Ngành Giáo dục Bình Thuận chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm
10:38:35 26-03-2012
Lượt xem: 2360

Vào ngày 27/10/2011 Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận đã gửi văn bản số: 3780/SGD&ĐT-GDTrH, thông báo toàn ngành về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm không đúng qui định.

Vào ngày 27/10/2011 Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận đã gửi văn bản số: 3780/SGD&ĐT-GDTrH, thông báo toàn ngành về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm không đúng qui định. Nội dung văn bản như sau:

Để quản lý hoạt động dạy thêm học thêm (DTHT), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai quán triệt trong toàn ngành. Các cấp quản lý giáo dục đã có công văn đồng ý cho đăng ký dạy thêm ngoài giờ ở một số trường phổ thông để dạy thêm cho học sinh trong nhà trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm cho một số giáo viên được mở lớp dạy thêm cho học sinh ở bên ngoài nhà trường; tổ chức kiểm tra tình hình quản lý của hiệu trưởng về vấn đề DTHT tại các cơ sở giáo dục. Hiệu trưởng một số đơn vị trường học có cố gắng đưa việc dạy thêm vào trong nhà trường để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ dạy thêm bên ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, tình hình DTHT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra rất phức tạp, phát sinh nhiều tiêu cực, nhiều đơn thư gửi về Sở để phản ánh, khiếu nại và tố cáo sai phạm của giáo viên và nhà trường:

- Đối với giáo viên: Không đăng ký vẫn mở lớp dạy thêm, dạy thêm bên ngoài nhà trường cho học sinh học chính khoá do mình dạy trên lớp, ép học sinh (cả trực tiếp lẫn biện pháp tinh vi) phải học thêm tại nhà, phân biệt đối xử, gây khó khăn về mặt tiếp thu kiến thức cho học sinh không học thêm tại nhà… Tình hình trên đã gây bất bình trong cha mẹ học sinh, bức xúc trong xã hội.

- Đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục: Chưa thật sự quan tâm đến nhiệm vụ quản lý dạy thêm, một số hiệu trưởng buông lỏng việc quản lý dạy thêm của giáo viên do mình trực tiếp quản lý. Có đơn vị đã được cho phép tổ chức dạy thêm ở bên trong nhà trường, nhưng giáo viên vẫn còn tổ chức dạy thêm ở bên ngoài nhà trường, làm cho một số học sinh vừa học thêm ở trường, lại vừa phải học thêm ở nhà giáo viên.

Để chấn chỉnh việc DTHT trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT Bình Thuận yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện đúng theo qui định tại Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Về nhận thức và công tác tuyên truyền

a. Nhận thức:

- Phải coi việc dạy thêm tràn lan là việc làm sai với quy định, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc dùng quyền hạn của mình và những biện pháp tinh vi để ép học sinh phải học thêm với mình tại nhà riêng là hành vi bị cấm và xã hội lên án (gọi là tham nhũng vặt), phải được xem xét và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật và qui định của ngành.

b. Công tác tuyên truyền:

Hiệu trưởng các đơn vị phải tổ chức cho giáo viên học tập nghiêm túc: Quy định về Nhà giáo trong Luật giáo dục; những hành vi bị coi là tham nhũng và xử lý kỷ luật về hành vi tham nhũng được quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh để cán bộ, giáo viên có nhận thức đúng, đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó mà tự giác điều chỉnh hành vi của mình.

Coi việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho giáo viên trong hoạt động DTHT là nhiệm vụ chung của nhà trường. Chi bộ trường học phải quan tâm lãnh đạo đối với việc DTHT, các đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Chi đoàn giáo viên) phải phối hợp với Ban giám hiệu để tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên của tổ chức mình thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về DTHT.

2. Về công tác quản lý

a. Về nguyên tắc:

- Quản lý DTHT phải có sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước (Sở, Phòng) với sự quản lý của hiệu trưởng các đơn vị trường học, trong đó quản lý của hiệu trưởng là thường xuyên và quan trọng nhất để ngăn ngừa sai phạm từ cơ sở.

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học phải kết hợp giữa công tác giáo dục, tuyên truyền với việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, xử lý việc dạy thêm của giáo viên do mình trực tiếp quản lý.

- Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên, bao gồm những người đã được cấp và những người chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm của cấp có thẩm quyền. Xử lý nghiêm minh những người vi phạm quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý DTHT.

- Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng các đơn vị trường học về quản lý DTHT, xử lý nghiêm những trường hợp buông lỏng quản lý để diễn ra tình trạng dạy thêm tràn lan của giáo viên do mình quản lý.

b. Quản lý DTHT trong nhà trường:

- Cần phải quản lý tốt, khắc phục tình trạng DTHT tràn lan bên ngoài nhà trường, thay vào đó tổ chức tốt việc DTHT trong nhà trường. DTHT tổ chức trong nhà trường bao gồm các hình thức dạy học các môn văn hóa ngoài giờ lên lớp chính khóa, như: Phụ đạo, dạy tăng tiết, dạy trái buổi, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh, ôn thi đại học, bồi dưỡng kiến thức.

- Việc DTHT trong nhà trường phải trên tinh thần tự nguyện và nguyện vọng của học sinh cũng như cha mẹ học sinh đồng thời phải được bàn bạc, thảo luận, thống nhất giữa cha mẹ học sinh và nhà trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và của trường thống nhất với lãnh đạo nhà trường.

- Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tổ chức DTHT trong trường báo cáo Sở GD&ĐT, Phòng GDĐT. Khi được cấp trên đồng ý cho phép tổ chức thì mới được mở lớp.

- Việc DTHT trong trường phải thực hiện theo đúng chương trình khung của Bộ, giáo viên dạy thêm do nhà trường tổ chức phải được xếp loại tay nghề từ khá trở lên.

- Việc thu, quản lý, sử dụng học phí phải được thực hiện theo Quyết định số 87/2008/QĐ-UBBT ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Những đơn vị mở lớp DTHT trong nhà trường mà chưa có sự đồng ý của cấp trên được xem là vi phạm qui định tại Quyết định 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh, người đứng đầu đơn vị sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

c. Quản lý DTHT ở bên ngoài nhà trường:

- Giáo viên có nguyện vọng mở lớp dạy thêm cho học sinh ở bên ngoài nhà trường phải làm đơn xin phép mở lớp gửi hiệu trưởng. Hiệu trưởng tổ chức thẩm định, nếu đủ điều kiện mở lớp theo qui định thì đề nghị cấp trên cho phép mở lớp kèm theo hồ sơ xin mở lớp dạy thêm của giáo viên. Khi được cấp trên cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm thì giáo viên đó mới được mở lớp để dạy thêm cho học sinh.

- Khi dạy thêm cho học sinh ở bên ngoài nhà trường, giáo viên phải cam kết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước về DTHT được quy định tại Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh và những nội dung đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm của cấp trên. Trong đó phải tuyệt đối không được dạy thêm ở nhà cho học sinh đang học chính khóa do mình phụ trách.

- Vào đầu mỗi năm học, hiệu trưởng yêu cầu giáo viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm phải báo cáo và đăng ký nhóm học với hiệu trưởng nhà trường. Trong bản đăng ký nhóm học của giáo viên phải ghi rõ lớp được phân công giảng dạy chính khóa trong trường, danh sách học sinh, lớp học mà học sinh đó đang học (hoặc địa chỉ nếu không phải là học sinh đang học), mức thu học phí. Bản đăng ký nhóm học được lập thành 02 bản, một bản gửi cho hiệu trưởng, 01 bản do giáo viên giữ để xuất trình khi có kiểm tra của trường hoặc thanh tra của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Sau khi đã báo cáo và được hiệu trưởng đồng ý thì giáo viên mới được tổ chức dạy. Khi có biến động về nhóm học hoặc không tổ chức được lớp học, giáo viên cũng phải báo cáo cho hiệu trưởng biết và chịu trách nhiệm về báo cáo đó. Trong quá trình DTHT giáo viên không được tự ý thay đổi địa điểm dạy học đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm.

- Hiệu trưởng nhà trường phải thường xuyên theo dõi, định kỳ kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dạy thêm của giáo viên; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm đồng thời báo cáo về Sở để theo dõi, quản lý những trường hợp vi phạm.

d. Công việc trước mắt về giải quyết việc giáo viên dạy thêm ở bên ngoài nhà trường:

Từ nay đến trước ngày 30/11/2011, hiệu trưởng các đơn vị trường học (từ Tiểu học đến Trung học phổ thông) phải tiến hành rà soát và xử lý thật đầy đủ, chu đáo theo các yêu cầu sau:

- Thông báo cho tất cả giáo viên đang tổ chức dạy thêm ở bên ngoài nhà trường có vi phạm quy định về dạy thêm theo Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phải ngưng ngay hoạt động.

- Rà soát tình hình dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên thuộc đơn vị mình, lập danh sách giáo viên đang dạy thêm, yêu cầu người dạy báo cáo cụ thể, kèm theo danh sách từng nhóm học sinh đang dạy thêm (ghi rõ lớp, trường đang học), số tiết, số buổi/ tháng, mức thu, gởi cho hiệu trưởng.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát trong học sinh, đối chiếu với danh sách đã đăng ký, xử lý nghiêm những giáo viên đang dạy thêm trái với quy định của UBND tỉnh, nhất là việc dạy thêm khi chưa được cấp phép dạy thêm, dạy thêm nhưng không báo cáo, không đăng ký và chưa được hiệu trưởng xem xét đồng ý; dạy thêm cho chính học sinh của mình đang trực tiếp dạy trên lớp chính khóa.

- Thiết lập hoàn chỉnh hồ sơ quản lý dạy thêm của đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo về Sở, phòng Giáo dục & Đào tạo (theo mẫu đình kèm) trước ngày 05 /12/2011.

Trên đây là các nội dung yêu cầu và chỉ đạo của Sở GD&ĐT về chấn chỉnh tình trạng DTHT không đúng qui định. Yêu cầu các Phòng GD&ĐT triển khai ngay đến tất cả các đơn vị trường học trực thuộc; hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai đến tất cả giáo viên trong đơn vị mình quản lý. Từ nay, nếu hiệu trưởng nào buông lỏng trách nhiệm quản lý DTHT, để xảy ra tình trạng giáo viên do mình quản lý vi phạm sẽ bị xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý nghiêm theo các qui định hiện hành./.

GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Bá

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696098
Số người online: 23
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website