THÔNG BÁO Về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT
12:11:29 12-04-2016
Lượt xem: 12175

SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH THUẬN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        TRẦN HƯNG ĐẠO

  Số:   123 /TB-THPTC-THĐ                                                            Phan Thiết, ngày 12 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT

 
   

Hiện nay nhiều học sinh đã tốt nghiệp nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT. Nhà trường thông báo học sinh các khóa đến nhận bằng cụ thể như sau:

1.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:           Sáng: 7h00 đến 11h00

                                           Chiều: 14h đến 16h 30

            - Địa điểm: Phòng Học vụ (Khu A , Lầu 1)

            Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hùng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

            2. Giấy tờ cần thiết mang theo khi đi ký sổ cấp bằng, ký nhận bằng:

            - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên.

            - Trường hợp ba hoặc mẹ nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân của người nhận và sổ hộ khẩu.

          Nhà trường sẽ không giải quyết cấp phát văn bằng cho những trường hợp không đúng các quy định nêu trên.

Đề nghị học sinh các khóa thực hiện nghiêm túc thông báo để không ảnh hưởng công việc chung của trường./.

 

  Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- HT,các PHT;                                                            

- Ban Quản lý Website trường;                                                                                         (Đã ký)        

- HS các khóa;                                                                                                           Dương Đức Tuấn

- Lưu: VP.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725569
Số người online: 77
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website