Công bố kết quả các vòng thi vào Lớp tạo nguồn Khóa ngày 09/7/2017
09:20:16 09-07-2017
Lượt xem: 4944
Hội đồng tuyển sinh Lớp tạo nguồn Khóa ngày 09/7/2017 công bố kết quả:
1. Vòng thi thứ 1 (test IQ)
Các thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên tiếp tục dự thi vòng 3, có mặt tại Trường lúc 14h10 ngày 09/7/2017.
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 001 Hồ Hoài An 30/06/2003   Miễn thi IQ
2 002 Phạm Từ Phương An 16/02/2003 4.4  
3 003 Trần Vũ Quỳnh An 08/08/2003 4.0  
4 004 Vương Thụy Hà An 21/08/2003 7.6  
5 005 Đỗ Quỳnh Anh 29/03/2003   Miễn thi IQ
6 006 Lê Nguyễn Vân Anh 04/01/2003 6.0  
7 007 Phạm Ngọc Châu Anh 2003 7.2  
8 008 Phan Hoàng Anh 25/11/2003 3.6  
9 009 Đặng Gia Bảo 16/10/2003 5.6  
10 010 Phạm Gia Bảo 06/06/2003 5.2  
11 011 Trần Lê Gia Bảo 09/03/2003 7.2  
12 012 Huỳnh Thị Giang Bình 24/04/2003 5.2  
13 013 Lê Hồng Cát 27/02/2003 6.4  
14 014 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 30/03/2003 4.8  
15 015 Võ Thành Danh 26/02/2003 6.0  
16 016 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 18/01/2003 8.0  
17 017 Lê Thị Ngọc Diệp 07/04/2003 5.6  
18 018 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/03/2003   Miễn thi IQ
19 019 Nguyễn Quốc Dũng 16/11/2003 5.2  
20 020 Bùi Đặng Khương Duy 23/03/2003 7.6  
21 021 Đỗ Phương Duy 19/02/2003 8.4  
22 022 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/08/2003 -1,0  
23 023 Nguyễn Lê Thùy Dương 14/07/2003 5.6  
24 024 Nguyễn Linh Đan 26/09/2003 6.8  
25 025 Nguyễn Ngọc Linh Đan 26/09/2003 4.4  
26 026 Bùi Tấn Quốc Đạt 15/01/2003 6,4  
27 027 Hoàng Minh Đạt 20/11/2003 5,2  
28 028 Trần Nguyễn Hồng Đăng 13/12/2003 6,4  
29 029 Đặng Nhật Đăng 13/07/2003 7,2  
30 030 Trần Khải Đăng 10/12/2003 4,0  
31 031 Nguyễn Mỹ Đình 06/12/2003 4,4  
32 032 Đoàn thị Khánh Đoan 03/01/2003 4,0  
33 033 Trần Ngân Giang 15/08/2003   Miễn thi IQ
34 034 Trần Thị Xuân Giao 22/01/2003 6,0  
35 035 Phạm Quốc Hải 11/04/2003 4,8  
36 036 Nguyễn Phú Hào 09/06/2003   Miễn thi IQ
37 037 Từ Đỗ Nhật Hào 23/12/2003 5,2  
38 038 Huỳnh Ngọc Khánh Hân 26/10/2003 6,4  
39 039 Trần Nguyễn Bảo Hân 14/04/2003 5,6  
40 040 Nguyễn Thị Thu Hậu 29/04/2003   Miễn thi IQ
41 041 Lê Phan Cẩm Hiền 07/01/2003 3,2  
42 042 Nguyễn Như Hiếu 26/02/2003 4,4  
43 043 Nguyễn Quốc Hùng 21/01/2003 4,8  
44 044 Nguyễn Ngọc Huy 13/11/2003 6,8  
45 045 Nguyễn Lê Khánh Huyền 28/01/2003 4,4  
46 046 Cao Mạnh Khải 11/05/2003 9,6  
47 047 Hồ Tịnh Khang 03/08/2003 7,6  
48 048 Tô Bảo Khang 18/07/2003 6,4  
49 049 Lê Quốc Khánh 02/09/2003 5,6  
50 050 Nguyễn Duy Khánh 13/02/2003 7,6  
51 051 Lê Quý Khiêm 10/05/2003 6,0  
52 052 Lê Minh Đăng Khoa 07/03/2003 4,0  
53 053 Bùi Khắc Kiên 09/05/2003 4,4  
54 054 Tạ Thúc Trung Kiên 29/12/2003 5,2  
55 055 Lục Minh Anh Kiệt 31/05/2003 6,4  
56 056 Đồng Nguyễn Thiên Kim 20/04/2003 6,4  
57 057 Nguyễn Phùng Nguyên Hương 10/02/2003   Miễn thi IQ
58 058 Nguyễn Đình Khang 12/04/2003   Miễn thi IQ
59 059 Huỳnh Ngọc Minh Khuê 15/09/2003   Miễn thi IQ
60 060 Nguyễn Hoàng Kim 2003 5,6  
61 061 Phan Ngọc Thiên Kim 01/06/2003 4,8  
62 062 Nguyễn Thị Tuyết Lan 08/04/2003 4,8  
63 063 Nguyễn Hữu Thuận Lầu 18/12/2003 4,0  
64 064 Kiều Mai Nhật Linh 04/03/2003 4,4  
65 065 Lâm Mỹ Linh 02/02/2003 6,4  
66 066 Võ Thị Thùy Linh 01/09/2003 2,8  
67 067 Võ Bùi Khánh Linh 18/09/2003 7,2  
68 068 Lưu Phan Bình Minh 10/11/2003 3,2  
69 069 Trần Nhật Minh 18/09/2003 6,8  
70 070 Trần Hữu Nhật Minh 12/02/2003 6,0  
71 071 Võ Nhật Minh 20/05/2003 7,6  
72 072 Võ Phương Hà My 15/02/2003 -1,0  
73 073 Dương Thanh Ngân 19/05/2003 6,0  
74 074 Nguyễn Phương Thanh Ngân 05/03/2003 9,2  
75 075 Phạm Trần Thu Ngân 23/04/2003 6,4  
76 076 Nguyễn Thị Kim Nguyên 08/01/2003 4,0  
77 077 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/03/2003 5,2  
78 078 Võ Lê Thanh Ngọc 03/02/2003 6,0  
79 079 Lê Thy Thảo Nguyên 12/08/2003 4,4  
80 080 Lý Trần An Nguyên 09/04/2003 5,6  
81 081 Trần Nguyễn Phương Nguyên 27/05/2003 4,4  
82 082 Trần Nguyễn Lan Nhi 08/05/2003 6,0  
83 083 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 06/12/2003 6,8  
84 084 Hồng Thiện Nhân 26/04/2003 5,6  
85 085 Nguyễn Vĩ Nhân 27/09/2003 5,6  
86 086 Nguyễn Vũ Nhật 11/01/2003 8,4  
87 087 Nguyễn Hiền Nhi 11/09/2003 4,8  
88 088 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 01/08/2003 5,6  
89 089 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 02/01/2003 5,2  
90 090 Tăng Lê Uyên Nhi 16/03/2003 6,8  
91 091 Nguyễn Kiều Phương Nguyên 06/12/2003   Miễn thi IQ
92 092 Diệp Tường Nghiêm 25/06/2003   Miễn thi IQ
93 093 Lê Huỳnh Như 26/07/2003 6,8  
94 094 Ngô Đình Minh Như 26/10/2003 4,4  
95 095 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/09/2003 6,0  
96 096 Lư Huỳnh Văn Niên 08/03/2003 6,8  
97 097 Nguyễn Xuân Ny 14/11/2003 4,8  
98 098 Lư May Chăm Pa 30/09/2003 5,2  
99 099 Nguyễn Duy Phát 16/10/2003 -1,0  
100 100 Võ Như Phi 28/10/2003 6,0  
101 101 Bùi Hoàng Phúc 21/06/2003 4,4  
102 102 Nguyễn Hoàng Phúc 08/07/2003 6,4  
103 103 Bùi Đăng Phương 16/03/2003 6,0  
104 104 Huỳnh Nhật Phương 10/12/2003 4,4  
105 105 Lâm Anh Quân 09/06/2003 5,6  
106 106 Phạm Huỳnh Thanh Quân 2003 5,6  
107 107 Lê Gia Quyên 06/05/2003 6,8  
108 108 Trần Như Quỳnh 04/02/2003 4,4  
109 109 Đỗ Xuân Sang 05/07/2003 6,0  
110 110 Lê Minh Sang 17/01/2003 5,2  
111 111 Nguyễn Thái Sơn 30/10/2003 5,6  
112 112 Lê Ngọc Thành Tài 29/09/2003 6,4  
113 113 Lê Mỹ Tâm 22/11/2003 5,6  
114 114 Bùi Xuân Thư 22/07/2003   Miễn thi IQ
115 115 Trần Thanh Tâm 21/11/2003 6,8  
116 116 Nguyễn Xuân Thành 30/11/2003 6,0  
117 117 Nguyễn Thị Kim Thảo 12/03/2003 4,4  
118 118 Phạm Uyên Thảo 25/10/2003 4,4  
119 119 Nguyễn Bình Phương Thi 01/09/2003 6,8  
120 120 Nguyễn Hữu Thi 02/01/2003 5,2  
121 121 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 27/09/2003 4,4  
122 122 Nguyễn Chí Thiện 10/10/2003 3,6  
123 123 Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 16/12/2003 2,8  
124 124 Nguyễn Nhật Thịnh 04/12/2003 6,0  
125 125 Võ Đoàn Vương Thịnh 16/08/2003 6,8  
126 126 Lê Bảo Minh Thư 17/01/2003 7,2  
127 127 Nguyễn Hà Anh Thư 2003 4,8  
128 128 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21/11/2003 5,6  
129 129 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20/11/2003 3,6  
130 130 Nguyễn Ngọc Phương Thư 30/11/2003 6,4  
131 131 Nguyễn Phạm Anh Thư 08/09/2003 6,0  
132 132 Nguyễn Phạm Minh Thư 08/09/2003 6,0  
133 133 Tô Anh Thư 25/06/2003 6,0  
134 134 Võ Ngọc Vy Thư 2003 6,4  
135 135 Bùi Mai Thy 23/08/2003 5,2  
136 136 Nguyễn Minh Thy 08/04/2003 6,0  
137 137 Trần Lê Mỹ Tiên 03/07/2003 6,4  
138 138 Nguyễn Chánh Tín 28/01/2003 -1,0  
139 139 Nguyễn Trọng Tín 08/02/2003 7,2  
140 140 Nguyễn Lê Khánh Trang 15/10/2003 3,6  
141 141 Trương Ngọc Thiên Trang 19/10/2003 4,0  
142 142 Hoàng Thị Huyền Trân 17/07/2003 3,2  
143 143 Trần Minh Triết 20/03/2003   Miễn thi IQ
144 144 Phan Thanh Trúc 15/07/2003 6,0  
145 145 Ngô Khả 02/01/2003   Miễn thi IQ
146 146 Hồ Anh Tuấn 23/08/2003   Miễn thi IQ
147 147 Hoàng Châu Hà Uyên 07/06/2003   Miễn thi IQ
148 148 Nguyễn Khánh Uyên 05/05/2003 3,6  
149 149 Trần Ngọc Phương Uyên 2003 4,8  
150 150 Trần Thảo Uyên 03/07/2003 6,0  
151 151 Trần Ngọc Minh Văn 04/09/2003 6,8  
152 152 Nguyễn Thị Bích Vân 30/10/2003 6,4  
153 153 Bùi Lê Đông Vy 2003 4,4  
154 154 Bùi Thoại Yến Vy 25/03/2003 5,6  
155 155 Lâm Triệu Vy 09/03/2003 6,4  
156 156 Nguyễn Thị Trúc Vy 27/08/2003 6,4  
157 157 Võ Nguyên Vỹ 28/02/2003 5,2  
158 158 Hồ Phạm Như Ý 05/10/2003 8,0  
159 159 Nguyễn Thị Mỹ Ý 13/10/2003 8,4  
160 160 Phan Công Danh 05/02/2003 5,6  
 
2. Vòng thi thứ 2 (Kiểm tra kiến thức cơ bản)
STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmIQ ĐiểmKTC   Ghi chú
1 074 Nguyễn Phương Thanh Ngân 05/03/2003 9,2 8,5 Dự thi vòng 3  
2 086 Nguyễn Vũ Nhật 11/01/2003 8,4 8 Dự thi vòng 3  
3 092 Diệp Tường Nghiêm 25/06/2003   8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
4 004 Vương Thụy Hà An 21/08/2003 7,6 7,8 Dự thi vòng 3  
5 018 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/03/2003   7,5 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
6 051 Lê Quý Khiêm 10/05/2003 6,0 7,5 Dự thi vòng 3  
7 046 Cao Mạnh Khải 11/05/2003 9,6 7,3 Dự thi vòng 3  
8 091 Nguyễn Kiều Phương Nguyên 06/12/2003   7,3 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
9 125 Võ Đoàn Vương Thịnh 16/08/2003 6,8 7,3 Dự thi vòng 3  
10 005 Đỗ Quỳnh Anh 29/03/2003   7 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
11 019 Nguyễn Quốc Dũng 16/11/2003 5,2 7 Dự thi vòng 3  
12 039 Trần Nguyễn Bảo Hân 14/04/2003 5,6 7 Dự thi vòng 3  
13 047 Hồ Tịnh Khang 03/08/2003 7,6 7 Dự thi vòng 3  
14 057 Nguyễn Phùng Nguyên Hương 10/02/2003   7 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
15 109 Đỗ Xuân Sang 05/07/2003 6,0 7 Dự thi vòng 3  
16 158 Hồ Phạm Như Ý 05/10/2003 8,0 7 Dự thi vòng 3  
17 006 Lê Nguyễn Vân Anh 04/01/2003 6,0 6,8 Dự thi vòng 3  
18 023 Nguyễn Lê Thùy Dương 14/07/2003 5,6 6,8 Dự thi vòng 3  
19 033 Trần Ngân Giang 15/08/2003   6,8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
20 059 Huỳnh Ngọc Minh Khuê 15/09/2003   6,8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
21 143 Trần Minh Triết 20/03/2003   6,8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
22 146 Hồ Anh Tuấn 23/08/2003   6,8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
23 147 Hoàng Châu Hà Uyên 07/06/2003   6,8 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
24 152 Nguyễn Thị Bích Vân 30/10/2003 6,4 6,8 Dự thi vòng 3  
25 001 Hồ Hoài An 30/06/2003   6,5 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
26 010 Phạm Gia Bảo 06/06/2003 5,2 6,5 Dự thi vòng 3  
27 011 Trần Lê Gia Bảo 09/03/2003 7,2 6,5 Dự thi vòng 3  
28 036 Nguyễn Phú Hào 09/06/2003   6,5 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
29 040 Nguyễn Thị Thu Hậu 29/04/2003   6,5 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
30 060 Nguyễn Hoàng Kim 2003 5,6 6,5 Dự thi vòng 3  
31 095 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/09/2003 6,0 6,5 Dự thi vòng 3  
32 007 Phạm Ngọc Châu Anh 2003 7,2 6,3 Dự thi vòng 3  
33 069 Trần Nhật Minh 18/09/2003 6,8 6,3 Dự thi vòng 3  
34 115 Trần Thanh Tâm 21/11/2003 6,8 6,3 Dự thi vòng 3  
35 135 Bùi Mai Thy 23/08/2003 5,2 6,3 Dự thi vòng 3  
36 145 Ngô Khả 02/01/2003   6,3 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
37 016 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 18/01/2003 8,0 6 Dự thi vòng 3  
38 021 Đỗ Phương Duy 19/02/2003 8,4 6 Dự thi vòng 3  
39 100 Võ Như Phi 28/10/2003 6,0 6 Dự thi vòng 3  
40 114 Bùi Xuân Thư 22/07/2003   6 Dự thi vòng 3 Miễn thi IQ
41 134 Võ Ngọc Vy Thư 2003 6,4 6 Dự thi vòng 3  
42 136 Nguyễn Minh Thy 08/04/2003 6,0 6 Dự thi vòng 3  
43 139 Nguyễn Trọng Tín 08/02/2003 7,2 6 Dự thi vòng 3  
44 029 Đặng Nhật Đăng 13/07/2003 7,2 5,8 Dự thi vòng 3  
45 065 Lâm Mỹ Linh 02/02/2003 6,4 5,8 Dự thi vòng 3  
46 067 Võ Bùi Khánh Linh 18/09/2003 7,2 5,8 Dự thi vòng 3  
47 071 Võ Nhật Minh 20/05/2003 7,6 5,8 Dự thi vòng 3  
48 088 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 01/08/2003 5,6 5,8 Dự thi vòng 3  
49 111 Nguyễn Thái Sơn 30/10/2003 5,6 5,8 Dự thi vòng 3  
50 119 Nguyễn Bình Phương Thi 01/09/2003 6,8 5,8 Dự thi vòng 3  
51 126 Lê Bảo Minh Thư 17/01/2003 7,2 5,8 Dự thi vòng 3  
52 155 Lâm Triệu Vy 09/03/2003 6,4 5,8 Dự thi vòng 3  
53 156 Nguyễn Thị Trúc Vy 27/08/2003 6,4 5,8 Dự thi vòng 3  
54 027 Hoàng Minh Đạt 20/11/2003 5,2 5,5 Dự thi vòng 3  
55 080 Lý Trần An Nguyên 09/04/2003 5,6 5,5 Dự thi vòng 3  
56 083 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 06/12/2003 6,8 5,5 Dự thi vòng 3  
57 089 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 02/01/2003 5,2 5,5 Dự thi vòng 3  
58 103 Bùi Đăng Phương 16/03/2003 6,0 5,5 Dự thi vòng 3  
59 107 Lê Gia Quyên 06/05/2003 6,8 5,5 Dự thi vòng 3  
60 130 Nguyễn Ngọc Phương Thư 30/11/2003 6,4 5,5 Dự thi vòng 3  
61 133 Tô Anh Thư 25/06/2003 6,0 5,5 Dự thi vòng 3  
62 137 Trần Lê Mỹ Tiên 03/07/2003 6,4 5,5 Dự thi vòng 3  
63 159 Nguyễn Thị Mỹ Ý 13/10/2003 8,4 5,5 Dự thi vòng 3  
64 015 Võ Thành Danh 26/02/2003 6,0 5,3 Rớt vòng 2  
65 020 Bùi Đặng Khương Duy 23/03/2003 7,6 5,3 Rớt vòng 2  
66 026 Bùi Tấn Quốc Đạt 15/01/2003 6,4 5,3 Rớt vòng 2  
67 038 Huỳnh Ngọc Khánh Hân 26/10/2003 6,4 5,3 Rớt vòng 2  
68 073 Dương Thanh Ngân 19/05/2003 6,0 5,3 Rớt vòng 2  
69 078 Võ Lê Thanh Ngọc 03/02/2003 6,0 5,3 Rớt vòng 2  
70 090 Tăng Lê Uyên Nhi 16/03/2003 6,8 5,3 Rớt vòng 2  
71 113 Lê Mỹ Tâm 22/11/2003 5,6 5,3 Rớt vòng 2  
72 131 Nguyễn Phạm Anh Thư 08/09/2003 6,0 5,3 Rớt vòng 2  
73 012 Huỳnh Thị Giang Bình 24/04/2003 5,2 5 Rớt vòng 2  
74 013 Lê Hồng Cát 27/02/2003 6,4 5 Rớt vòng 2  
75 049 Lê Quốc Khánh 02/09/2003 5,6 5 Rớt vòng 2  
76 050 Nguyễn Duy Khánh 13/02/2003 7,6 5 Rớt vòng 2  
77 056 Đồng Nguyễn Thiên Kim 20/04/2003 6,4 5 Rớt vòng 2  
78 070 Trần Hữu Nhật Minh 12/02/2003 6,0 5 Rớt vòng 2  
79 075 Phạm Trần Thu Ngân 23/04/2003 6,4 5 Rớt vòng 2  
80 084 Hồng Thiện Nhân 26/04/2003 5,6 5 Rớt vòng 2  
81 105 Lâm Anh Quân 09/06/2003 5,6 5 Rớt vòng 2  
82 112 Lê Ngọc Thành Tài 29/09/2003 6,4 5 Rớt vòng 2  
83 028 Trần Nguyễn Hồng Đăng 13/12/2003 6,4 4,8 Rớt vòng 2  
84 093 Lê Huỳnh Như 26/07/2003 6,8 4,8 Rớt vòng 2  
85 098 Lư May Chăm Pa 30/09/2003 5,2 4,8 Rớt vòng 2  
86 106 Phạm Huỳnh Thanh Quân 2003 5,6 4,8 Rớt vòng 2  
87 110 Lê Minh Sang 17/01/2003 5,2 4,8 Rớt vòng 2  
88 144 Phan Thanh Trúc 15/07/2003 6,0 4,8 Rớt vòng 2  
89 150 Trần Thảo Uyên 03/07/2003 6,0 4,8 Rớt vòng 2  
90 151 Trần Ngọc Minh Văn 04/09/2003 6,8 4,8 Rớt vòng 2  
91 157 Võ Nguyên Vỹ 28/02/2003 5,2 4,8 Rớt vòng 2  
92 160 Phan Công Danh 05/02/2003 5,6 4,8 Rớt vòng 2  
93 009 Đặng Gia Bảo 16/10/2003 5,6 4,5 Rớt vòng 2  
94 120 Nguyễn Hữu Thi 02/01/2003 5,2 4,5 Rớt vòng 2  
95 132 Nguyễn Phạm Minh Thư 08/09/2003 6,0 4,5 Rớt vòng 2  
96 037 Từ Đỗ Nhật Hào 23/12/2003 5,2 4,3 Rớt vòng 2  
97 048 Tô Bảo Khang 18/07/2003 6,4 4,3 Rớt vòng 2  
98 055 Lục Minh Anh Kiệt 31/05/2003 6,4 4,3 Rớt vòng 2  
99 077 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/03/2003 5,2 4,3 Rớt vòng 2  
100 116 Nguyễn Xuân Thành 30/11/2003 6,0 4,3 Rớt vòng 2  
101 124 Nguyễn Nhật Thịnh 04/12/2003 6,0 4,3 Rớt vòng 2  
102 054 Tạ Thúc Trung Kiên 29/12/2003 5,2 4 Rớt vòng 2  
103 085 Nguyễn Vĩ Nhân 27/09/2003 5,6 4 Rớt vòng 2  
104 096 Lư Huỳnh Văn Niên 08/03/2003 6,8 4 Rớt vòng 2  
105 128 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21/11/2003 5,6 4 Rớt vòng 2  
106 082 Trần Nguyễn Lan Nhi 08/05/2003 6,0 3,8 Rớt vòng 2  
107 102 Nguyễn Hoàng Phúc 08/07/2003 6,4 3,8 Rớt vòng 2  
108 154 Bùi Thoại Yến Vy 25/03/2003 5,6 3,8 Rớt vòng 2  
109 024 Nguyễn Linh Đan 26/09/2003 6,8 3,5 Rớt vòng 2  
110 044 Nguyễn Ngọc Huy 13/11/2003 6,8 3,5 Rớt vòng 2  
111 034 Trần Thị Xuân Giao 22/01/2003 6,0 3,3 Rớt vòng 2  
112 017 Lê Thị Ngọc Diệp 07/04/2003 5,6 3 Rớt vòng 2  
113 058 Nguyễn Đình Khang 12/04/2003   V Rớt vòng 2 Miễn thi IQ
Lịch công tác
Khảo sát
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5403267
Số người online: 53
IP của bạn: 54.162.123.74
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website