Lịch công tác tháng 9.2016
14:45:18 07-09-2016
Lượt xem: 3319

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 244/KH-THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 27 tháng 8  năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  9 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 716 năm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo.

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch hoạt động các bộ phận.

- Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, Hội nghị Công Đoàn, Hội nghị Cha mẹ học sinh.

- Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng các ban.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 1: từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016

Thứ năm

01/9

- Dạy học theo TKB thứ Bảy 

 

- Thầy Hiếu thông báo

Chiều thứ Tư (31/8) học 2 tiết đầu TKB thứ Năm

Thứ sáu

02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh

 

 

 

Thứ bảy

03/9

Nghỉ học được bù theo kế hoạch

 

 

 

Chủ nhật

04/9

- Chuẩn bị sân lễ khai giảng

 

- BGH, Đoàn Trường, Tổ VP, GT

 

Tuần 2: từ ngày 05/9/2016 đến 10/9/2016

Thứ hai

05/9

- Khai giảng năm học mới

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi

 

- Đoàn Trường

 

Thứ ba

06/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ tư

07/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

08/9

- Dạy học theo TKB

- 9h45: Kiểm tra chất lượng đầu năm

- 15h00: Họp BTC Lễ kỷ niệm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo.

 

- Thầy Hiếu phụ trách

- Theo thành phần mời và cô Bích Hằng phụ trách

 

 

Thứ sáu

09/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

10/9

- Dạy học theo TKB

- 13h50: Học bù TKB sáng thứ Hai (05/9)

 

- Thầy Hiếu thông báo

Nhận học bổng Vallet tại TPHCM

Chủ nhật

11/9

Đại hội chi đoàn giáo viên

 

 

Tuần 3: từ ngày 12/9/2016 đến 17/9/2016

Thứ hai

12/9

- Chào cờ: Tổ chức ký cam kết ATGT. Tuyên truyền về tháng ATGT và PCMT

- Dạy học theo TKB

- 8h30: Họp Liên tịch

- BCH Đoàn Trường

 

Thứ ba

13/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

14/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

15/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ sáu

16/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ bảy

17/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

18/9

- Họp PHHS đầu năm.

- Hội nghị CMHS.

- BGH, GVCN, GThị.

 

 

Tuần 4: từ ngày 19/9/2016 đến 24/9/2016

Thứ hai

19/9

- Chào cờ: Phổ biến nội dung phong trào thi đua  “XDTHTT – HSTC” và các văn bản cấp trên.

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy và BGH

- Cô Bích Hằng

 

Thứ ba

20/9

- Dạy học theo TKB

- 18h00: Lễ kỷ niệm 716 năm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo

 

- Cô Bích Hằng phụ trách

 

Thứ tư

21/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ năm

22/9

- Dạy học theo TKB

- 15h30: Hoạt động NGLL chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

 

- GVCN

 

Thứ sáu

23/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ bảy

24/9

- Dạy học theo TKB

- Đại hội chi đoàn học sinh (tiết SHCN)

- BCH Đoàn Trường, GVCN

 

Chủ nhật

25/9

 

 

 

Tuần 5: từ ngày 26/9/2016 đến 01/10/2016

Thứ hai

26/9

- Chào cờ: Trao đổi PP học tập các môn Văn, Sử, Địa, Anh

- Dạy học theo TKB

- Lập DSHS dự thi HSG cấp tỉnh

- 9h00: Họp BTC Hội nghị

- Tổ Sử-Địa-CD và các tổ liên quan.

 

- Thầy Giang và Học vụ

- Theo thành phần mời

 

Thứ ba

27/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ tư

28/9

- Sáng 7h00: Hội nghị CNVC; Hội nghị Công Đoàn.

- Toàn thể HĐSP tham dự; CĐV.

 

Thứ năm

29/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ sáu

30/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Dương Đức Tuấn

 

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859519
Số người online: 69
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website