Lịch Công tác tháng 12.2016
09:44:45 28-11-2016
Lượt xem: 3103

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 349/KH-THPTC-THĐ

                          Phan Thiết, ngày 28 tháng 11 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  12 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ I, phân công giảng dạy HKII;

- Sơ kết Học kỳ I năm học 2016-2017; Cộng điểm, đánh giá, xếp loại học sinh Học kỳ I;

- Thành lập đội tuyển Olympic;

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2017, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế thi đua khen thưởng; quy hoạch CBQL, quy hoạch đào tạo;

- Đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Xây dựng Kế hoạch dạy thí điểm các môn KHTN bằng Tiếng Anh;

- Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 14: từ ngày 29/11/2016 đến 03/12/2016

Thứ năm

01/12

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Hóa (toàn trường);

  · Tiết 5: Sinh (K12), Hình (K10).

- 14h00-14h45: Sinh hoạt nữ CB-GV-NV;

- 15h00: Họp HĐSP, đánh giá CC,VC quản lý

 

 

 

 

- Cô Hằng phụ trách;

- BGH.

- Triển khai lấy ý kiến góp ý của CB, GV, NV cho Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Thứ sáu

02/12

- Dạy học theo TKB

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015.

 

- HT, PHT, Kế toán trưởng

 

Thứ bảy

03/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

04/12

 

 

 

Tuần 15: từ ngày 05/12/2016 đến 10/12/2016

Thứ hai

05/12

- Chào cờ: Tư vấn học đường về tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Dạy học theo TKB

- BCH Đoàn trường. BTV 

Ôn tập và kiểm tra HKI môn TD, QP,
CN, Pháp, GDCD

Thứ ba

06/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

07/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

08/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Họp tổ đánh giá VC theo NĐ 56.

 

- Toàn trường.

 

Thứ sáu

09/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

10/12

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Thầy Hiếu triển khai

 

Chủ nhật

11/12

Tập huấn cán bộ Đoàn (cả ngày)

 

 

Tuần 16: từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016

Thứ hai

12/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 22/12. 

- Nhóm Sử và BCHĐT;

 

 

Thứ ba

13/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

14/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

15/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Văn - Anh

- Chiều: + K12 kiểm tra HKI môn Toán

              + K11 kiểm tra chung môn Toán

 

Sáng K10, K11 nghỉ

 

Thứ sáu

16/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Lý, Hóa, Sinh.

- 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát xây dựng các quy chế.

 

K10, K11 nghỉ

Thứ bảy

17/12

- Sáng: K12 kiểm tra HKI môn Sử, Địa, GDCD.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

K10, K11 nghỉ

Chủ nhật

18/12

 

 

 

 

Tuần 17: từ ngày 19/12/2016 đến 24/12/2016

Thứ hai

19/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI.

- Chiều: K10, K11 kiểm tra HKI.

- 15h00: Thăm Tỉnh đội.

- Tổ Sử-CD và ĐT

 

 

- Cô Hằng phụ trách.

K12 nghỉ

Thứ ba

20/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI

 

 

K12 nghỉ

Thứ tư

21/12

- Sáng: K10, K11 kiểm tra HKI

 

 

K12 nghỉ

Thứ năm

22/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 

- Cô Hằng phụ trách

Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản

Thứ sáu

23/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

24/12

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Họp HĐ xếp loại hạnh kiểm

 

- Theo thành phần mời

 

Chủ Nhật

25/12

 

 

 

Tuần 18: từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016

Thứ hai

26/12

- Chào cờ: Tình hình Biển Đảo Việt Nam 

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Thi chọn đội tuyển Olympic

- Nhóm Địa lý;

 

 

- Thầy Giang phụ trách

Cộng điểm đợt II (Học kỳ I)

Thứ ba

27/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

28/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

29/12

- Dạy học theo TKB

- Học bù TKB sáng Thứ bảy (07/01/2016)

 

- Thầy Hiếu phụ trách

 

Thứ sáu

30/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

31/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5403251
Số người online: 39
IP của bạn: 54.162.123.74
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website