Lịch công tác tháng 7.2012
15:13:49 02-07-2012
Lượt xem: 1071


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:            KHT/2012         

                                                                          Phan Thiết, Ngày  30  tháng  06 năm 2012


KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÔNG TÁC THÁNG  07 /2012


A-    Trọng tâm của tháng:    

- Coi, chấm thi  tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

B-    Kế họach chi tiết:             

TUẦN

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phân  công

Ghi Chú


01/ (CN)

02/

- BGH họp ( Lúc 8h tại phòng Chi bộ)

Chấm thi tuyển sinh trường Chuyên

Bàn về công tác tổ chức đầu năm

VP triễn khai lắp đặt, trang bị phòng ở cho 2 tình nguyện viên dạy tiếng Anh


03/

Chấm thi tuyển sinh trường Chuyên04/

Chấm thi tuyển sinh trường Chuyên05/

Chấm thi tuyển sinh trường Chuyên06/

Chấm thi tuyển sinh trường Chuyên07/

Công bố kết quả chấm08/ (CN)

09/

- Họp Chi bộ ( lúc 7h00)

- Họp Hội đồng GD ( Lúc 9h00)
10/

- Tham mưu GĐ Sở duyệt danh sách hs trúng tuyển vào 10 trường Chuyên ( Họp xét lúc 8h00 tại phòng Chi bộ)

BGH11/

Coi thi tuyển sinh 10 cho các trường THPT bạn

Theo QĐ điều động của Giám đốc Sở GD12/

Coi thi tuyển sinh 10 cho các trường THPT bạn13/

Coi thi tuyển sinh 10 cho các trường THPT bạn14/

15/ (CN)

16/

Thu nhận hồ sơ  học sinh lớp 10 mới trúng tuyển (16/7 đến 21/7)
17/

Thu nhận hồ sơ  học sinh lớp 10 mới trúng tuyển (16/7 đến 21/7)
18/

Chấm thi tuyển sinh 10  THPT tại trường THPT Phan Bội Châu

Từ 18 đến  25/7/2012)

Theo QĐ điều động của Giám đốc Sở GD19/

Thu nhận hồ sơ  học sinh lớp 10 mới trúng tuyển (16/7 đến 21/7)20/

Thu nhận hồ sơ  học sinh lớp 10 mới trúng tuyển (16/7 đến 21/7)21/

Thu nhận hồ sơ  học sinh lớp 10 mới trúng tuyển (16/7 đến 21/7)22/ (CN)

Chấm thi tuyển sinh 10  THPT tại trường THPT Phan Bội Châu

Từ 18 đến  25/7/2012)23/

Chấm thi tuyển sinh 10  THPT tại trường THPT Phan Bội Châu

Từ 18 đến  25/7/2012)24/

Chấm thi tuyển sinh 10  THPT tại trường THPT Phan Bội Châu

Từ 18 đến  25/7/2012)25/

Tổ chức thi Nghề tại trường

Tổ Tin học26/

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình


-Công Đoàn tham mưu:

+ Xin phép Sở;

+Công tác  tổ chức chuyến đi

- VP: Hậu cần


27/

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình28/

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình29/ (CN)

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình30/

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình31

GV đi tham quan học tập tại Quãng Bình01/8

Tập trung học sinh toàn trường lúc 7h00
02-3/8

Giáo viên trường Chuyên học chính trị Hè
06/8

Tổ chức học Quân sự tập trung ( từ 6/8  12/8)

Tổ GDTCQP tham mưu.16/8

- Chào cờ:

- Học chính khóa tuần 1

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                 Hiệu trưởng

-Văn phòng Sở GD& ĐT; Văn phòng Thành Ủy ( Báo cáo)

-BGH ( Theo dõi, triển khai)

-Các Tổ CMNV ( Thực hiện)

-Ban ĐDCMHS ( Biết để phối hợp)

-Thông báo Hội đồng và trên Web. của trường

-Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                 Kiều Ngọc TúLịch công tác
Khảo sát
Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 5639855
Số người online: 99
IP của bạn: 54.146.206.127
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website