

 

Thứ sáu

26/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ bảy

27/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Tuần 23: Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

Thứ hai

29/01

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm ngày 3/2;

- Dạy học theo TKB.

- Nhóm Sử và GT.

 

Thứ ba

30/01

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5639814
Số người online: 60
IP của bạn: 54.146.206.127
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website