Lịch công tác tháng 05.2017
09:00:10 11-05-2017
Lượt xem: 973

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày       tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  5 / 2017

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Sinh hoạt kỉ niệm sinh nhật Bác 19/5;

- Thu nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10;

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II, vào điểm, cộng điểm, đánh giá xếp loại HS khối 10, 11;

- Thực hiện đánh giá BGH, đánh giá giáo viên theo chuẩn, xét SKKN, các danh hiệu thi đua;

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, hồ sơ học vụ, hồ sơ thi THPTQG;

- Tổ chức Lễ tổng kết năm học.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 36: từ ngày 01/5/2017 đến 06/5/2017

Thứ hai

01/5

- Nghỉ bù Lễ 1/5

Trực cao điểm

 

Thứ ba

02/5

- Nghỉ bù Lễ 30/4

Trực cao điểm

 

Thứ tư

03/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

Hoàn thành  phê ký sổ điểm và học bạ 12.

Thứ năm

04/5

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra học kỳ Khối 10 và 11 theo lớp:

  · 9h20 – 10h05: Công nghệ.

  · 10h20 – 11h05: Tin học.

- 14h00: Họp HĐSP

 

 

- 04, 05/5 kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 12

Thứ sáu

05/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Thứ bảy

06/5

- Dạy học theo TKB.

- SHCN và xếp loại HK tại lớp.

- Hoàn thành các cột điểm K10, K11 (trừ điểm kiểm tra HKII)

 

- GT, GVCN khối 10, 11

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

Chủ nhật

07/5

 

 

 

Tuần 37: từ ngày 08/5/2017 đến 13/5/2017

Thứ hai

08/5

- Chào cờ: Giáo dục kỹ năng đạt mục tiêu và KN đặt câu hỏi.

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn.

- 9h30: Họp Liên tịch triển khai công tác thi đua, đánh giá, xếp loại VC cuối năm.

- Tổ Tin – Công nghệ

 

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

- Liên tịch

 

 

Thứ ba

09/5

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Thầy Giang phụ trách

- Cô Hằng chỉ đạo

 

Thứ tư

10/5

- Thi thử THPTQG (cả ngày):

  · Sáng (trước 7h00): Ngữ văn.

  · Chiều (trước 13h50): Toán.

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ năm

11/5

- Thi thử THPTQG (cả ngày):

  · Sáng (trước 7h00): KHTN.

  · Chiều (trước 13h50): Tiếng Anh.

 

 

Thứ sáu

12/5

- Thi thử THPTQG (trước 7h00): KHXH.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ bảy

13/5

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử, Địa lý, GDCD.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Chủ nhật

14/5

 

 

 

 

Tuần 38: từ ngày 15/5/2017 đến 20/5/2017

Thứ hai

15/5

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 19/5; sơ kết thi đua đợt 6.

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: Họp tổ đánh giá, xếp loại viên chức

- Chi Đoàn GV; Tổ GT

 

- Tổ trưởng chủ trì

 

Thứ ba

16/5

- Dạy học theo TKB.

- Hạn cuối vào điểm kiểm tra HKII khối 10,11

 

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

Thứ tư

17/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

17-19/5 GVBM, GVCN phê ký sổ điểm, học bạ các khối 10, 11

Thứ năm

18/5

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với Bác Hồ”.

- 15h30: Họp Hội đồng XLHK học sinh khối 10, 11

 

- Cô Hằng và GVCN

 

-BGH, GT, GVCN khối 10, 11

Thứ sáu

19/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ bảy

20/5

- Dạy học theo TKB.

- HS Khối 10 đăng ký học Nghề phổ thông.

- VP, Thầy Thông, GVCN

 

Chủ nhật

21/5

- 8h00: Họp PHHS Lớp tạo nguồn và khối 10, 11 cuối năm.

 

 

Tuần 39: từ ngày 22/5/2017 đến 27/5/2017

Thứ hai

22/5

- Chào cờ: Phát thưởng HSG cấp tỉnh, cấp trường.

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH

- 14h30: Họp Tổ chủ nhiệm và Giám thị xét DHTĐ của HS; Xét học bổng KKHT.

- Ban tổ chức

 

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

- BGH, BTĐ, GT, GVCN

 

- 22,23/5 kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 10, 11.

- Ban thu nhận hồ sơ tuyển sinh làm việc.

Thứ ba

23/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 14h30: Họp BTC Lễ tổng kết

 

- Theo thành phần mời

 

Thứ tư

24/5

- Dạy bù chương trình

 

 

 

Thứ năm

25/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 14h00: Họp HĐSP đánh giá BGH theo chuẩn

- 15h00: Hội đồng thi đua, khen thưởng

 

 

 

- Theo QĐ của HT

 

Thứ sáu

26/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

 

 

Thứ bảy

27/5

Tổng kết năm học

 

 

Chủ Nhật

28/5

 

 

 

Tuần 40: từ ngày 28/5/2017 đến 03/6/2017

Thứ hai

29/5

BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

Thứ ba

30/5

- Sáng ngày 30/5/2017, lãnh đạo và thư ký HĐCT vào 10 Trường Chuyên làm việc.

- BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

 

 

Thứ ba

31/5

BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859524
Số người online: 74
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website