Lịch công tác tháng 6.2012
15:30:47 02-07-2012
Lượt xem: 927


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:            KHT/2012         

                                                                        Phan Thiết, Ngày 24  tháng  05  năm 2012


KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÔNG TÁC THÁNG  06 /2012


A-    Trọng tâm của tháng: 

-          Làm nhiệm vụ Coi, chấm thi kì thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

-          Coi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên và không chuyên

-          HS tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương. Một bộ phận HS tham gia lao động Hè tại trường


B-    Kế họach chi tiết:             


TUẦN

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phân  công

     Ghi Chú


01/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

VP chuẩn bị CSVC phục vụ


02/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở


03/(CN)

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở04/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở05/

Chuẩn bị CSVC cho Hội đồng Chấm thi

Tú + VP06/

Sáng: Họp HĐSP lúc 8h00

Toàn bộ viên chức07/

08/

09/

10/(CN)

Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường Chuyên từ 10 à 18/6/2012

Ban thu nhận hồ sơ11/

Dự kiến tham gia chấm thi ( ngày chấm sẽ công bố vào ngày 06/6/2012
12/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở13/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở14/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở15/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở16/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở17/(CN)

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở18/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở19/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở20/

Hạn chót công bố kết quả kì thi tốt nghiệp THPT
21/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng22/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng23/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng24/(CN)

25/

26/

7h30: Họp Lãnh đạo Ban Coi thi 10 ( Phòng Chi bộ)

Theo QĐ của GĐ Sở27/

Họp toàn thể Ban Coi thi tuyển sinh 10 ( Phòng HĐ): 7h00

Theo QĐ của GĐ Sở28/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở29/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở30/

Sáng lúc 8h00: Họp Chi bộ định kì tháng 6/2012

Toàn bộ đảng viên
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

-Văn phòng Sở GD& ĐT; Văn phòng Thành Ủy ( Báo cáo)

-BGH ( Theo dõi, triển khai)

-Các Tổ CMNV ( Thực hiện)

-Ban ĐDCMHS ( Biết để phối hợp)

-Thông báo Hội đồng và trên Web. của trường

-Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                         Kiều Ngọc TúLịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5639914
Số người online: 52
IP của bạn: 54.146.206.127
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website