Lịch công tác tháng 8.2016
07:53:08 09-08-2016
Lượt xem: 6643

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 230/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 30 tháng 7 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  8 / 2016

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học. Ổn định công tác tổ chức, chuẩn bị hồ sơ học vụ, CSVC, ký túc xá đầu năm học;

- Xây dựng Khung kế hoạch thời gian, Khung PPCT năm học 2016-2017;

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn hè 2016;

- Tổ chức học và thi Nghề phổ thông cho học sinh khối 11 và thực hiện tuần lễ sinh hoạt tập thể;

- Thực hiện giảng dạy theo TKB từ ngày 29/8/2016.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

04/8

Thứ Năm

- 8h30: Họp Liên tịch

 

 

05/8

Thứ Sáu

- Hạn chót nhận hồ sơ lớp tạo nguồn

- Dự sơ kết thực hiện phần mềm VnEdu

- Học vụ

- Thầy Hiếu

 

09/8

Thứ Ba

- 9h00: Tập trung học sinh không chuyên Khối 10

- 15h00: Họp HĐCT khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 10 thí điểm năm học 2016-2017

- BGH, Giám thị

 

- Theo QĐ Hiệu trưởng

Tại Hội trường

10/8

Thứ Tư

- 7h00: Khai mạc và tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 10 thí điểm năm học 2016-2017

- Theo QĐ Hiệu trưởng

 

11/8

Thứ Năm

- Bồi dưỡng chính trị hè 2016

 

Dự kiến theo kế hoạch của Sở và sẽ có thông báo sau

11/8-13/8

Thứ Năm-

Thứ Bảy

Tổ chức chấm thi khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 10 thí điểm năm học 2016-2017

- Theo QĐ Hiệu trưởng

 

15/8-27/8

Thứ Hai-Thứ Bảy

- Khối 11 học Nghề phổ thông theo TKB

 

- Nhóm Tin học phụ trách

 

19/8

Thứ Sáu

- 8h00: Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến văn bản giáo dục.

- 9h30: Họp Hội đồng sư phạm

- BGH phụ trách

 

 

Tuần 0: Từ ngày 22/8/2016 đến 27/8/2016

22/8

Thứ Hai

- 7h00: Tập trung học sinh toàn trường

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- 9h00: Họp Đảng ủy; họp BGH.

- Giám thị, GVCN.

- Cô Hằng phụ trách

 

23/8

Thứ Ba

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Cô Hằng phụ trách

 

24/8

Thứ Tư

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Cô Hằng phụ trách

 

 

25/8

Thứ Năm

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

-8h00-9h00: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm.

- 9h00: Họp BTC lễ khai giảng.

- Cô Hằng phụ trách

 

- Toàn Đảng bộ

 

- Theo thành phần mời

 

26/8

Thứ Sáu

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Cô Hằng phụ trách

 

27/8

Thứ Bảy

 

 

 

 

28/8

Chủ nhật

- Thi Nghề phổ thông khối 11

- BGH, Nhóm Tin học

 

Tuần 1: Từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016

29/8

Thứ Hai

- Chào cờ: Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

- Dạy học theo TKB

- Thầy Giang, Thầy Thanh

 

30/8

Thứ Ba

- Dạy học theo TKB

 

 

31/8

Thứ Tư

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Cấp ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859511
Số người online: 62
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website