Lịch công tác tháng 09.2017
08:25:46 19-09-2017
Lượt xem: 12428

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 217/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày  28 tháng 8  năm 2017

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  9 / 2017

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 717 năm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo.

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch hoạt động các bộ phận.

- Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, Hội nghị Cha mẹ học sinh.

- Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng các ban.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 1: Từ ngày 28/8/2017 đến 02/9/2017

Thứ sáu

01/9

Nghỉ học (dạy bù)

 

 

Thứ bảy

02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh

 

 

 

Chủ nhật

03/9

 

 

 

Tuần 2: Từ ngày 04/9/2017 đến 09/9/2017

Thứ hai

04/9

- Chuẩn bị sân lễ khai giảng.

 

- 15h30: Tập dượt Lễ khai giảng.

- BGH, Công đoàn, Đoàn Trường, Tổ VP, GT.

- Cô Hằng phụ trách và chỉ đạo.

 

Thứ ba

05/9

- Khai giảng năm học 2017-2018

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi

 

- Đoàn Trường

 

Thứ tư

06/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

07/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ sáu

08/9

- Dạy học theo TKB

 

Nhận học bổng Vallet tại TPHCM

Thứ bảy

09/9

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Năm (31/8)

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Chủ nhật

10/9

Thi Nghề phổ thông

BGH, Nhóm Tin học.

 

Tuần 3: Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017

Thứ hai

11/9

- Chào cờ: Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

- Dạy học theo TKB

- 8h30: Họp Liên tịch

- BGH, TrB ANTT.

 

Thứ ba

12/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

13/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

14/9

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Kiểm tra chất lượng đầu năm Toán, Anh.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

15/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

16/9

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Sáu (01/9)

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Chủ nhật

17/9

- Họp PHHS đầu năm.

- Hội nghị CMHS.

- BGH, GVCN, GThị.

 

 

Tuần 4: Từ ngày 18/9/2017 đến 23/9/2017

Thứ hai

18/9

- Chào cờ: Tổ chức ký cam kết ATGT. Tuyên truyền về tháng ATGT và PCMT

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp BTC Hội nghị CNVC

- BCH Đoàn Trường.

 

 

- Theo thành phần mời

 

Thứ ba

19/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

20/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

21/9

- Dạy học theo TKB

- 15h30: Hoạt động NGLL chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

 

- GVCN

 

Thứ sáu

22/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ bảy

23/9

- Sáng 7h00: Hội nghị CNVC; Hội nghị Công Đoàn.

- Toàn thể HĐSP tham dự; CĐV.

 

Chủ nhật

24/9

 

 

 

Tuần 5: Từ ngày 25/9/2017 đến 30/9/2017

Thứ hai

25/9

- Chào cờ: Trao đổi PP học tập các môn Văn, Sử, Địa, Anh

- Dạy học theo TKB

- Lập DSHS dự thi HSG cấp tỉnh

- 9h00: Họp Đảng ủy và BGH

- Tổ Sử-Địa-CD và các tổ liên quan.

 

- Thầy Giang và Học vụ

 

 

Thứ ba

26/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

27/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

28/9

- Dạy học theo TKB

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Hai (04/9).

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Thứ sáu

29/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

30/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký và đóng dấu

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725658
Số người online: 67
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website