Lịch Công tác tháng 12.2016
09:44:45 28-11-2016
Lượt xem: 2884

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 349/KH-THPTC-THĐ

                          Phan Thiết, ngày 28 tháng 11 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  12 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ I, phân công giảng dạy HKII;

- Sơ kết Học kỳ I năm học 2016-2017; Cộng điểm, đánh giá, xếp loại học sinh Học kỳ I;

- Thành lập đội tuyển Olympic;

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2017, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế thi đua khen thưởng; quy hoạch CBQL, quy hoạch đào tạo;

- Đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Xây dựng Kế hoạch dạy thí điểm các môn KHTN bằng Tiếng Anh;

- Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 14: từ ngày 29/11/2016 đến 03/12/2016

Thứ năm

01/12

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Hóa (toàn trường);

  · Tiết 5: Sinh (K12), Hình (K10).

- 14h00-14h45: Sinh hoạt nữ CB-GV-NV;

- 15h00: Họp HĐSP, đánh giá CC,VC quản lý

 

 

 

 

- Cô Hằng phụ trách;

- BGH.

- Triển khai lấy ý kiến góp ý của CB, GV, NV cho Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Thứ sáu

02/12

- Dạy học theo TKB

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015.

 

- HT, PHT, Kế toán trưởng

 

Thứ bảy

03/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

04/12

 

 

 

Tuần 15: từ ngày 05/12/2016 đến 10/12/2016

Thứ hai

05/12

- Chào cờ: Tư vấn học đường về tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Dạy học theo TKB

- BCH Đoàn trường. BTV 

Ôn tập và kiểm tra HKI môn TD, QP,
CN, Pháp, GDCD

Thứ ba

06/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

07/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

08/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Họp tổ đánh giá VC theo NĐ 56.

 

- Toàn trường.

 

Thứ sáu

09/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

10/12

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Thầy Hiếu triển khai

 

Chủ nhật

11/12

Tập huấn cán bộ Đoàn (cả ngày)

 

 

Tuần 16: từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016

Thứ hai

12/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 22/12. 

- Nhóm Sử và BCHĐT;

 

 

Thứ ba

13/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

14/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

15/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Văn - Anh

- Chiều: + K12 kiểm tra HKI môn Toán

              + K11 kiểm tra chung môn Toán

 

Sáng K10, K11 nghỉ

 

Thứ sáu

16/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Lý, Hóa, Sinh.

- 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát xây dựng các quy chế.

 

K10, K11 nghỉ

Thứ bảy

17/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Sử, Địa, GDCD.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

K10, K11 nghỉ

Chủ nhật

18/12

 

 

 

 

Tuần 17: từ ngày 19/12/2016 đến 24/12/2016

Thứ hai

19/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI.

- Chiều: K10, K11 kiểm tra HKI.

- 15h00: Thăm Tỉnh đội.

- Tổ Sử-CD và ĐT

 

 

- Cô Hằng phụ trách.

K12 nghỉ

Thứ ba

20/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI

 

 

K12 nghỉ

Thứ tư

21/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI

 

 

K12 nghỉ

Thứ năm

22/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 

- Cô Hằng phụ trách

Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản

Thứ sáu

23/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

24/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Họp HĐ xếp loại hạnh kiểm

 

- Theo thành phần mời

 

Chủ Nhật

25/12

 

 

 

Tuần 18: từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016

Thứ hai

26/12

- Chào cờ: Tình hình Biển Đảo Việt Nam 

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Thi chọn đội tuyển Olympic

- Nhóm Địa lý;

 

 

- Thầy Giang phụ trách

Cộng điểm đợt II (Học kỳ I)

Thứ ba

27/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

28/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

29/12

- Dạy học theo TKB

- Học bù TKB sáng Thứ bảy (07/01/2016)

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

30/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

31/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859525
Số người online: 75
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website