Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2012
08:59:06 02-07-2012
Lượt xem: 1119

Thực hiện công văn số 2165/UBND-VXDL ngày 11 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2012; nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch; không để dịch bệnh bùng phát, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức truyền thông về nguy cơ mắc một số bệnh dịch trong mùa hè, về tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh cho toàn thể giáo viên, công nhân viên và học sinh trong trường, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ửng chiến dịch phòng, chống bệnh dịch mùa hè, vận động học sinh tích cực tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện chiến dịch phòng, chống bệnh dịch tại địa phương.

3. Khi các cơ quan, tổ chức tại địa phương có yêu cầu phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch cần tích cực tham gia hoạt động, đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện chiến dịch.

Việc tham gia chiến dịch phòng, chống bệnh dịch là công tác quan trọng, góp phần ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ dạo triển khai công tác này./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Mai Xuân Bá

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696206
Số người online: 47
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website