Thông báo về việc thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018
07:37:06 12-05-2017
Lượt xem: 16946

 

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

Số: 120/TB-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

Năm học 2017-2018

Căn cứ Công văn số 381/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh bậc trung học năm học 2017-2018, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Lớp

Số lớp

Số học sinh

1

Chuyên Toán

1

35

2

Chuyên Tin học

1

35

3

Chuyên Vật lý

1

35

4

Chuyên Hoá học

1

35

5

Chuyên Sinh học

1

35

6

Chuyên Ngữ văn

1

35

7

Chuyên Tiếng Anh

2

70

8

Không chuyên

3

90

Riêng các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Sở sẽ xem xét quyết định số lớp chuyên là 01môn/lớp hoặc 02 môn/lớp.

2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

          Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, có nguyện vọng học tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, khi có đủ các điều kiện sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên;

- Nếu đăng ký môn Chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn Chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên.

* Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển ít nhất 01 môn Chuyên và nhiều nhất là 03 môn Chuyên theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.

4. Hồ sơ dự thi

- Đơn dự tuyển (theo mẫu). Đối với học sinh ở các huyện, thị xã: Các trường THCS có trách nhiệm photo mẫu phát cho học sinh; học sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiết nhận đơn phát hành tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo dự tuyển tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo;

- 01 ảnh  3x4 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp, để làm Phiếu thí sinh);

* Tất cả hồ sơ trên bỏ vào một phong bì đựng hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, học sinh trường THCS.

5. Thu nhận hồ sơ dự thi

- Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày 22/5 đến hết ngày 27/5/2017.

6. Lệ phí thi: không thu.

7. Môn thi và đề thi

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 1) và môn Chuyên (hệ số 2). Nếu môn Chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không Chuyên và một bài thi Chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

+ Môn Chuyên được chọn là một trong các môn sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Những học sinh thi vào lớp Chuyên Tin học thì môn Chuyên phải thi là môn Toán (khác đề với lớp chuyên Toán).

+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận.

8. Thời gian làm bài thi

- Các bài thi không Chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 90 phút;

- Các bài thi Chuyên: 150 phút.

9. Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển vào lớp Chuyên là tổng số điểm các bài thi không Chuyên, điểm bài thi môn Chuyên tương ứng với lớp Chuyên (đã tính hệ số);  

- Điểm xét tuyển vào lớp không Chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không Chuyên và môn Chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn Chuyên thì lấy điểm thi môn chuyên có điểm thi cao nhất.

10. Nguyên tắc và cách xét tuyển

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Đối với lớp chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 3 trở lên.

+ Đối với lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

* Thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 1 không xét các ưu tiên 2 và ưu tiên 3; thí sinh đã trúng tuyển ưu tiên 2 không xét ưu tiên 3.

- Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp Chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp Chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn Chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn Chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn Chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn Chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

11. Ngày thi: Ngày 01, 02 và 03 tháng 6 năm 2017.

12. Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

13. Lịch làm việc của hội đồng coi thi:

- Sáng ngày 30/5/2017, lãnh đạo và thư ký làm việc.

- Sáng ngày 31/5/2017, họp toàn thể hội đồng coi thi để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

- Chiều ngày 31/5/2017, tổ chức cho thí sinh học tập Quy chế thi. (Vận dụng theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành).

- Ngày 01, 02, 03/6/2017, tổ chức thi theo lịch.

*Lịch thi cụ thể:

Ngày thi

Buổi

thi

Giờ bắt đầu

làm bài

Môn thi (hệ số)

01/6/2017

Sáng

8h00

Ngữ văn (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán (hệ số 1)

02/6/2017

Sáng

8h00

Tiếng Anh (hệ số 1)

Chiều

14h00

Toán(hệ số 2), Sinh học(hệ số 2), Ngữ văn (hệ số 2)

03/6/2017

Sáng

8h00

Hóa học(hệ số 2), Vật lý(hệ số 2), Lịch sử (hệ số 2)

Chiều

14h00

Tiếng Anh(hệ số 2), Tin học(hệ số 2), Địa lý (hệ số 2)

 14. Phúc khảo

 Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

 a. Đối tượng và điều kiện: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo qui định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và có đơn phúc khảo.

 b. Hồ sơ phúc khảo: Đơn đề nghị phúc khảo. (Theo mẫu phát hành tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo)

c. Hồ sơ phúc khảo nộp về Văn phòng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trước ngày 18/6/2017.

15. Thủ tục nhập học

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo sẽ thông báo cụ thể hồ sơ nhập học khi niêm yết danh sách trúng tuyển vào Trường.

          * Những học sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo vẫn được đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp 10 trường THPT theo quy định hiện hành.

 Nơi nhận:

- HT, các PHT;

- Niêm yết TB;

- Email toantruong@thd.vn;

- Website của Trường;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696172
Số người online: 30
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website