Lịch công tác tháng 11.2016
14:36:22 31-10-2016
Lượt xem: 1537

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 315/KH-THPTC-THĐ

           Phan Thiết, ngày 31 tháng 10  năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  11 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức bồi dưỡng HSG Quốc gia, HSG Olympic theo kế hoạch của Sở và Trường;

- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức Lễ Nhà giáo Việt Nam, Hội diễn Văn nghệ;

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 10: từ ngày 31/10/2016 đến 05/11/2016

Thứ ba

01/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

02/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

03/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Toán (K11, K12), Lý (K10)

  · Tiết 5: Lý (K12), Anh (K10, K11).

- 15h00: Họp HĐSP. Họp chủ nhiệm

 

 

Thứ sáu

04/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

05/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

06/11

 

 

 

Tuần 11: từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016

Thứ hai

07/11

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật.

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp BTC Lễ 20/11

- Nhóm GDCD

 

- Theo thành phần mời.

 

Thứ ba

08/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

09/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

10/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung: Tiết 4 - Lịch sử (K12).

- 15h30: Thao giảng cấp trường môn Lý, Văn.

 

- Thầy Hiếu

- Thầy Hiếu triển khai

 

Thứ sáu

11/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

 

Thứ bảy

12/11

- Dạy học theo TKB;

- 13h30: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11

 

- Ban Văn nghệ

 

Chủ nhật

13/11

- 13h30: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11

- Ban Văn nghệ

 

Tuần 12: từ ngày 14/11/2016 đến 19/11/2016

Thứ hai

14/11

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 20/11.

- Dạy học theo TKB

- BCH CĐ, Đoàn Trường, Tổ Giám thị.

Thống nhất đề cương và cấu trúc đề kiểm tra HKI

Thứ ba

15/11

- Dạy học theo TKB;

- 13h30: Ráp nhạc chương trình văn nghệ 20/11

 

- Ban Văn nghệ

Thứ tư

16/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ năm

17/11

- Dạy học theo TKB;

- Kiểm tra chung:

   · Tiết 4: GDCD (K12);

   · Tiết 5: Địa (K12)

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

 

- Thầy Hiếu

 

 

- Cô Hằng phụ trách

 

Thứ sáu

18/11

- Dạy học theo TKB

- Tối: Hội diễn văn nghệ

 

 

Thứ bảy

19/11

Nghỉ Lễ 20.11

 

 

Chủ nhật

20/11

 

 

 

Tuần 13: từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016

Thứ hai

21/11

- Chào cờ: Phát giải thưởng văn nghệ. Sơ kết thi đua đợt 2.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Ban Văn nghệ. Tổ Giám thị.

 

Thứ ba

22/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

23/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

24/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Toán (toàn trường).

  · Tiết 5: Anh (K12), Lý (K11), Sinh (K10).

 

- Thầy Hiếu

 

 

 

Thứ sáu

25/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

26/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ Nhật

27/11

 

 

 

Tuần 14: từ ngày 28/11/2016 đến 30/11/2016

Thứ hai

28/11

- Chào cờ: Tuyên truyền về ngày Thế giới phòng chống  HIV .

- Dạy học theo TKB

- Đoàn Trường

 

Thứ ba

29/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

30/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Dương Đức Tuấn

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5403255
Số người online: 42
IP của bạn: 54.162.123.74
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website