Lịch kiểm tra chung Học kì II
05:06:09 26-03-2012
Lượt xem: 1337
LỊCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012
TUẦN Ngày - tháng KHỐI 12 KHỐI 11 KHỐI 10
21 2 - 7 1 Anh(trừ 12A)-Tiết 3- Thứ sáu
22 9 - 14 1 Địa - Tiết 1 - Thứ năm
23 16 - 21 1 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
24 23 - 28 1 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
25 30 - 4 2 Toán - Tiết 4 - Thứ tư
Sinh - Tiết 2 - Thứ năm
26 6 - 11 2 Lý (NC) - Tiết 3 - Thứ tư Địa(trừ 10Đ)-Tiết 5-Thứ sáu
27 13 - 18 2 Sử - Tiết 1 - Thứ ba
Hóa - Tiết 2 - Thứ tư
Hóa-Tiết 1-Thứ tư
Toán -Tiết 1-Thứ năm
Hóa-Tiết 3-Thứ tư
28 20 - 25 2 Toán - Tiết 5 - Thứ năm Địa-Tiết 3- Thứ ba
Sinh-Tiết 3-Thứ tư
Lý-Tiết 2-Thứ tư
Công nghệ-Tiết 1-Thứ năm
29 27 - 3 3 CD - Tiết 2 - Thứ ba
Anh(trừ 12A)-Tiết 4-Thứ năm
Lý Tiết 4- Thứ ba
CD-Tiết 2-Thứ năm
Sinh-Tiết 4-Thứ ba
Toán-Tiết 4-Thứ sáu
30 5 - 10 3 Hóa - Tiết 3 - Thứ ba
Lý - Tiết 3 - Thứ năm
Công nghệ-Tiết 1-Thứ ba
Anh(trừ 11A)-Tiết 3-Thứ năm
CD-Tiết 1-Thứ ba
Sử(CB)-Tiết 2-Thứ năm
31 12 - 17 3 Sử-Tiết 2-Thứ ba
Toán-Tiết 4-Thứ năm
Văn(CB)-Tiết 4 -Thứ tư
Anh(Trừ 10A)-Tiết 4-Thứ năm
32 19 - 24 3 Công nghệ - Tiết 1 - Thứ tư
Toán - Tiết 4 - Thứ ba
Hóa-Tiết 4-Thứ tư
33 26 - 31 3 Toán-Tiết 2-Thứ ba
34 2 - 7 4 Toán-Tiết 2-Thứ tư Toán-Tiết 3-Thứ ba
Hóa-Tiết 3-Thứ sáu
35 9 - 14 4 Lý(NC)-Tiết 3-Thứ năm
36 16 - 21 4 Anh(Trừ 11A)-Tiết 3-Thứ sáu Anh(Trừ 10A)-Tiết 2-Thứ sáu
Nơi nhận Phan Thiết, ngày 02 tháng 02 năm 2012
- BGH KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các Tổ trưởng ( triển khai trong tổ ) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Giám thị khối
- Lớp trưởng các lớp ( để thông báo đến lớp) (đã ký)
- Thông báo HĐSP & HS
- Email toàn trường.
Dương Đức Tuấn

 


 

Lịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5558560
Số người online: 105
IP của bạn: 54.146.195.24
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website