Lịch công tác tháng 11.2017
08:56:49 28-10-2017
Lượt xem: 1831

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

    TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 305/KH-THPTC-THĐ

           Phan Thiết, ngày 27 tháng 10  năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  11 / 2017

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức bồi dưỡng HSG Quốc gia, HSG Olympic theo kế hoạch của Sở và Trường;

- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức Lễ Nhà giáo Việt Nam, Hội diễn Văn nghệ;

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 10: từ ngày 31/10/2017 đến 04/11/2017

Thứ tư

01/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

02/11

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Cả 3 khối kiểm tra chung 2 môn.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

03/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

04/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

05/11

 

 

 

Tuần 11: từ ngày 06/11/2017 đến 11/11/2017

Thứ hai

06/11

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật.

- Dạy học theo TKB.

- Nhóm GDCD

 

 

Thứ ba

07/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

08/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

09/11

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Cả 3 khối kiểm tra chung 2.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

10/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

 

Thứ bảy

11/11

- Dạy học theo TKB;

- Chiều: Tổng duyệt Hội thi văn nghệ 20/11

 

 

Chủ nhật

12/11

- Tổng duyệt Hội thi văn nghệ 20/11

 

 

Tuần 12: từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017

Thứ hai

13/11

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 20/11.

- Dạy học theo TKB

- BCH CĐ, Đoàn Trường.

 

Thứ ba

14/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ tư

15/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ năm

16/11

- Dạy học theo TKB;

- 13h30: Khối 12 kiểm tra chung 2 môn.

- 15h30: Thao giảng cấp trường chào mừng 20/11.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

- Tổ Sinh và Nhóm Sử-GDCD

 

Thứ sáu

17/11

- Dạy học theo TKB

- Tối: Hội diễn văn nghệ

 

 

Thứ bảy

18/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Chủ nhật

19/11

 

 

 

Tuần 13: từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017

Thứ hai

20/11

Nghỉ Lễ 20/11

 

 

Thứ ba

21/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ tư

22/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

23/11

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Khối 10 và 11 kiểm tra chung 2 môn.

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

 

- Thầy Hiếu phụ trách

- Cô Hằng phụ trách

 

Thứ sáu

24/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

25/11

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Hai 20/11

 

- Thầy Hiếu thông báo

 

Chủ Nhật

26/11

 

 

 

Tuần 14: từ ngày 27/11/2017 đến 02/12/2017

Thứ hai

27/11

- Chào cờ: Tuyên truyền về ngày Thế giới phòng chống  HIV .

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Đoàn Trường

 

Thứ ba

28/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

29/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

30/11

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Khối 12 kiểm tra chung 2 môn.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725581
Số người online: 85
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website