Lịch kiểm tra chung Học kì II
05:06:09 26-03-2012
Lượt xem: 903
LỊCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012
TUẦN Ngày - tháng KHỐI 12 KHỐI 11 KHỐI 10
21 2 - 7 1 Anh(trừ 12A)-Tiết 3- Thứ sáu
22 9 - 14 1 Địa - Tiết 1 - Thứ năm
23 16 - 21 1 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
24 23 - 28 1 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
25 30 - 4 2 Toán - Tiết 4 - Thứ tư
Sinh - Tiết 2 - Thứ năm
26 6 - 11 2 Lý (NC) - Tiết 3 - Thứ tư Địa(trừ 10Đ)-Tiết 5-Thứ sáu
27 13 - 18 2 Sử - Tiết 1 - Thứ ba
Hóa - Tiết 2 - Thứ tư
Hóa-Tiết 1-Thứ tư
Toán -Tiết 1-Thứ năm
Hóa-Tiết 3-Thứ tư
28 20 - 25 2 Toán - Tiết 5 - Thứ năm Địa-Tiết 3- Thứ ba
Sinh-Tiết 3-Thứ tư
Lý-Tiết 2-Thứ tư
Công nghệ-Tiết 1-Thứ năm
29 27 - 3 3 CD - Tiết 2 - Thứ ba
Anh(trừ 12A)-Tiết 4-Thứ năm
Lý Tiết 4- Thứ ba
CD-Tiết 2-Thứ năm
Sinh-Tiết 4-Thứ ba
Toán-Tiết 4-Thứ sáu
30 5 - 10 3 Hóa - Tiết 3 - Thứ ba
Lý - Tiết 3 - Thứ năm
Công nghệ-Tiết 1-Thứ ba
Anh(trừ 11A)-Tiết 3-Thứ năm
CD-Tiết 1-Thứ ba
Sử(CB)-Tiết 2-Thứ năm
31 12 - 17 3 Sử-Tiết 2-Thứ ba
Toán-Tiết 4-Thứ năm
Văn(CB)-Tiết 4 -Thứ tư
Anh(Trừ 10A)-Tiết 4-Thứ năm
32 19 - 24 3 Công nghệ - Tiết 1 - Thứ tư
Toán - Tiết 4 - Thứ ba
Hóa-Tiết 4-Thứ tư
33 26 - 31 3 Toán-Tiết 2-Thứ ba
34 2 - 7 4 Toán-Tiết 2-Thứ tư Toán-Tiết 3-Thứ ba
Hóa-Tiết 3-Thứ sáu
35 9 - 14 4 Lý(NC)-Tiết 3-Thứ năm
36 16 - 21 4 Anh(Trừ 11A)-Tiết 3-Thứ sáu Anh(Trừ 10A)-Tiết 2-Thứ sáu
Nơi nhận Phan Thiết, ngày 02 tháng 02 năm 2012
- BGH KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các Tổ trưởng ( triển khai trong tổ ) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Giám thị khối
- Lớp trưởng các lớp ( để thông báo đến lớp) (đã ký)
- Thông báo HĐSP & HS
- Email toàn trường.
Dương Đức Tuấn

 


 

Lịch công tác
Khảo sát
Vị quan nhà Nguyễn được cử làm Tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam chống Pháp là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4960967
Số người online: 41
IP của bạn: 54.80.77.124
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website