Lịch công tác tháng 05.2017
09:00:10 11-05-2017
Lượt xem: 1555

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày       tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  5 / 2017

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Sinh hoạt kỉ niệm sinh nhật Bác 19/5;

- Thu nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10;

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II, vào điểm, cộng điểm, đánh giá xếp loại HS khối 10, 11;

- Thực hiện đánh giá BGH, đánh giá giáo viên theo chuẩn, xét SKKN, các danh hiệu thi đua;

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, hồ sơ học vụ, hồ sơ thi THPTQG;

- Tổ chức Lễ tổng kết năm học.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 36: từ ngày 01/5/2017 đến 06/5/2017

Thứ hai

01/5

- Nghỉ bù Lễ 1/5

Trực cao điểm

 

Thứ ba

02/5

- Nghỉ bù Lễ 30/4

Trực cao điểm

 

Thứ tư

03/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

Hoàn thành  phê ký sổ điểm và học bạ 12.

Thứ năm

04/5

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra học kỳ Khối 10 và 11 theo lớp:

  · 9h20 – 10h05: Công nghệ.

  · 10h20 – 11h05: Tin học.

- 14h00: Họp HĐSP

 

 

- 04, 05/5 kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 12

Thứ sáu

05/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Thứ bảy

06/5

- Dạy học theo TKB.

- SHCN và xếp loại HK tại lớp.

- Hoàn thành các cột điểm K10, K11 (trừ điểm kiểm tra HKII)

 

- GT, GVCN khối 10, 11

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

Chủ nhật

07/5

 

 

 

Tuần 37: từ ngày 08/5/2017 đến 13/5/2017

Thứ hai

08/5

- Chào cờ: Giáo dục kỹ năng đạt mục tiêu và KN đặt câu hỏi.

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn.

- 9h30: Họp Liên tịch triển khai công tác thi đua, đánh giá, xếp loại VC cuối năm.

- Tổ Tin – Công nghệ

 

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

- Liên tịch

 

 

Thứ ba

09/5

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Thầy Giang phụ trách

- Cô Hằng chỉ đạo

 

Thứ tư

10/5

- Thi thử THPTQG (cả ngày):

  · Sáng (trước 7h00): Ngữ văn.

  · Chiều (trước 13h50): Toán.

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ năm

11/5

- Thi thử THPTQG (cả ngày):

  · Sáng (trước 7h00): KHTN.

  · Chiều (trước 13h50): Tiếng Anh.

 

 

Thứ sáu

12/5

- Thi thử THPTQG (trước 7h00): KHXH.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ bảy

13/5

- Buổi sáng: K12 ôn thi theo TKB.

- Buổi chiều (13h45): Khối 10, 11  kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử, Địa lý, GDCD.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Chủ nhật

14/5

 

 

 

 

Tuần 38: từ ngày 15/5/2017 đến 20/5/2017

Thứ hai

15/5

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 19/5; sơ kết thi đua đợt 6.

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: Họp tổ đánh giá, xếp loại viên chức

- Chi Đoàn GV; Tổ GT

 

- Tổ trưởng chủ trì

 

Thứ ba

16/5

- Dạy học theo TKB.

- Hạn cuối vào điểm kiểm tra HKII khối 10,11

 

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

Thứ tư

17/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

17-19/5 GVBM, GVCN phê ký sổ điểm, học bạ các khối 10, 11

Thứ năm

18/5

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với Bác Hồ”.

- 15h30: Họp Hội đồng XLHK học sinh khối 10, 11

 

- Cô Hằng và GVCN

 

-BGH, GT, GVCN khối 10, 11

Thứ sáu

19/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ bảy

20/5

- Dạy học theo TKB.

- HS Khối 10 đăng ký học Nghề phổ thông.

- VP, Thầy Thông, GVCN

 

Chủ nhật

21/5

- 8h00: Họp PHHS Lớp tạo nguồn và khối 10, 11 cuối năm.

 

 

Tuần 39: từ ngày 22/5/2017 đến 27/5/2017

Thứ hai

22/5

- Chào cờ: Phát thưởng HSG cấp tỉnh, cấp trường.

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH

- 14h30: Họp Tổ chủ nhiệm và Giám thị xét DHTĐ của HS; Xét học bổng KKHT.

- Ban tổ chức

 

- Thầy Hiếu chỉ đạo

 

- BGH, BTĐ, GT, GVCN

 

- 22,23/5 kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 10, 11.

- Ban thu nhận hồ sơ tuyển sinh làm việc.

Thứ ba

23/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 14h30: Họp BTC Lễ tổng kết

 

- Theo thành phần mời

 

Thứ tư

24/5

- Dạy bù chương trình

 

 

 

Thứ năm

25/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

- 14h00: Họp HĐSP đánh giá BGH theo chuẩn

- 15h00: Hội đồng thi đua, khen thưởng

 

 

 

- Theo QĐ của HT

 

Thứ sáu

26/5

- K12 ôn thi theo TKB; K10, 11 dạy bù chương trình.

 

 

Thứ bảy

27/5

Tổng kết năm học

 

 

Chủ Nhật

28/5

 

 

 

Tuần 40: từ ngày 28/5/2017 đến 03/6/2017

Thứ hai

29/5

BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

Thứ ba

30/5

- Sáng ngày 30/5/2017, lãnh đạo và thư ký HĐCT vào 10 Trường Chuyên làm việc.

- BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

 

 

Thứ ba

31/5

BGH phê duyệt học bạ, sổ điểm Khối 10, 11

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5476900
Số người online: 62
IP của bạn: 54.158.52.166
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website