Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp tạo nguồn năm học 2017-2018
14:30:20 03-07-2017
Lượt xem: 5422
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo công bố Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp tạo nguồn năm học 2017-2018.
Những trường hợp đăng ký không đúng họ lót, tên hoặc thiếu, sai thông tin sẽ không khớp với cơ sở dữ liệu nên hồ sơ xem như không hợp lệ và sẽ không được dự thi.
Những trường hợp được dự thi nhưng có sai sót về ngày, tháng, năm sinh, giới tính sẽ được hướng dẫn chỉnh sửa vào ngày dự thi 09/7/2017.
Thí sinh thường xuyên theo dõi website để biết những thông tin liên quan trong những ngày tới.
 
STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Môn Kết quả kiểm tra
hồ sơ
Ghi chú
1 Hồ Hoài An 30/06/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
2 Trần Vũ Quỳnh An 08/08/2003 Nữ Anh Được dự thi  
3 Đỗ Quỳnh Anh 29/03/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
4 Phạm Ngọc Châu Anh 0000-00-00 Nữ Anh Được dự thi  
5 Phạm Gia Bảo 06/06/2003 Nam Anh Được dự thi  
6 Huỳnh Thị Giang Bình 24/04/2003 Nữ Anh Được dự thi  
7 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 18/01/2003 Nữ Anh Được dự thi  
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/03/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
9 Bùi Đặng Khương Duy 23/03/2003 Nam Anh Được dự thi  
10 Nguyễn Lê Thùy Dương 14/07/2003 Nữ Anh Được dự thi  
11 Nguyễn Mỹ Đình 06/12/2003 Nữ Anh Được dự thi  
12 Nguyễn Phú Hào 09/06/2003 Nam Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
13 Từ Đỗ Nhật Hào 23/12/2003 Nam Anh Được dự thi  
14 Lê Phan Cẩm Hiền 07/01/2003 Nữ Anh Được dự thi  
15 Nguyễn Đình Khang 12/04/2003 Nam Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
16 Lê Minh Đăng Khoa 07/03/2003 Nam Anh Được dự thi  
17 Huỳnh Ngọc Minh Khuê 15/09/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
18 Nguyễn Thị Tuyết Lan 08/04/2003 Nữ Anh Được dự thi  
19 Võ Bùi Khánh Linh 18/09/2003 Nữ Anh Được dự thi  
20 Trần Hữu Nhật Minh 12/02/2003 Nam Anh Được dự thi  
21 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/03/2003 Nữ Anh Được dự thi  
22 Trần Nguyễn Phương Nguyên 27/05/2003 Nữ Anh Được dự thi  
23 Ngô Đình Minh Như 26/10/2003 Nữ Anh Được dự thi  
24 Lư May Chăm Pa 30/09/2003 Nữ Anh Được dự thi  
25 Võ Như Phi 28/10/2003 Nam Anh Được dự thi  
26 Trần Như Quỳnh 04/02/2003 Nữ Anh Được dự thi  
27 Nguyễn Thái Sơn 30/10/2003 Nam Anh Được dự thi  
28 Lê Ngọc Thành Tài 29/09/2003 Nam Anh Được dự thi  
29 Lê Mỹ Tâm 22/11/2003 Nữ Anh Được dự thi  
30 NGÔ KHẢ 02/01/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
31 Phạm Uyên Thảo 25/10/2003 Nữ Anh Được dự thi  
32 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 27/09/2003 Nam Anh Được dự thi  
33 Bùi Xuân Thư 22/07/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
34 Nguyễn Phạm Anh Thư 08/09/2003 Nữ Anh Được dự thi  
35 Võ Ngọc Vy Thư 0000-00-00 Nữ Anh Được dự thi  
36 Nguyễn Minh Thy 08/04/2003 Nữ Anh Được dự thi  
37 Nguyễn Lê Khánh Trang 15/10/2003 Nữ Anh Được dự thi  
38 Hoàng Thị Huyền Trân 17/07/2003 Nữ Anh Được dự thi  
39 Phan Thanh Trúc 15/07/2003 Nữ Anh Được dự thi  
40 Hoàng Châu Hà Uyên 07/06/2003 Nữ Anh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
41 Nguyễn Khánh Uyên 05/05/2003 Nữ Anh Được dự thi  
42 Trần Ngọc Phương Uyên 0000-00-00 Nữ Anh Được dự thi  
43 Trần Ngọc Minh Văn 04/09/2003 Nữ Anh Được dự thi  
44 Nguyễn Thị Bích Vân 30/10/2003 Nữ Anh Được dự thi  
45 Bùi Lê Đông Vy 0000-00-00 Nữ Anh Được dự thi  
46 Bùi Thoại Yến Vy 25/03/2003 Nữ Anh Được dự thi  
47 Võ Nguyên Vỹ 28/02/2003 Nam Anh Được dự thi  
48 Lê Nguyễn Vân Anh 04/01/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
49 Đặng Gia Bảo 16/10/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
50 Võ Thành Danh 26/02/2003 Nam Hóa Được dự thi  
51 Lê Thị Ngọc Diệp 07/04/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
52 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/08/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
53 Nguyễn Ngọc Linh Đan 26/09/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
54 Phạm Quốc Hải 11/04/2003 Nam Hóa Được dự thi  
55 Huỳnh Ngọc Khánh Hân 26/10/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
56 Trần Nguyễn Bảo Hân 14/04/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
57 Nguyễn Thị Thu Hậu 29/04/2003 Nữ Hóa Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
58 Nguyễn Như Hiếu 26/02/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
59 Nguyễn Quốc Hùng 21/01/2003 Nam Hóa Được dự thi  
60 Nguyễn Lê Khánh Huyền 28/01/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
61 Tạ Thúc Trung Kiên 29/12/2003 Nam Hóa Được dự thi  
62 Lục Minh Anh Kiệt 31/05/2003 Nam Hóa Được dự thi  
63 Kiều Mai Nhật Linh 04/03/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
64 Võ Thị Thùy Linh 01/09/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
65 Võ Nhật Minh 20/05/2003 Nam Hóa Được dự thi  
66 Võ Phương Hà My 15/02/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
67 Phạm Trần Thu Ngân 23/04/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
68 Võ Lê Thanh Ngọc 03/02/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
69 Lê Thy Thảo Nguyên 12/08/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
70 Nguyễn Thị Kim Nguyên 08/01/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
71 Nguyễn Hiền Nhi 11/09/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
72 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 01/08/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
73 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 02/01/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
74 TRẦN NGUYỄN LAN NHI 08/05/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
75 Nguyễn Hoàng Phúc 08/07/2003 Nam Hóa Được dự thi  
76 Huỳnh Nhật Phương 10/12/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
77 Lê Gia Quyên 06/05/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
78 Trần Thanh Tâm 21/11/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
79 Hồ Anh Tuấn 23/08/2003 Nam Hóa Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
80 Nguyễn Thị Kim Thảo 12/03/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
81 Nguyễn Chí Thiện 10/10/2003 Nam Hóa Được dự thi  
82 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21/11/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
83 Nguyễn Phạm Minh Thư 08/09/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
84 Tô Anh Thư 25/06/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
85 Bùi Mai Thy 23/08/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
86 Trương Ngọc Thiên Trang 19/10/2003 Nữ Hóa Được dự thi  
87 TRẦN LÊ GIA BẢO 09/03/2003 Nam Được dự thi  
88 Trần Lê Gia Bảo 09/03/2003 Nam Được dự thi  
89 Bùi Khắc Kiên 09/05/2003 Nam Được dự thi  
90 Nguyễn Hoàng Kim 0000-00-00 Nam Được dự thi  
91 Lê Quốc Khánh 02/09/2003 Nam Được dự thi  
92 Lê Quý Khiêm 10/05/2003 Nam Được dự thi  
93 Lư Huỳnh Văn Niên 08/03/2003 Nam Được dự thi  
94 Lê Huỳnh Như 26/07/2003 Nữ Được dự thi  
95 Bùi Hoàng Phúc 21/06/2003 Nam Được dự thi  
96 Lâm Anh Quân 09/06/2003 Nam Được dự thi  
97 Phạm Huỳnh Thanh Quân 0000-00-00 Nam Được dự thi  
98 Đỗ Xuân Sang 05/07/2003 Nam Được dự thi  
99 Nguyễn Xuân Thành 30/11/2003 Nam Được dự thi  
100 Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 16/12/2003 Nữ Được dự thi  
101 Võ Đoàn Vương Thịnh 16/08/2003 Nam Được dự thi  
102 Hồ Phạm Như Ý 05/10/2003 Nữ Được dự thi  
103 Phạm Từ Phương An 16/02/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
104 Trần Ngân Giang 15/08/2003 Nữ Sinh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
105 Trần Thị Xuân Giao 22/01/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
106 Đồng Nguyễn Thiên Kim 20/04/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
107 Phan Ngọc Thiên Kim 01/06/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
108 Lưu Phan Bình Minh 10/11/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
109 Nguyễn Kiều Phương Nguyên 06/12/2003 Nữ Sinh Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
110 Nguyễn Duy Phát 16/10/2003 Nam Sinh Được dự thi  
111 Nguyễn Hà Anh Thư 0000-00-00 Nữ Sinh Được dự thi  
112 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20/11/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
113 Nguyễn Ngọc Phương Thư 30/11/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
114 Trần Thảo Uyên 03/07/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
115 Nguyễn Thị Mỹ Ý 13/10/2003 Nữ Sinh Được dự thi  
116 Vương Thụy Hà An 21/08/2003 Nữ Toán Được dự thi  
117 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 30/03/2003 Nữ Toán Được dự thi  
118 Nguyễn Quốc Dũng 16/11/2003 Nam Toán Được dự thi  
119 Đỗ Phương Duy 19/02/2003 Nam Toán Được dự thi  
120 Nguyễn Linh Đan 26/09/2003 Nữ Toán Được dự thi  
121 Bùi Tấn Quốc Đạt 15/01/2003 Nam Toán Được dự thi  
122 Hoàng Minh Đạt 20/11/2003 Nam Toán Được dự thi  
123 Đặng Nhật Đăng 13/07/2003 Nam Toán Được dự thi  
124 Trần Khải Đăng 10/12/2003 Nam Toán Được dự thi  
125 TRẦN NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 13/12/2003 Nam Toán Được dự thi  
126 Nguyễn Ngọc Huy 13/11/2003 Nam Toán Được dự thi  
127 Nguyễn Phùng Nguyên Hương 10/02/2003 Nữ Toán Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
128 Cao Mạnh Khải 11/05/2003 Nam Toán Được dự thi  
129 Hồ Tịnh Khang 03/08/2003 Nam Toán Được dự thi  
130 Nguyễn Duy Khánh 13/02/2003 Nam Toán Được dự thi  
131 Nguyễn Hữu Thuận Lầu 18/12/2003 Nam Toán Được dự thi  
132 Lâm Mỹ Linh 02/02/2003 Nữ Toán Được dự thi  
133 Trần Nhật Minh 18/09/2003 Nam Toán Được dự thi  
134 Nguyễn Xuân Ny 14/11/2003 Nữ Toán Được dự thi  
135 Dương Thanh Ngân 19/05/2003 Nữ Toán Được dự thi  
136 Nguyễn Phương Thanh Ngân 05/03/2003 Nam Toán Được dự thi  
137 Diệp Tường Nghiêm 25/06/2003 Nam Toán Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
138 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 06/12/2003 Nam Toán Được dự thi  
139 Hồng Thiện Nhân 26/04/2003 Nam Toán Được dự thi  
140 Nguyễn Vĩ Nhân 27/09/2003 Nam Toán Được dự thi  
141 Nguyễn Vũ Nhật 11/01/2003 Nam Toán Được dự thi  
142 Tăng Lê Uyên Nhi 16/03/2003 Nữ Toán Được dự thi  
143 Bùi Đăng Phương 16/03/2003 Nam Toán Được dự thi  
144 Lê Minh Sang 17/01/2003 Nam Toán Được dự thi  
145 Trần Lê Mỹ Tiên 03/07/2003 Nữ Toán Được dự thi  
146 Nguyễn Chánh Tín 28/01/2003 Nam Toán Được dự thi  
147 Nguyễn Trọng Tín 08/02/2003 Nam Toán Được dự thi  
148 Nguyễn Bình Phương Thi 01/09/2003 Nữ Toán Được dự thi  
149 Nguyễn Hữu Thi 02/01/2003 Nam Toán Được dự thi  
150 Nguyễn Nhật Thịnh 04/12/2003 Nam Toán Được dự thi  
151 Lê Bảo Minh Thư 17/01/2003 Nữ Toán Được dự thi  
152 Trần Minh Triết 20/03/2003 Nam Toán Được dự thi HSG cấp tỉnh THCS
153 Lâm Triệu Vy 09/03/2003 Nữ Toán Được dự thi  
154 Nguyễn Thị Trúc Vy 27/08/2003 Nữ Toán Được dự thi  
155 Chí Bảo 17/04/2003 Nam Anh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
156 Nguyễn Bảo 07/04/2003 Nam Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
157 Hoàng Oanh 05/11/2003 Nữ Anh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
158 Nguyễn Hân 18/08/2003 Nữ Anh Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
159 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 19/09/2003 Nữ   Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
160 Vũ Cao Khang 24/10/2003 Nam   Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
161 nguyễn huy 21/07/2003 Nam Toán Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
162 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/09/2003 Nữ Anh Không được dự thi Không đủ điều kiện 3 năm là HSG
163 Thi Gia An 07/11/2003 Nữ Anh Không được dự thi Không đủ điều kiện 3 năm là HSG
164 Cao Thái Bình 06/02/2003 Nam Không được dự thi Không đủ điều kiện 3 năm là HSG
165 Ngô Bảo Châu Châu 01/01/2003 Nữ Anh Không được dự thi Tên Trường không tìm thấy
166 Lý Trần An Nguyên 09/04/2003 Nữ Anh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
167 Đoàn thị Khánh Đoan 03/01/2003 Nữ Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
168 Chí Nhân 18/07/2003 Nam Anh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
169 Hồng Cát 27/02/2003 Nam Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
170 Minh Quyết 12/08/2003 Nam Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
171 Vân Anh 04/01/2003 Nữ Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
172 Minh Hiển 09/01/2003 Nam Sinh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
173 Ngọc Huy 13/11/2003 Nam Toán Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
174 Công Danh 02/05/2003 Nam Hóa Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
175 Lâm Nguyễn Thế Khang 0000-00-00 Nam Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
176 Lưu Phan Bình Minh 11/10/2003 Nữ Sinh Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
177 Phạm Nguyễn Khánh Huy 21/07/2003 Nam Toán Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
178 Bảo Khang 18/07/2003 Nam Sinh Không được dự thi Họ tên này không tìm thấy trong trường THCS
179 Nguyễn Phạm Minh Thư 08/09/2017 Nữ Hóa Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ
180 Hoàng Anh 25/11/2003 Nữ Hóa Không được dự thi Đăng ký thông tin không hợp lệ

                                                                                                                             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lịch công tác
Khảo sát
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5403270
Số người online: 53
IP của bạn: 54.162.123.74
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website