Lịch công tác tháng 6.2012
15:30:47 02-07-2012
Lượt xem: 1243


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:            KHT/2012         

                                                                        Phan Thiết, Ngày 24  tháng  05  năm 2012


KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÔNG TÁC THÁNG  06 /2012


A-    Trọng tâm của tháng: 

-          Làm nhiệm vụ Coi, chấm thi kì thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

-          Coi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên và không chuyên

-          HS tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương. Một bộ phận HS tham gia lao động Hè tại trường


B-    Kế họach chi tiết:             


TUẦN

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phân  công

     Ghi Chú


01/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

VP chuẩn bị CSVC phục vụ


02/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở


03/(CN)

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở04/

GV  đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở05/

Chuẩn bị CSVC cho Hội đồng Chấm thi

Tú + VP06/

Sáng: Họp HĐSP lúc 8h00

Toàn bộ viên chức07/

08/

09/

10/(CN)

Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường Chuyên từ 10 à 18/6/2012

Ban thu nhận hồ sơ11/

Dự kiến tham gia chấm thi ( ngày chấm sẽ công bố vào ngày 06/6/2012
12/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở13/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở14/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở15/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở16/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở17/(CN)

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở18/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở19/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở20/

Hạn chót công bố kết quả kì thi tốt nghiệp THPT
21/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng22/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng23/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho  học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng24/(CN)

25/

26/

7h30: Họp Lãnh đạo Ban Coi thi 10 ( Phòng Chi bộ)

Theo QĐ của GĐ Sở27/

Họp toàn thể Ban Coi thi tuyển sinh 10 ( Phòng HĐ): 7h00

Theo QĐ của GĐ Sở28/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở29/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở30/

Sáng lúc 8h00: Họp Chi bộ định kì tháng 6/2012

Toàn bộ đảng viên
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

-Văn phòng Sở GD& ĐT; Văn phòng Thành Ủy ( Báo cáo)

-BGH ( Theo dõi, triển khai)

-Các Tổ CMNV ( Thực hiện)

-Ban ĐDCMHS ( Biết để phối hợp)

-Thông báo Hội đồng và trên Web. của trường

-Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                         Kiều Ngọc TúLịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696233
Số người online: 48
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website