Lịch công tác tháng 12.2017
15:43:42 30-11-2017
Lượt xem: 3004

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 366/KH-THPTC-THĐ

                          Phan Thiết, ngày 29 tháng 11 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  12 / 2017

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ I, phân công giảng dạy HKII;

- Sơ kết Học kỳ I năm học 2017-2018; Cộng điểm, đánh giá, xếp loại học sinh Học kỳ I;

- Thành lập đội tuyển Olympic;

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2018, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế thi đua khen thưởng; quy hoạch CBQL, quy hoạch đào tạo;

- Đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Chuẩn bị CSVC thi HSGQG và Trại Xuân 2018;

- Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 14: từ ngày 27/11/2017 đến 02/12/2017

Thứ sáu

01/12

- Dạy học theo TKB

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

 

- HT, PHT, Kế toán

- Góp ý sửa đổi  Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 và các quy chế khác

Thứ bảy

02/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Tổ chức chuyên đề “An toàn giao thông”

 

-Đoàn Trường

Tuần 15: từ ngày 04/12/2017 đến 09/12/2017

Thứ hai

04/12

- Chào cờ: Tư vấn học đường.

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Họp tổ đánh giá VC theo NĐ 56.

- BCH Đoàn trường. 

 

Thứ ba

05/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

06/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

07/12

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Toàn trường kiểm tra chung 2 môn.

- 15h30: Họp Hội đồng sư phạm

 

 

- Toàn trường.

 

Thứ sáu

08/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

09/12

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Thầy Hiếu triển khai

 

Tuần 16: từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017

Thứ hai

11/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 22/12. Sơ kết thi đua đợt 3.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Hội đồng trường sửa đổi, bổ sung các quy chế của nhà trường.

- Nhóm Sử và Tổ GT;

 

 

- HT thông báo.

Ôn tập và kiểm tra HKI môn TD, QP,
CN, Pháp, GDCD

Thứ ba

12/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

13/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

14/12

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Khối 11 kiểm tra chung 2 môn.

 

 

Thứ sáu

15/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

16/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Tuần 17: từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017

Thứ hai

18/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

 

K10, 11 nghỉ

Thứ ba

19/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở.

- Chiều: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở.

 

K10, 11 nghỉ

Thứ tư

20/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở.

- Chiều: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở.

 

K10, 11 nghỉ

Thứ năm

21/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI theo lịch của Sở.

- 9h00: Thăm Tỉnh đội

- Chiều: K10, K11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

- Cô Hằng phụ trách.

 

 

Thứ sáu

22/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

- Chiều: K10, K11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

 

K 12 nghỉ

Thứ bảy

23/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

- Chiều: K10, K11 kiểm tra HKI theo lịch của Trường.

- 14h00: Họp Tổ GT-CN và HĐ xếp loại hạnh kiểm

 

 

 

 

- Theo thành phần mời

K 12 nghỉ

Chủ nhật

24/12

Tập huấn cán bộ Đoàn

- Đoàn Trường

 

Tuần 18: từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017

Thứ hai

25/12

- Chào cờ: Tình hình Biển Đảo Việt Nam 

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Thi chọn đội tuyển Olympic

- Nhóm Địa lý;

 

 

- Thầy Giang phụ trách

Cộng điểm đợt II (Học kỳ I)

Thứ ba

26/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

27/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

28/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 

- Cô Hằng phụ trách

Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản

Thứ sáu

29/12

- Dạy học theo TKB

- Kiểm kê tài sản.

 

- Ban KTNB

 

Thứ bảy

30/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5505344
Số người online: 16
IP của bạn: 54.92.163.105
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website