Lịch công tác tháng 11.2016
14:36:22 31-10-2016
Lượt xem: 1332

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 315/KH-THPTC-THĐ

           Phan Thiết, ngày 31 tháng 10  năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  11 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức bồi dưỡng HSG Quốc gia, HSG Olympic theo kế hoạch của Sở và Trường;

- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức Lễ Nhà giáo Việt Nam, Hội diễn Văn nghệ;

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 10: từ ngày 31/10/2016 đến 05/11/2016

Thứ ba

01/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

02/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

03/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Toán (K11, K12), Lý (K10)

  · Tiết 5: Lý (K12), Anh (K10, K11).

- 15h00: Họp HĐSP. Họp chủ nhiệm

 

 

Thứ sáu

04/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

05/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

06/11

 

 

 

Tuần 11: từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016

Thứ hai

07/11

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật.

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp BTC Lễ 20/11

- Nhóm GDCD

 

- Theo thành phần mời.

 

Thứ ba

08/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ tư

09/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ năm

10/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung: Tiết 4 - Lịch sử (K12).

- 15h30: Thao giảng cấp trường môn Lý, Văn.

 

- Thầy Hiếu

- Thầy Hiếu triển khai

 

Thứ sáu

11/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

 

Thứ bảy

12/11

- Dạy học theo TKB;

- 13h30: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11

 

- Ban Văn nghệ

 

Chủ nhật

13/11

- 13h30: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11

- Ban Văn nghệ

 

Tuần 12: từ ngày 14/11/2016 đến 19/11/2016

Thứ hai

14/11

- Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày 20/11.

- Dạy học theo TKB

- BCH CĐ, Đoàn Trường, Tổ Giám thị.

Thống nhất đề cương và cấu trúc đề kiểm tra HKI

Thứ ba

15/11

- Dạy học theo TKB;

- 13h30: Ráp nhạc chương trình văn nghệ 20/11

 

- Ban Văn nghệ

Thứ tư

16/11

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ năm

17/11

- Dạy học theo TKB;

- Kiểm tra chung:

   · Tiết 4: GDCD (K12);

   · Tiết 5: Địa (K12)

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

 

- Thầy Hiếu

 

 

- Cô Hằng phụ trách

 

Thứ sáu

18/11

- Dạy học theo TKB

- Tối: Hội diễn văn nghệ

 

 

Thứ bảy

19/11

Nghỉ Lễ 20.11

 

 

Chủ nhật

20/11

 

 

 

Tuần 13: từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016

Thứ hai

21/11

- Chào cờ: Phát giải thưởng văn nghệ. Sơ kết thi đua đợt 2.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH

- Ban Văn nghệ. Tổ Giám thị.

 

Thứ ba

22/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

23/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

24/11

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra chung:

  · Tiết 4: Toán (toàn trường).

  · Tiết 5: Anh (K12), Lý (K11), Sinh (K10).

 

- Thầy Hiếu

 

 

 

Thứ sáu

25/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

26/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ Nhật

27/11

 

 

 

Tuần 14: từ ngày 28/11/2016 đến 30/11/2016

Thứ hai

28/11

- Chào cờ: Tuyên truyền về ngày Thế giới phòng chống  HIV .

- Dạy học theo TKB

- Đoàn Trường

 

Thứ ba

29/11

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

30/11

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Dương Đức Tuấn

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859514
Số người online: 65
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website